Jamiyat nizomi

I. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Ushbu Nizom O’zbekiston Respublikasining «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to’g’risida»gi qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida ishlab chiqilgan.
1.2. «Sirdaryo vino» ochiq aksiyadorlik jamiyati (matn davomida Jamiyat deb nomlanadi) O’zbekiston Respublikasi Davlat Mulkini boshqarish va tadbirkorlikni qo’llab quvvatlash qo’mitasi Sirdaryo viloyat xududiy boshqarmasining davlat korxonasining o’zgarishi to’g’risidagi 1994 yil 10 noyabrdagi № 186-AS sonli buyrug’i asosida va 1997 yil 21 noyabrdagi ta’sis yig’ilish ( raqamsiz ) qaroriga muvofiq tashkil qilingan.
Jamiyatning to’liq nomi:
O’zbek tilida:
– kirill alifbosida – «Сирдарё вино» очиқ акциядорлик жамияти
– lotin alifbosida – «Sirdaryo vino» ochiq aksiyadorlik jamiyati
Rus tilida:
– Открытое акционерное общество «Сырдарья вино»
Jamiyatning kiskartirilgan firma nomi:
Uzbek tilida:
– kirill alifbosida – «Sirdaryo vino» OAJ
– lotin alifbosida – «Sirdaryo vino» OAJ
Rus tilida:
– OAO «Sыrdarya vino»
1.3. Jamiyat faoliyat kursatish muddati cheklanmagan muddatga tashkil etilgan.
1.4. Jamiyat Uzbekistan Respublikasi konunchiligiga asosan yuridik shaxe xseoblanadi, uzining mustakil balansida xisobga olinadigan aloxida mol-mulkiga ega buladi, uz nomidan mulkiy va shaxeiy-nomulkiy xukuklarni olishi xamda amalga oshirishi, zimmasiga majburiyatlar olishi, sudsa da’vogar va javobgar bulishi mumkin.
1.5. Jamiyat uz firma nomidan foydalanishda mutlak xukukka ega. Jamiyat uzining firma nomi davlat tilida tulik yozilgan va timsoli tasvirlangan yumalok muxriga (muxrda kushimcha ravishda firma nomi boshka istalgan tilda xam kursatilishi mumkin), uz nomi yozilgan shtampi va blankalariga, uz timsoliga ega, shuningdek boshka uz belgi-alomatlariga ega bulishga xaklidir.
1.6. Aksiyadorlar Jamiyatning majburiyatlari yuzasidan javobgar bulmaydilar va uning faoliyati bilan boglik ziyonlarni uzlariga tegishli aksiyalar kiymati doirasida tulaydilar.
1.7. Aksiyalar xakining xammasini tulamagan aksiyadorlar Jamiyat majburiyatlari yuzasidan uzlariga tegishli aksiyalar kiymatining tulanmagan kismi doirasida solidar javobgar buladilar.
1.8. Jamiyat uz aksiyadorlarining majburiyatlari yuzasidan javobgar bulmaydi.
1.9. Jamiyatning mol-mulki unga mulk xukuki asosida tegishli bulib, Jamiyat aksiyalarini joylashtirishdan tushgan mablaglar, asosiy fondlar va aylanma mablaglar, kuchar va kuchmas mulklar, kimmatli kogozlar, olingan daromad, konun xujjatlari bilan takiklanmagan boshka asoslarda olingan boshka mol-mulkpardan tashkil topadi.
1.10. Jamiyat konun xujjatlarida kuzda tutilgan xar kanday tashkiliy-xukukiy shakldagi shu’ba va tobe xujalik jamiyatlarni tashkil etishga xaklidir.
1.11. Jamiyat urnatilgan tartibda Uzbekistan Respublikasi xududida filiallar tashkil etishi xamda ularga konun xujjatlari va Jamiyat Ustavida belgilangan doirada va tartibda vakolatlar berishi mumkin.
1.12. Jamiyat Uzbekistan Respublikasidan tashkarida filiallar tashkil etishi va vakolatxonalar ochishi xamda ularga konun xujjatlari va Jamiyat Ustavida belgilangan doirada va tartibda vakolatlar berishi mumkin. Jamiyat filial va vakolatxonalarini mol- mulk bilan ta’minlaydi.
1.13. Jamiyatning filiallari va vakolatxonalari yuridik shaxe xisoblanmaydi va Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiklangan nizomlar asosida ish kuradi.
