Umumiy yig’ilish qarorlari bo’yicha ovoz berish yakunlari

«Сирдарё вино» ОАЖ акционерларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2014 йил 20  март                                                                  Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

 1. Ф.Қўчқоров
 2. У.Умаров
 3. М.Аллазов

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  Ф.Қўчқоров сўзга чиқди.

Йиғилишда 1942916 овоз бериш хукукига эга  6 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми 98% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича  6 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони  йўқ( йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари қуйидагича:

1.”Сирдарё вино”ОАЖ нинг Уставига ўзгартириш киритиш.

«Ха»- 1942916_( 98,8_%)  овоз, «Қарши»  йўқ    овоз (йўқ_%)«Бетараф» йўқ

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Санок комиссияси раиси:-                         Қўчқоров

Санок комиссияси аъзоси:-                        У.Умаров

Санок комиссияси аъзоси                           М.Аллазов

 

«Сирдарё вино» ОАЖ акционерларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санок комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2014 йил 20 июнь                                                             Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

 1. С.Озбеков
 2. З.Юлдашев
 3. М.Мамедова

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  С.Озбеков сўзга чиқди.

Йиғилишда  1942861 овоз бериш хукукига эга  6 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми  98,76% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича     6 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони  йўқ( йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари куйидагича:

 1. Жамият директорининг 2013 йилга тасдиқланган бизнес режасини асосий

параметрларини бажарилиши бўйича  хисоботини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942861_(100%)  овоз, «Карши» йўқ    овоз (йўқ%)«Бетараф» йўқ.

2.Жамият Кузатув кенгашининг 2013 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш

«Ха»- 1942861(100%), «Қарши» йўқ ( йўқ%) «Бетараф» -йўқ

3.Жамиятнинг 2013 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудитор «Осиё аудит»хулосасини тасдиклаш.

«Ха»- 1942861 (100%), «Карши» йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

 1. 2014 йилда Жамиятда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик

ташкилотини ва унга тўланадиган  иш хақи миқдорини  тасдиқлаш.

2014 йил молия хўжалик аудиторлик текширилишига   «OSYO-AUDIT» МЧЖ Аудиторлик ташкилотини  тасдиқлаш.

«Ха»- 1003974 (51,035 %) «Қарши» – 938890 (47,72%) «Бетараф» – йўк

«MARIKON-AUDIT» МЧЖ  Аудиторлик  ташкилотини тасдиқлаш.

«Ха»- 938890 (47,72%) «Карши» 10039701 (51,035)  , «Бетараф» -йук

«MASLAXATAUDIT-M» МЧЖ Аудиторлик ташкилотини тасдиклаш.

5.Жамият тафтиш комиссиясининг  2013 йилда хужалик фаолияти якунлари   буйича хулосасини  тасдиклаш.

«Ха»-  йўқ (йўқ %) «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» – йук

6.Жамиятнинг 2013 йилда олинган соф фойда таксимотини тасдиклаш.

Соф фойданинг 50 фоизини жамият акциядорларига дивидент тулашга.

5 %-захира жамгармасига,

_45 % -корхона  модернизациясига йуналтириш.

«Ха»-1942331_(98,73%), «Карши» -530( 0,026%) «Бетараф» йўқ ( йўқ%)

 1. Жамиятнинг 2013 йил якунлари буйича бухгалтерия баланси,молиявий

хужалик натижалари буйича олинган фойда ва зарар тугрисидаги молиявий хисоботини  тасдиклаш.

«Ха»-1003971(51%), «Карши» – йўқ (йўқ%), «Бетараф» -йук

 1. Жамиятнинг 2013 йилга мулжалланган бизнес режасини тасдиклаш.

Хамма соликлар ва мажбурий туловлар тулангандан сунг 850 миллион сум соф фойидани ташкил этадиган бизнес режа.

