2014 yil

ЭМИТЕНТНИНГ 2014 ЙИЛ   1ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

 1. Эмитентнинг номи:
  Тўлиқ “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти
  Қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилоят,Сирдарё шахри Қ.Муллаев кўчаси 11 “а” уй
3. Банк реквизитлари: х/р 20210000900204781001, МФО 00855, “Ўзсаноат қурилиш банк” Сирдарё филиали
4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
рўйхатдан ўтказувчи орган

№ 00208

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН 201290655

Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, ОКОНХ 18142,

СОАТО 1724231811

ЭМИТЕНТНИНГ 2014 ЙИЛ  2ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

 1. Эмитентнинг номи:
  Тўлиқ “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти
  Қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилоят,Сирдарё шахри Қ.Муллаев кўчаси 11 “а” уй
3. Банк реквизитлари: х/р 20210000900204781001, МФО 00855, “Ўзсаноат қурилиш банк” Сирдарё филиали
4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
рўйхатдан ўтказувчи орган

№ 00208

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН 201290655

Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, ОКОНХ 18142,

СОАТО 1724231811

ЭМИТЕНТНИНГ 2014 ЙИЛ  3ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

 1. Эмитентнинг номи:
  Тўлиқ “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти
  Қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилоят,Сирдарё шахри Қ.Муллаев кўчаси 11 “а” уй
3. Банк реквизитлари: х/р 20210000900204781001, МФО 00855, “Ўзсаноат қурилиш банк” Сирдарё филиали
4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
рўйхатдан ўтказувчи орган

№ 00208

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН 201290655

Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, ОКОНХ 18142,

СОАТО 1724231811

ЭМИТЕНТНИНГ 2014_ ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

                    “Сирдарё вино” акциядорларнинг 2015 йил  13 май  куни   бўлиб      

                     ўтган йиллик умумий йиғилиши томонидан  тасдқланган.

 
(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади)
 1. Эмитентнинг номи:
Тўлиқ “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти
Қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилояти Сирдарё шахри

Қ. Муллаев кучаси 11 а уй.

3. Банк реквизитлари: Ўзсаноат қурилиш банк Сирдарё филиали

х/р 20210000900204781001, МФО 00855.

4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
  рўйхатдан ўтказувчи орган

№386.29.09.2014 й

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН  201290655

  Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, оконх 18142,

СОАТО 1724231811

5. Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот
5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти _0,62__%. 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати-2,63_% .
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти _2,63__%. 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами  330478,5 минг сўм ва акция номиналига нисбатан  25.8 %).
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти -0,62 %. 5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз:4817,0 минг сум

акциялар бўйича ҳисобот даврида:330478,5 минг сўм;

акциялар бўйича бошқа давр учун: йўқ сўм (ҳисобланган сана кўрсатилади _   );

бошқа қимматли қоғозлар бўйича: йўқ  сўм (ҳисобланган сана ___йўқ ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади__йўқ_).

5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти _2,59__%.
5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти _0.66.%.
6. Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:
N Ўзгартириш

Санаси

Бошқарув

органи

Мансабдор

шахснинг

Ф.И.О.

Асос Сайланган (тайинланган)

таркибдан чиқарилган

(бўшатилган)

   1 2015 йил

13 май

Кузатув кенгаши Абдужалилов А. 2015 йил

13 май куни. Умум.йиғилиш қарори

 Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

   2 2015 йил

13-май

Кузатув

кенгаши

Раджабов Ш.А. Кузатув кенгаши Кузатув кенгаши

таркитбига сайланган.

    3 2015 йил

13-май

Кузатув

кенгаши

Ишметов Д.Б. Кузатув

кенгаши

Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

    4 2015 йил

13 май

Ижроия орган

Директор

 Юсупавлиев Н.А. Кузатув кенг

мажлиси

13.05.2015й

Директор вазифасини

вақтинча  бажаручи этиб

тайинланган.

7. Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади):
7.1. Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган Қўшимча қимматли қоғозлар  чиқарилмаган.
7.2. Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси Давлат рўхатидан ўтмаган.
7.3. Қимматли қоғозлар сони (дона) ва чиқарилиш ҳажми (сўм)  Қимматли қоғозлар чиқарилмаган.
7.4. Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули Қимматли қоғозлар жойлаштирилмаган.
7.5. Жойлаштириш муддати: Йўқ
Бошланиш санаси Йўқ
Якунланиш санаси     Йўқ.
  1. 8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар.
Муҳим факт Юз берган сана Эълон қилинган манба, рақами ва санаси
Мухим факт № 09 20.03.2014Й Биржа газетаси  05.04. 2014 й. № 39
Мухим факт  № 09 20.06.2014 й. Биржа газетаси 05.07. 2014 й. № 77.
Мухим факт № 09 22.09. 2014й Биржа газетаси  09.10.2014й № 115.
  1. 9. Бухгалтерлик баланси.
  1. 10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

11.Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси.

  1. 12. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.

Ижроия органи раҳбари в.в.б                                                  Н.А. Юсупалиев

Бош  хисобчи в.в.б                                                                       Б.Қ.Хамидов

Бажарувчи                А.Холиқов