1.14. Jamiyat uzining yuridik manzilidan tashkari Uzbekistan Respublikasi xududida asosiy Jamiyat faoliyatini amalga oshirmaydigan ma’muriy idoralarini tashkil etishga xakli.
1.15. Jamiyat korxonalar, tashkilotlar va boshka tijorat tuzilmalarini tashkil etishda va ularning xujalik faoliyatida, shu jumladan xolding asosida xam uz mablaglari bilan, shu jumladan ulush kushish asosida katnashish xukukiga ega.
1. 16. Jamiyat uz faoliyatini muvofiklashtirish, uz manfaatlarini ifoda etish va ximoya kilish xamda birgalikdagi dasturlarni amalga oshirish maksadida uyushmalar (ittifoklar) va uzga birlashmalarda katnashishi mumkin.
1.17. Jamiyatning joylashgan yeri (pochta manzili): Uzbekiston Respublikasi, Sirdaryo shaxri, K.Mullayev kuchasi,_ 11 a uy.[/toggle][toggle title=»II. JAMIYAT FAOLIYAT SOHASI (ASOSIY YO’NALISHLARI) VA MAQSADLARI» open=»no»]2.1. Jamiyatni tashkil etishdan asosiy maksad Jamiyatning moliyaviy-xujalik faoliyatidan aksiyadorlar manfaatlari uchun foyda olishdir.
2.2. Jamiyat uz maksadlariga erishish uchun faoliyat va xizmat kursatishning kuyidagi turlarini amalga oshiradi:
-tovar ishlab chikarish va sotish, fukarolarga, korxona va tashkilotlarga xizmat kursatish, ish bajarish;
-tashki iktisodiyot faoliyati Uzbekiston Respublikasi konunchiligiga mos keladi.
-chet el sarmoyasini olib kelib, chet elga eksport kilinadigan tovarlar ishlab chikarish.
-uziga mulk kilib berilgan jixozlarni kungildagidek kilib saklash va undan samarapi foydalanish;
-tabiat va atrof muxitga salbiy ta’sir kursatuvchi omillarni kamaytirish, tabiat va atrof muxitni gullatishi va muxofazalashga karatilgan chora tadbirlarni u3 vaktida amalga oshirish;
-vino va spirtli ichimliklarni ishlab chikarish va axoliga sotish;
-korxona ishchi va xizmatchilarni mexnat, yashash sharoitlarni yaxshilash xamda farovonligini oshirish, ijtimoiy muxofaza kilish buyicha amaliy ishlar olib borish;
-faoliyat xisob kitobi va natijalarini, statistik xisobotlarni davlat statistik idorapariga belgilangan tratibda va muddatlarda topshirishni amalga oshirish;
-solik va boshka tulovlarni uz vaktida tulik tulanishini ta’minlash;
-yakin va uzok shark mamlakatlari bilan tovar ayirboshlash, maxsulot olish va maxsulotlarni chet el valyutalariga sotish;
-Uzbekiston Respublikasining xarakatdagi konunchiligiga tayangan xolda shartnoma asosida chet el investorlari bilan kushma korxonalari tashkil etish va tuzish.
2.3. Maxsus ruxsatnoma (litsenziya) talab kilinadigan faoliyat turlari tegishli ruxsatnoma (litsenziya) olingandan sung amalga oshiriladi.
Jamiyat yukorida kursatilgan faoliyat turlaridan tashkari uziga karashli bulinmalar, •sompaniyalar ishini yaxshilash xamda ularni kullab-kuvvatlash uchun konunchilikka zid kelmaydigan boshka ishlarni xam bajarishi mumkin.[/toggle][toggle title=»III. JAMIYAT USTAV FONDINING MIQDORI, UNI KO‘PAYTIRISH YOKI KAMAYTIRISH TARTIBI» open=»no»]3.1. Jamiyatning Ustav fondi aksiyadorlar sotib olgan Jamiyat aksiyalarining nominal kiymatidan tashkil topadi.
3.2. Jamiyatning ustav fondi 1 278 689 100 (Bir milliard ikki yuz yetmish sakkiz million olti yuz sakson tukkiz ming bir yuz) sumni tashkil kilib, u xar birining nominal kiymati 650 sum bulgan 1 967 214 dona odsiy aksiyalarga bulingan.
a) Jamiyatning Ustav fondini kupaytirish
3.3. Jamiyatning Ustav fondi aksiyalar nominal kiymatini oshirish yoki kushimcha aksiyalarni joylashtirish yuli bilan kupaytirilishi mumkin.