«Ха»-1942861(100%), «Карши» – йўқ (йўқ%), «Бетараф» -йук

 1. 2014 йил учун Кузатув кенгаши аъзоларини кайта сайлаш Бийназов Музаффар Нематуллаевич:

«Ха»-1504920 ( %) «Карши» -йўқ( йўқ%), «Бетараф»-  йўқ( йўқ%)

Хакбердиев Алишер Режаббоевич:

«Ха»-15049920(%), «Карши» – йўқ ( йўқ%), «Бетараф» -йук

Ишметов  Данияр Бахтиярович:

«Ха»- 1408335 ( йўқ%) «Карши» – йўқ ( йўқ%) « «Бетараф»- йўқ( йўқ%)

 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кайта сайлаш Низамходжаев Асрор Аскарович:

«Ха»- 1473309 (74,89%) «Карши» – йўқ(йўқ%), «Бетараф»-йўқ(йўқ%)

Холдарбекова Маъмура Махмудовна:

«Ха»-1473309(74,89%), «Карши» – йўқ (йўқ%), «Бетараф» -йук  Хасан-охунов Рустам Рози-охунович:

«Ха»- 1472886 (74,87%) «Карши» – (йўқ%) « «Бетараф»-йўқ

11.Жамиятда 2013 йилда инвестиция лойихаси буйича килинган ишлар ва  ишлаб чикаришни модернизация килиш ишлари тугрисидаги хисоботини   тасдиклаш

«Ха»-470138 (23,89%) «Карши» йўқ (йўқ_%), «Бетараф»-йўқ_(йўқ%)

12..2013 йилда узум ва виноматериал тайёрлаш режасини бажарилиши юзасидан хисоботни тасдиклаш

«Ха»- 939581 (47,76%) «Карши» -йўқ(йўқ%), «Бетараф»-йўқ(йўқ_%)

 1. «Сирдарё вино» ОАЖ га банкдан 500,0 млн.сўм кредит гарови таьминланган холда олиш.

«Ха»- 939581 (47,76%) «Карши» -йўқ(йўқ%), «Бетараф»-1003280(51_%)

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Санок комиссияси раиси:-                         С.Озбеков

Санок комиссияси аъзоси:-                       З.Юлдашев

Санок комиссияси аъзоси                          М.Мамедова

 

«Сирдарё вино» ОАЖ акционерларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2014 йил 22 сентябрь                                                                 Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

 1. П.Мамутова
 2. Ф.Кучкоров
 3. М.Мамедова

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  П.Мамутова сўзга чиқди.

Йиғилишда 1942170 овоз бериш хукукига эга  3 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми 98,72% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича  3 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони йўқ(_йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари қуйидагича:

1.Жамият уставининг янги тахририни тасдиқлаш.

«Ха»-1942170(100%)  овоз, «Қарши» йўқ    овоз (йўқ%)«Бетараф» йўқ.

2.Акциялар чикарув қарорига киритилганг қўшимча ва ўзгартиришларни тасдиқлаш

«Ха»-  йўқ%), «Қарши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» йўқ

3.Эмиссия рисоласига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни тасдиқлаш.

«Ха»- йўқ ( йўқ%), «Қарши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» йўқ

 1. Жамиятнинг бурчакли штамп ва мухрини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170(100%) «Қарши» йўқ%  , «Бетараф» -йўк

5.Акционерларни умумий йиғилиш низоми, кузатув кенгаши низоми, тафтиш комиссияси низоми,ички аудит тўғрисидаги низом ва ижроия орган тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100 %) «Қарши» – йўқ (йўқё%) «Бетараф» – йўк

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Санок комиссияси раиси:-                         П.Мамутова

Санок комиссияси аъзоси:-                        Ф.Кучкоров

Санок комиссияси аъзоси                           М.Мамедова

 

«Сирдарё вино» АЖ акционерларининг  йиллик умумий йиғилиши санок комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2015 йил 13 май                                                                    Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

 1. З.Юлдашев
 2. Ф.Кучкоров
 3. Ж.Камолов

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  З.Юлдашев сўзга чиқди.

Йиғилишда 194336  овоз бериш хукукига эга 10 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми 98,8% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича  10 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони   йўқ(йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари куйидагича:

1.Жамият директорининг 2014 йилга тасдиқланган бизнес режасини асосий              параметрларини бажарилиши бўйича  хисоботини тасдиқлаш.

«Ха»- 1943236( 100%)  овоз, «Карши» йўқ    овоз ( йўқ%)«Бетараф» йўқ(йўқ%.

2.Жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш

«Ха»- 1943236 (100%), «Қарши» – йўқ ( йўқ%) «Бетараф» – йўқ( йўқ%

3.Жамиятнинг 2014 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудитор «Осиё     аудит»хисоботи тасдиклаш.