3.4. Jamiyat Ustav fondini aksiyalar nominal kiymatini oshirish yuli bilan kupaytirish va tegishli uzgartirishlarni jamiyat Ustaviga kiritish tugrisidagi karor aksiyadorlar umumiy yigilishi tomonidan kabul kilinadi.
3.5. Kushimcha aksiyalarni joylashtirish yuli bilan Jamiyat ustav fondini kupaytirish tugrisidagi karor aksiyadorlar umumiy yigilishi tomonidan kabul kilinadi.
Kushimcha aksiyalar Jamiyat tomonidan ushbu ustavda belgilangan e’lon kilingan aksiyalar soni doirasidagina joylashtiriladi.
Jamiyat ustav fondini oshirish maksadida joylashtirilgan aksiyalariga kushimcha raviщda chikarishi mumkin bulgan e’lon kilingan aksiyalari mikdori – nominal kiymati 650 sum bulgan 2 OOO OOO dona oddiy aksiyalardan iborat.
b) Jamiyatning Ustav fondini kamaytirish
3.6. Jamiyatning ustav fondi aksiyalarning nominal kiymatini yoki ularning umumiy . nini kiskartirish yuli bilan, shu jumladan aksiyalarning bir kismini Jamiyatning uzi seyinchalik muomaladan chikarish sharti bilan sotib olishi yuli bilan kamaytirilishi mumkin.
3.7. Jamiyatning ustav fondini aksiyalarning bir kismini sotib olish va muomaladan -•• karish orkali kamaytirishga x.akli.
3.8. Agar ustav fondini kamaytirish natijasida uning mikdori ustavga kiritilgan tegishli uzgartirishlarni ruyxatdan utkazish kuni belgilanadigan ustav fondining eng kam mikdoridan konun xujjatlarida belgilangan mikdoridan kamayib ketadigan bulsa, Jamiyat ustav yundini kamaytirishga xakli emas.
3.9. Ustav fondini kamaytirish va Jamiyat ustaviga tegishli uzgartirishlar kiritish «lkidagi karor aksiyadorlarning umumiy yigilishi tomonidan kabul kilinadi.
3.10. Ustav fondini kamaytirish tugrisida karor kabul kilgan vaktda aksiyadorlarning umumiy yigilishi ustav fondni kamaytirish sabablarini kursatadi va uni kamaytirish tartibini belgilaydi.[/toggle][toggle title=»IV. JAMIYAT AKTSIYALARI TURLARI, NOMINAL QIYMATI VA HAR XIL TURDAGI AKSIYALARNING NISBATI» open=»no»]4.1. Jamiyatning aksiyalari oddiy va imtiyozli egasining nomi yozilgan emissiyaviy kimmatli kogozlar xisoblanadi. Aksiyalar mulk xukuki yoki boshka ashyoviy xukuk asosida kaysi yuridik yoki jismoniy shaxsga tegishli bulsa, usha yuridik yoki jismoniy shaxe aksiyaning egasi – Jamiyat aksiyadori deb e’tirof etiladi.
4.2. Jamiyat nominal kiymati 650 sum bulgan oddiy va imtiyozli aksiyalarni chikarish va ularni joylashtirishga xaklidir.
4.3. Jamiyatning oddiy aksiyalari ovoz beruvchi bulib, ularning egasiga dividendlar olish, aksiyadorlarning umumiy yigilishlarida va jamiyatni boshkarishda ishtirok etish xukukini beradi.
4.4. Jamiyat imtiyozli aksiyalari uz egalariga aksiyalar nominal kiymatining 20 foiziga teng mikdorda dividend olish xukukini beradi.