«Ха»- 1943236 ( 100%), «Карши» – йўқ ( йўқ%) «Бетараф» – йўқ( йўқ%

 1. Жамият тафтиш комиссиясининг 2014 йилда хўжалик фаолияти якунлари   бўйича хулосасини  тасдиклаш.

«Ха»- 1943236 (100 %) «Қарши» – йўқ ( йўқ%) «Бетараф» – йўқ( йўқ%

5.Жамиятнинг 2014 йил олинган соф фойда тақсимоти тасдиқлаш.

Соф фойданинг  50% ни Жамият акциядорларига дивиденд

тўлашга, 5 %   захира фондига, 45 % корхонани ривожлантиришга,  хукумат  карорини  бажаришга йўналтирилсин.

«Ха»- 1004346 (51,5 %) «Қарши» – 1004346 (51,5%) «Бетараф» – йўқ(йўқ%

Соф фойдани тўлиқ  жамият хисобига қолдирилсин.

«Ха»- 938890 (47,72 %) «Қарши» – йўқ ( йўқ%) «Бетараф» – йўқ(йўқ%

6 Жамиятнинг 2014 йил якунлари бўйича  молиявий       хўжалик натижалари бўйича     олинган фойда ва зарар тўгрисидаги молиявий хисоботини тасдиклаш.

«Ха»-1943236(100%), «Қарши» – йўқ (йўқ%), «Бетараф» – йўқ(йўқ%

 1. Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган соф фойдани 1 035 663 000 сўмлик бизнес режаси  тасдиқлаш.

«Ха»-1943236(100%), «Қарши» – йўқ (йўқ%), «Бетараф» – йўқ( йўқ%

Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган соф фойдани  1 590 028 000 сўмлик бизнес режаси    тасдиқлаш.

«Ха»-  йўқ( йўқ%), «Қарши» – 1943236 ( 100%), «Бетараф» – йўқ( йўқ%

8 .2015 йилда Жамиятда  ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик    ташкилотини ва унга тўланадиган  иш хақи миқдорини  тасдиқлаш.

2015 йил молия хўжалик аудиторлик текширилишига    «HOMBUR AUDIT» МЧЖ  Аудиторлик ташкилотини  тасдиқлаш.

«Ха»-  йўқ ( йўқ %) «Қарши» –  йўқ ( йўқ%) «Бетараф» – йўқ(%

«Prom-AUDIT»  МЧЖ  Аудиторлик  ташкилотини тасдиқлаш.

«Ха»-  йўқ ( йўқ%) «Карши»  йўқ( йўқ%  , «Бетараф» – йўқ( йўқ%

«MASLAXATAUDIT-M» МЧЖ Аудиторлик ташкилотини тасдиклаш.

«Ха»-  йўқ ( йўқ%) «Карши»  йўқ(йўқ)%  , «Бетараф» – йўқ( йўқ%

«Buxgaiter-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин.

«Ха»- 1943236 (100%) «Карши»  йўқ ( йўқ)%  , «Бетараф» – йўқ( йўқ)%

«FТF-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлансин.

«Ха»- йўқ ( йўқ%) «Карши»  йўқ (йўқ)%  , «Бетараф» – йўқ( йўқ%

«Назорат-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлансин.

«Ха»- йўқ ( йўқ%) «Карши»  йўқ%  , «Бетараф» – йўқ( йўқ%

«XB FINANSE KONSULTING-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлансин.

«Ха»-  йўқ( йўқ%) «Карши»  йўқ%  , «Бетараф» – йўқ(йўқ%

 1. 2015 йил учун Кузатув кенгаши аъзоларини кайта сайлаш

Абдужалилов Абдухамид

«Ха»-1506519(%) «Қарши» –  йўқ(%), «Бетараф»-  йўқ(%)

Раджабов Шерзод Абдимуратович

«Ха»- 15065191(%), «Қарши» –  йўқ ( йўқ_%), «Бетараф» – йўқ( йўқ%

 Ишметов  Данияр Бахтиярович:    

«Ха»- 2816670(%) «Қарши» – (йўқ%) « «Бетараф»-  йўқ(йўқ%)

10.2015 йил учун жамият тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш

Борисова  Раниля  Хасановна

«Ха»- 1004346(51,5%) «Қарши» – йўқ(%), «Бетараф»-  йўқ(%)

Алиева Дилдора Шухратовна

«Ха»- 1004346(51,5%), «Қарши» -йўқ (%), «Бетараф» -йўқ%

Хасан-охунов Рустам Рози-охунович:    

«Ха»-939952(47,78%) «Қарши» – йўқ(йўқ%) « «Бетараф»- йўқ( йўқ%)

 1. Жамиятда 2014 йилда узум ва виноматериал тайёрлаш режаси бажарилиши юзасидан хисоботи  тасдиқлаш.

«Ха»- 19543236(100%) «Қарши» – йўқ(%), «Бетараф»- йўқ(%)

12.. Жамиятда 2014 йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб чиқаришни  модернизация қилиш ишлари  тўғрисидаги хисоботи  тасдиқлаш.

«Ха»- 1943236 (100%) «Карши» -йўқ(йўқ%), «Бетараф»- йўқ(йўқ%)

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Саноқ комиссияси раиси:-                         З.Юлдашев

Саноқ комиссияси аъзоси:-                       Ф.Қўчқоров

Саноқ комиссияси аъзоси                          Ж.Камолов

 

«Сирдарё вино» ОАЖ акционерларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2015 йил 18 июнь                                                                       Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

1.Ж.Камолов

2.Ф.Кучкоров

3.Ғ.Марупов

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  Ж.Камолов сўзга чиқди.

Йиғилишда 1942170 овоз бериш хукукига эга   3 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми  98,7% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича  3 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони  йўқ( йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари қуйидагича:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги 4720-сонли Фармони ижросини таьминлаш;

«Ха»- 1942170( 100%)  овоз, «Қарши» йўқ    овоз ( йўқ%)«Бетараф» йўқ

2.”Сирдарё вино”АЖ нинг ташкилий тузулмаси лойихасини тасдиқлаш.

«Ха»-1003280 ( 51%), «Қарши» – йўқ ( йўқ%) «Бетараф»  йўқ %

3.”Сирдарё вино”АЖнинг номланишида “давлат”деган сўзни чиқариб ташлаш.

«Ха»- 1942170 (100 %), «Қарши» –  йўқ ( йўқ%) «Бетараф»  йўқ %

 1. “Сирдарё вино”АЖ ижроия органининг рахбарини танлов асосида тайинлаш.

«Ха»- 1942107 ( 100%) «Қарши»  йўқ%  , «Бетараф» -йўк %

5.”Сирдарё вино”АЖ нинг Уставига Ўзбекистон Республикаси Президентининг  2015 йил 24 апрелдаги 4720-сонли Фармони талабларидан келиб чиққан холда тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар кирити;

«Ха»- 1942170 ( 100 %) «Қарши» –  йўқ (%) «Бетараф» – йўк %

6.”Сирдарё вино”АЖнинг  “Ижроия органи тўғрисида”ги низомга ўзгартириш киритиш;

«Ха»- 1942170 ( 100_%)  овоз, «Қарши» йўқ   овоз (йўқ%)«Бетараф» йўқ %

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Санок комиссияси раиси:-                         Ж.Камолов

Санок комиссияси аъзоси:-                        Ф.Кучкоров

Санок комиссияси аъзоси                           Ғ.Марупов

 

«Сирдарё вино» АЖ акционерларининг  навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2015 йил 06 ноябрь                                                                Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

 1. С.Озбеков
 2. Ф.Қўчқоров
 3. Ж.Камолов

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  С.Озбеков сўзга чиқди.

Йиғилишда  1942277 овоз бериш хуқуқига эга   4 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми 98,7% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича  4 _дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони  йўқ( йўқ )дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масала  юзасидан овоз бериш натижалари куйидагича:

1 “Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ нинг банкдан 5563700 минг сўм банк кредити маблағини олишга ва кредит таъминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ  га 3477300 минг сўмига кафил бўлишга рухсат бериш.

«Ха»- йўқ_ (йўқ%)  овоз, «Карши» 1942277 овоз ( 100%)«Бетараф»  йўқ( йўқ%.

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Саноқ комиссияси раиси:-                         С.Озбеков

Саноқ комиссияси аъзоси:-                       Ф.Қўчқоров

Саноқ комиссияси аъзоси                          Ж.Камолов

 

«Сирдарё вино» ОАЖ акционерларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2016 йил 04 март                                                                        Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

1.С.Озбеков

2.Ф.Кучкоров

3.Ж.Камолов

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  С.Озбеков сўзга чиқди.