4.5. Jamiyat imtiyozli aksiyalarining egalari bulmish aksiyadorlar aksiyadorlarning umumiy yigilishida kun tartibiga kiritilgan masalalar buyicha ovoz berish xukukiga ega emaslar kuynda kursatilgan xollar bundan mustasno:
– aksiyadorlarning umumiy yigilishida jamiyatni kayta tashkil etish va tugatish masalalari xal etilayotganda;
– aksiyadorlarning umumiy yigilishida jamiyat ustaviga shu turdagi imtiyozli aksiyalarning egalari bulmish aksiyadorlarning xukuklarini cheklaydigan uzgartirishlar va kushimchalar kiritish, shu jumladan avvalgi navbatdagi imtiyozli aksiyalar buyicha tulanadigan dividendning mikdorini belgilash yoki kupaytirish va (yoki) tugatilish kiymatini belgilash yoki kupaytirish masalalari xal etilayotganda.
Imtiyozli aksiyalar egalari jamiyat tugatilgan takdirda uning mulklari taksimlanayotgan paytda oddiy aksiya egalari urtasida mulk taksimoti amalga oshirilgunga kadar uz aksiyalarining nominal kiymatini oladilar.[/toggle][toggle title=»V. JAMIYAT AKSIYALARINI JOYLASHTIRISH TARTIBI VA SHARTLARI» open=»no»]5.1. Jamiyatning kushimcha aksiyalarni joylashtirish tugrisidagi karorida chikarilayotgan kushimcha aksiyalarning umumiy kiymati, soni, turi, nominal kiymati, joylashtirish tartibi, usuli (ommaviy yoki xususiy yusinda), muddati, narxi, aksiyalar uchun tulov tartibi, amalga oshmagan deb topish ulushi va amalga oshmagan deb topilgan takdirda aksiyalar tulovi uchun kabul kilingan tulov vositalarini kaytarish tartibi belgilanadi.
5.2. Jamiyat kushimcha aksiyalarni joylashtirish tugrisidagi karorda chikarilayotgan aksiyalarni joylashtirish tartibini, ya’ni aksiyalar joylashtirilishining borishida fukarolik- xukukiy bitimlar tuzilishining tartibi va shartlari, joylashtirish amalga oshiriladngan bozorlarni (birja yoki birjadan tashkari) belgilaydi.
5.3. Jamiyat kushimcha aksiyalarni joylashtirish tugrisidagi karorda chikarilayotgan aksiyalarni joylashtirish usuli (ommaviy yoki xususiy yusinda) belgilanadi.
5.4. Jamiyat tomonidan aksiyalarni joylashtirish muddati ularning chikarilishi davlat ruyxatidan utkazilgan paytdan e’tiboran bir yildan oshmasligi kerak.
5.5. Jamiyat tomonidan kushimcha aksiyalar xususiy yusinda (yopik) joylashtirish sharti bilan chikarilayotganda, ushbu aksiyalarni joylashtirilishida yirik va tuzilishidan manfaatdorlik bulgan bitim tuzilishiga olib kelsa, Jamiyat tomonidan kushimcha aksiyalarini joylashtirish ~>grisidagi masaladan tashkari yirik va tuzilishidan manfaatdorlik bulgan bitimlar tuzish chasalalari xam kurib chikiladi.
5.6. kushimcha aksiyalarni sotib olishda imtiyozli xukuk kuzda tutilgan takdirda, Jamiyat kushimcha aksiyalarni joylashtirish tugrisidagi karorda joylashtirilayotgan aksiyalarni sotib s. (shla imtiyozli xukuklarga ega bulgan aksiyadorlar uchun jamiyatning kushimcha aksiyalarini joylashtirish baxosi belgilanadi.
5.7. Jamiyatning aksiyalariga xak tulash konun xujjatlarida belgilangan tartibda pul va tuyuvning boshka vositalari, mol-mulk shuningdek pulda baxolanadigan xukuklar (shu jumladan plyoviy xukuklar) vositasida amalga oshiriladi.
5.8. Jamiyat oddiy aksiyalarining egalari ochik obuna vositasida (ommaviy) joylashtirilayotgan kushimcha aksiyalarni ularga tegishli ushbu tipdagi aksiyalar soniga mutanosib gavishda imtiyozli olish xukukiga ega. Bunda aksiyalarni imtiyozli olish xukukini boshka shaxsga s-yerishga yul kuyilmaydi.
Jamiyat aksiyalarini imtiyozli sotib olish xukukini amalga oshirish muddati 30 kun.
5.9. Aksiyalarni imtiyozli sotib olish xukukini kullamaslik tugrisidagi karor aksiyadorlar umumiy yigilishining karorida belgilangan muddat davomida, ammo bunday karor kabul kilingan paytda e’tiboran kupi bilan bir yil davomida amal kiladi.
5.10. Aksiyadorlar aksiyalarni sotib olishi tugrisidagi uzining ismi (nomi) va yashash manzili (joylashgan manzili), sotib oladigan kimmatli kogozlarning soni kursatilgan yozma arizasi xak tulaganlik tugrisidagi xujjatni jamiyat nomiga yuborilib, uzining imtiyozli xukukini tula yoki kisman ruyobga chikarishga xaklidir. Bunday ariza kushimcha aksiyalar joylashtirish boshlanadigan sanadan kechi bilan bir kun oldin jamiyat nomiga yuborilishi lozim.[/toggle][toggle title=»VI. JAMIYAT AKSIYADORLARINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI» open=»no»]6.1. Jamiyat aksiyadorlarining xukuklari kuyidagilardan iborat:
– jamiyatning aksiyadorlari reyestriga kiritilish;
– uzi xakida depozitariydagi depo xisob varagidan kuchirma olish;
– jamiyat foydasining bir kismini dividendlar tarzida olish;
– jamiyat tugatilgan takdirda uzlariga tegishli ulushga muvofik mol-mulkning bir kismini
olish;
– jamiyatni boshkarishda ishtirok etish;
– jamiyatning moliya-xujalik faoliyati natijalari tugrisida tulik va tugri axborot olish;
– olgan dividendini erkin tasarruf etish;
– kimmatli kogozlar bozorini tartibga solish buyicha vakolatli davlat organida, shuningdek sudda uz xukuklarini ximoya kilish;
– kimmatli kogozlar bozorining professional ishtirokchilari va emitentlarning ukuvsiz yokn garazli xatti-xarakatlari tufayli kurgan zararning tulanishini talab kilish;
– uz manfaatlarini ifodalash va ximoya kilish maksadida uyushmalar va boshka jamoat tashkilotlariga birlashish;
– kimmatli kogozlar sotib olish vaktida zarar kurish va (yoki) foydaning bir kismini yukotish extimoli bilan boglik tavakkalchilikni sugurtalash.
Aksiyadorlar konunchilikda nazarda tutilgan boshka xukuklarga xam egadirlar.
6.2. Xar bir oddiy va imtiyozli aksiya egasi xisoblangan aksiyadorga bir xil xukuklarni
beradi.
6.3. Aksiyalarga bulgan xukuklar aksiyalarni oluvchiga uning depo xisobvaragiga tegishli kirim yozuvi belgilangan tartibda kiritilgan paytdan e’tiboran utadi va konun xujjatlarida oyelgilangan tartibda depozitariy tomonidan beriladigan depo xisobvaragidan kuchirma bilan tasdiklanadi.
6.4. Jamiyat aksiyadorlarining majburiyatlari:
6.5. Aksiyadorlar mazkur ustavda va konunchilikda nazarda tutilgan boshka majburiyatlarga \am ega buladilar.[/toggle][toggle title=»VII. JAMIYAT DAROMADI (FOYDASI)NI, DIVIDENDLARNI TAQSIMLASH VA ZARARNI QOPLASH TARTIBI» open=»no»]KOPLASH TARTIBI
7.1. Dividend foydaning soliklar va majburiy tulovlar tulaganidan, kayta investitsiya amalga oshirilganidan sung Jamiyat ixtiyorida koladigan, aksiyadorlar urtasida taksimlanishi kerak bulgan kismidir.
7.2. Jamiyat aksiyalarning xar bir turi buyicha e’lon kilingan dividendlarni tulashi
shart.
7.3. Jamiyat aksiyadorlari umumiy yigilishi karoriga binoan dividend pul mablaglari yoki boshka konuniy tulov vositalari bilan tulanishi mumkin. Dividend akspyadorlar urtasida ularga tegishli aksiyalarning soni va turiga mutanosib ravishda taksimlanadi.
7.4. Jamiyat yilning xar choragida, xar yarim yilda yoki yiliga bir marta joylashtirilgan aksiyalar buyicha dividendlar tulash tugrisida karor kabul kilishga xaklidir.