Йиғилишда 1942170 овоз бериш хукукига эга   3 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми  98,7% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича  3 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони  йўқ( йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари қуйидагича:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 декабдаги  2454-сонли Фармони ижросини таьминлаш;

«Ха»- 1942170( 100%)  овоз, «Қарши» йўқ    овоз ( йўқ%)«Бетараф» йўқ

 1. Акциядор А.Алимходжаеванинг ўзига тегишли бўлган 15 фоиз акция пакетлари хорижий инвесторга сотилишлари тщ-рисидаги таклифларни маьыуллаш.

«Ха»-1003280 ( 51%), «Қарши» – йўқ ( йўқ%) «Бетараф»  йўқ %

3.”Стратегик хорижий инвесторларга сотиш учун жамиятда 15 фоиз миыдорида акция чиқариш хақида..

«Ха»-  йўқ ( йўқ %), «Қарши» –  1942170 ( 100%) «Бетараф»  йўқ %

 1. “Жамият устав фондини қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан кўпайтириш.

«Ха»- йўқ ( йўқ%) «Қарши»   1942170(100%)  , «Бетараф» -йўк %

 1. Жамият акциядорларининг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорини ва қўшимча акциялар чиқарилишининг эмиссия рисоласини тасдиқлаш.

«Ха»- йўқ( йўқ %) «Қарши» –  1942170 (%) «Бетараф» – йўк %

 1. Жамият устав фондини эьлон қилинган акциялар эгаларига имтиёзли сотиб олиш хуқуки қўлламасликни кўриб чиқиш.

«Ха»- йўқ ( йўқ_%)  овоз, «Қарши» 1942170   овоз (100%)«Бетараф» йўқ %

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Санок комиссияси раиси:-                         С.Озбеков

Санок комиссияси аъзоси:-                        Ф.Кучкоров

Санок комиссияси аъзоси                           Ж.Камолов

 

«Сирдарё вино» АЖ акционерларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2016 йил 29 апрель                                                                   Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

1.С.Озбеков

2.Ф.Қўчқоров

3.Ж.Камолов

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  С.Озбеков сўзга чиқди.

Йиғилишда 1942916 овоз бериш хукукига эга  6 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми 98% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича  6 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони  йўқ( йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари қуйидагича:

1.”Сирдарё вино”ОАЖ нинг Уставига ўзгартириш киритиш.

«Ха»- 1942916_( 98,8_%)  овоз, «Қарши»  йўқ    овоз (йўқ_%)«Бетараф» йўқ

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Санок комиссияси раиси:-                         С.Озбеков

Санок комиссияси аъзоси:-                        Ф.Қўчқоров

Санок комиссияси аъзоси                           Ж.Камолов

 

«Сирдарё вино» АЖ акционерларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санок комиссиясининг

2-сонли Баённомаси

2016 йил 14 июн                                                                    Сирдарё ш.

Қатнашдилар:

1.Ф.Қўчқоров

2.Ж.Камолов

3.Д.Бегматов

Кун тартиби:

.   Кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш якунлари.

Кун тартибидаги масала юзасидан санок комиссияси раиси  Ф.Қўчқоров сўзга чиқди.

Йиғилишда 1942170  овоз бериш хукукига эга   4 дона бюллетен тарқатилган.

Йиғилиш кворуми  98,7% ни ташқил қилган.

Овоз бериш якунлари бўйича   4 дона бюллетен йиғиб олинган.

Бузилган бюллетенлар сони   йўқ(йўқ дона)

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан овоз бериш натижалари куйидагича:

1.Жамиятнинг наватдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш .

«Ха»-_1942170(100%)  овоз, «Карши» йўқ    овоз (йўқ%)«Бетараф»йўқ_.

2.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи рахбарини хисоботини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170(100%), «Қарши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йўқ

3.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича жамият ташқи аудит хулосасини эшитиш..

«Ха»-1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

 1. “Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хисоботини эшитиш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

5.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини,шу жумладан баланс,молиявий натижалар фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» -йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

6.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йилда олинган соф фойда тақсимотини тасдиқлаш.