7.5. Aksiyalarning xar bir turi buyicha dividendlar (yilning xar bir choragi, yarim yilligi, yilligi buyicha) tulash, dividendning mikdori xamda uni tulash shakli tugrisidagi karor Kuzatuv kengashining tavsiyasi asosida aksiyadorlar umumiy yigilishi tomonidan kabul kilinadi. Dividendlarning mikdori Kuzatuv kengashi tavsiya etgan mikdordan kup bulishi mumkin emas. Aksiyadorlarning umumiy yigilishi aksiyalarning muayyan turlari buyicha dividendlar tulamaslik tugrisida karor kabul kilishga xakli.
7.6. Dividendlar tulash tugrisidagi karorda dividendlar tulash boshlanadigan va tugaydigan sanalar kursatilgan bulishi lozim.
7.7. Yilning xar bir choragi, yarim yilligi buyicha dividendlar tulash tugrisidagi karor tegishli davr tugaganidan sung ikki oy ichida kabul kilynishi mumkin.
7.8. Agar dividendlar tulash okibatida Jamiyatning moliya-xujalik axsoli jiddiy tarzda yomonlashadigan bulsa, dividendlar tulash gakiklanadi.
7.9. Dividendlar Jamiyat tasarrufida koladigan sof foydadan va (yoki) utgan yillarning taksimlanmagan foydasidan tulanadi.
7.10. Dividendlar tulash muddati va tartibi Jamiyat aksiyadorlarning umumiy yigilishi karori bilan belgilanadi. Dividendlar tulash muddati shunday karor kabul kilingan kundan e’tiboran 60 kundan kech bulmasligi lozim.
7.11. Dividendlarni e’lon kilish tugrisida karor kabul kilingan aksiyadorlarning umumiy yigilishini utkazish uchun shakllantirilgan Jamiyat aksiyadorlari reyestrida kayd etilgan aksiyadorlar dividend olish xukukiga ega.
Jamiyat kuyidagi xollarda dividendlarni tulash xdkida karor kabul kilishga xakli emas:
– ustav fondini xammasi tulab bulinguncha;
agar dividendlar tulanadigan paytda Jamiyatda tulovga kobiliyatsizlik (bankrotlik) belgilari bulsa yoki dividendlar tulash natijasida Jamiyatda shunday belgilar paydo bulsa;
– sof aktivlarining kiymati uning ustav fondi va zaxira fondlari summasidan kam bulsa va konunchilikda kuzda tutilgan boshka xollarda.
7.12. Jamiyat dividendlar mikdorini ulardan undiriladigan soliklarni inobatga olmagan xolda e’lon kiladi.[/toggle][toggle title=»VII. JAMIYATNING ZAHIRA FONDINI VA BOSHQA FONDLARINI TASHKIL ETISH TARTIBI» open=»no»]8.1. Jamiyat sof foyda xisobidan zaxira fondini xamda aksiyadorlarning umumiy yigilishida aniklanadigan, jamiyat faoliyati uchun zarur bulgan boshka jamgarmaparni tashkil
etadi.
8.2. Jamiyatning zaxira fondi kuripgan zararni koplash, jamiyat obligatsiyalarini muomaladan chikarish, imtiyozli aksiyalar buyicha dividendlar tulash va konunchilikka muvofik aksiyalarni sotib olishni talab kilish xukukiga ega bulgan aksiyadorlarning talabiga binoan aksiyalarni sotib olish uchun muljallanadi.
8.3. Jamiyat ustav fondining 15 foizi mikdorda jamiyat zaxira fondi tuziladi.
8.4. Jamiyat zaxira fondiga ushbu ustavning 8.3-bandida belgilangan mikdorga yetguniga kadar xar yili sof foydadan 5% mikdorida ajratmalar utkazadi.
8.5. Zaxira fondidan boshka maksadlarda foydalanish mumkin emas.
8.6. Zaxira fondi tulaligicha yoki kisman sarflanib bulgan xollarida, majburiy ajratmalardan tiklanadi.
8.7. Jamiyat sof aktivlarining kiymati buxgalteriya xisob-kitob ma’lumotlari buyicha belgilangan tartibda baxolanadi.[/toggle][toggle title=»IX. JAMIYATNI BOSHQARISH ORGANLARI» open=»no»]9.1. Жамиятни бошкариш органлари куйидагилардан иборат – Акциядорларнинг умумий йигилиши, Кузатув кенгаши ва Ижроия органи (Директор).[/toggle][toggle title=»X. JAMIYAT AKSIYADORLARINING UMUMIY YIG’ILISHI» open=»no»]10.1. Aksiyadorlarning umumiy yigilishi Jamiyatni boshkarishning oliy organidir.
10.2. Jamiyat aksiyadorlarining yillik umumiy yigilishi xar yili moliya yili tu gaganidan keyin kupi bilan olti oy ichida utkaziladi.
10.3. Aksiyadorlarning umumiy xisobot yigilishida Jamiyatning Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasini saylash tugrisidagi, Jamiyat yakkaboshchilik asosidagi ijroiya organi bilan tuzilgan shartnomaning amal kilish muddatini uzaytirish (shartnomani kayta tuzish yoki uni tugatish (bekor kilish) mumkinligi tugrisidagi, auditorlik tekshiruvi utkazish xakida karor kabul kilish tugrisidagi masalalar, auditorlik tashkilotini va uning xizmatiga tulanadigan xak mikdori chegarasini belgilash masalalari xal etiladi, shuningdek Jamiyatning yillik xisoboti va boshka xujjatlar kurib chikiladi.
10.4. Aksiyadorlarning yillik umumiy yigilishidan tashkari utkaziladigan umumiy yigilishlari navbatdan tashkari yigilish xisoblanadi.
10.5. Aksiyadorlarning umumiy yigilishi utkaziladigan sana va uni utkazish tartibi, yigilish utkazilishi xakida aksiyadorlarga xabar berish tartibi, aksiyadorlarning umumiy ■’igilishini utkazishga tayyorgarlik vaktida aksiyadorlarga beriladigan materiallar (axborotlar) ruyxatini jamiyatning Kuzatuv kengashi belgilaydi.
10.6. Aksiyadorlar umumiy yigilishining mutlak vakolatlariga kuyidagilar kiradi:
Jamiyat ustaviga uzgartirish va kushimchalar kiritish yoki Jamiyatning yangi taxrirdagi
>stavini tasdiklash;
– Jamiyatni kayta tashkil etish;
– Jamiyatni tugatish, tugatuvchini tayinlash xamda oralik va yakuniy tugatish balanslarini tasdiklash;
– Jamiyat Kuzatuv kengashining mikdor tarkibini belgilash, uning a’zolarini saylash va ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tuxtatish;
– e’lon kilingan aksiyalarning eng kup mikdorini belgilash;
– Jamiyatning ustav fondini kupaytirish;
– Jamiyatning ustav fondini kamaytirish;
– uz aksiyalarini kaytarib sotib olish;
– Jamiyat taftish komissiyasining a’zolarini (taftishchini) saylash va ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tuxtatish;
– auditorlik tekshiruvi utkazish tugrisida, auditorlik tashkilotini va uning xizmatiga tulanadigan xak mikdori chegarasini belgilash tugrisida karor kabul kilish;
– Jamiyatning yillik xisobotlarini, buxgalteriya balanslarini, foyda va zararlari xisobvaragini tasdiklash, uning foyda va zararlarini taksimlash;
– Jamiyat Kuzatuv kengashining uz vakolatiga kiradigan masalalarga doyr, shu jumladan, jamiyatni boshkarish yuzasidan konun xujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishiga doyr xisobotlarini eshitish;
– aksiyalarni va aksiyalarga ayirboshlanadigan kimmatli kogozlarni sotib olishda aksiyadorning imtiyozli xukukini kullamaslik tugrisida karorni kabul kilish;
– umumiy yigilish reglamentini tasdiklash;
– aksiyalarni maydalash va yiriklashtirish;
– tuzilishidan manfaatdorlik bulgan bitimlarni konunchilikda nazarda tutilgan xollarda
tuzish;
– bitim tuzish tugrisida karor kabul kilinayotgan sanada Jamiyat aktivlari balans kiymatining 50 foizidan ortik kiymatni tashkil etuvchi mol-mulk xususida yirik bitim tuzish;
– Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya mikdorini belgilash:
– amaldagi konunchilik va mazkur Ustavda kuzda tutilgan boshka masalalarni xal etish.
10.7. Aksiyadorlar umumiy yigilishining mutlak vakolatiga kiritilgan masalalar xal kilish uchun jamiyat ijroiya organiga Serilishi mumkin emas.
10.8. Aksiyadorlar umumiy yigilishining mutlak vakolatlariga kiritilgan masalalar Jamiyatning Kuzatuv kengashi tomonidan xal etilmaydi.