«Ха»-  1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

7.”Сирдарё вино”АЖ жойлаштирган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори.уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

8.”Сирдарё вино”АЖ Кузатув кенгашининг ўв ваколат дорисасига кирадиган масалалар юзасидан,шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларини эшитиш.

«Ха»- 1942170(100%), «Карши» -йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

9.”Сирдарё вино”АЖтафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан,шу жумладан жамиятни бошқаришга доир  қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини эштиш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

10.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йилга  мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» -йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

11.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва кузатув кенгашининг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларни ўрнини қоплаш хамда бундай хақ ва тўловлар миқдорини белгилаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

12.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзолари улар ўз вазифаларини бажарирб турган давр учун хақ  тўлай ва тафтиш комиссмиясининг аьзоси вазифасини бажариш  билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда бундай хақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш.

«Ха»-1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

13.”Сирдарё вино”АЖ ижроия органига тўланадиган хақ ва (ёки)компенсацияларнинг энг юқори миқдорини белгилаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» -йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

14.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш.

Абдижалилов Абдухамид

«Ха»- 1504920 (100%), «Карши» -йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

Қудратов Обиджон Нематович

«Ха»- 1504920(100_%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

Ишметов Данияр Бахтитярович

«Ха»- 2816670 (100%), «Карши» -йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

15.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш.

Борисова Раниля Хасановна

«Ха»- 1003280 (51%), «Карши» – _йўқ_ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

Ниязова Дэрия Оринбосар-қизи

«Ха»-  1003280 (51%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

Хасан-Охунов Рустам Рўзи-Охунович

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

16.”Сирдарё вино”АЖ нинг бош директорини кейинги йиллик умумий йиғилиши кунига қадар сайлаш(шартноманинг амал қилиш муддатини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш.)

«Ха»-  йўқ (йўқ%), «Карши» – 1942170 (100%) «Бетараф» -йук.

17.”Сирдарё вино”АЖ да аудиторлик текширувларни ўтказиш,2016 йил учун аудиторлик ташкилотларини ва унинг хизматларига тўланадиган хақ миқдорини белгилаш.

«Бухгалтер-AUDIT» МЧЖ  Аудиторлик  ташкилотини тасдиқлаш.

«Ха»- йўқ (йўқ%), «Карши» – 1942170(100%) «Бетараф» -йук.

«OSYO-AUDIT» МЧЖ  Аудиторлик ташкилотини  тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100 %) «Қарши» -йўқ (йўқ%) «Бетараф» – йўк

«MASLAXATAUDIT-M» МЧЖ Аудиторлик ташкилотини тасдиклаш.

Ха»- йўқ (йўқ%) «Карши»1942170_(йўқ%)  , «Бетараф» -йук

18.”Сирдарё вино”АЖ янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

19.”Сирдарё вино”АЖ  ички низомлари(“Сирдарё аино”АЖ умумий йиғилиш тўғрисида”ги,”Сирдарё вино”АЖ  кузатув кенгаши тўғрисида”ги,”Сирдарё вино”АЖ ижроия органи тўғрисида”ги, “Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси тўғрисида”ги,”Сирдарё вино”АЖ  кузатув кенгаши тўғрисида”ги, ва жамият ижроия органи аьзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги)янги тахрирда тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

20.”Сирдарё вино”АЖ да  Комиссия томонидан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларига риоя қилиш ва жамиятда жорий этиш хамда ва унинг меьёрий хужжатларини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

21.”Сирдарё вино”АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш.

«Ха»- 1942170 (100%), «Карши» – йўқ (йўқ%) «Бетараф» -йук.

22.”Сирдарё вино”АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик  хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маьқуллаш.

«Ха»- йўқ (йўқ%), «Карши» – 1942170 (100%) «Бетараф» -йук.

23.”Сирдарё вино”АЖ нинг муддати ўтган умидсиз қарздорлигини хисобдан чиқариш.

«Ха»- йўқ (йўқ%), «Карши» – 1942170 (100%) «Бетараф» -йук.

Саноқ  комиссияси  аъзолари  мазкур  баённомага  имзо  чекиб  уни  тасдиқлашни сўрайди.

Санок комиссияси раиси:-                         Ф.Қўчқоров

Санок комиссияси аъзоси:-                       Ж.Комолов

Санок комиссияси аъзоси                          Д.Бегматов