10.9. Mazkur Ustavning 10.6-bandidagi kuyidagi masalalar aksiyadorlar Umumiy yigilishi tomonidan aksiyadorlarning umumiy yigilishida ishtirok etayotgan ovoz beruvchi aksiyalarning egalari bulmish aksiyadorlarning turtdan uch kismidan iborat kupchilik ovozi bilan kabul kil inadi:
– Jamiyat ustaviga uzgartirish va kushimchalar kiritish yoki Jamiyatning yangi taxrirdagi ustavini tasdiklash;
– Jamiyatni kayta tashkil etish;
– Jamiyatni tugatish, tugatuvchini tayinlash xamda oralik va yakuniy tugatish balanslarini tasdiklash;
– e’lon kilingan aksiyalarning eng kup mikdorini belgilash;
– bitim tuzish tugrisida karor kabul kilinayotgan sanada Jamiyat aktivlari balans kiymatining 50 foizidan ortik kiymatni tashkil etuvchi mol-mulk xususida yirik bitim tuzish.
10.10. Mazkur Ustavning 10.9 bandida belgilanmagan masalalar buyicha aksiyadorlar umumiy yigilishining karori, agar konun xujjatlarida boshkacha koida belgilanmagan bulsa, yigilishda ishtirok etayotgan jamiyat ovoz beruvchi aksiyalari egasi bulmish aksiyadorlarning kupchilik ovozi bilan kabul kilinadi.
10.11. Jamiyat aksiyadorlariga aksiyadorlarning umumiy yigilishini upgkazish tugrisidagi bildirishnoma yigilish utkaziladigan sanadan kamida 10 kalendar kun oldin yuboriladi.
10.12. Aksiyadorlar umumiy yigilishi uz ishini amaldagi konunchilik, ushbu ustav va aksiyadorlar umumiy yigilishi tomonidan tasdiklangan «Aksiyadorlar umumiy yigilishi tugrisida»gi Nizom asosida amalga oshiradi.[/toggle][toggle title=»XI. JAMIYAT KUZATUV KENGASHI» open=»no»]11.1. Jamiyat Kuzatuv kengashi Jamiyat faolnyatiga umumiy raxbarlikni amalga oshiradi, aksiyadorlar umumiy yigilishining mutlak vakolatiga taallukli masalalar bundan mustasno.
11 .2. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlariga kuyidagilar kiradi:
– Jamiyat faoliyatining ustuvor yunalishlarini belgilash;
– Jamiyat aksiyadorlarining yillik va navbatdan tashkari umumiy yigilishlarini chakirish, amaldagi konunchilikda nazarda tutilgan xollar bundan mustasno;
– aksiyadorlar umumiy yigilishining kun tartibini tayyorlash;
– aksiyadorlarning umumiy yigilishi utkaziladigan sanani belgilash;
– aksiyadorlarning umumiy yigilishi )pgkazilishi xakida xabar kilish uchun jamiyat aksiyadorlari reyestrini shakllantirish sanasini belgilash;
– mol-mulkning bozor kiymatini belgilashni tashkil etish;
– amaldagi konunchilikda nazarda tutilgan xollarda jamiyat tomonidan joylashtirilgan aksiyalar, obligatsiyalar va boshka kimmatli kogozlarni sotib olish tugrisida karorlar kabul kilish;
– yillik biznes-rejasini tasdiklash;
– Jamiyatning ichki audit xizmatini tashkil etish, uning xodimlarini tayinlash va ichki audit xizmati tugrisidagi Nizomni tasdiklash;
– Jamiyat taftish komissiyasi a’zolariga (taftishchisiga) tulanadigan xak va kompensatsiya mikdori yuzasidan xamda auditorlik tashkilotining xizmatlariga tulanadigan xak mikdori chegarasini belgilash buyicha aksiyadorlar umumiy yigilishga tavsiyalar berish;
– Kuzatuv kengashining majlisida a’zolari 100 foiz ishtirok etganda 100 foizlik ovoz bilan jamiyat direktorini tayinlash xamda 100 foizlik ovoz bilan uning vakolatlarini muddatidan ilgari tuxtatish;
– Kuzatuv kengashining majlisida 100 foizlik ovoz bilan jamiyat direktori tayinlanmagan takdirda, Kuzatuv kengashi a’zolarining kupchilik ovozi bilan jamiyat direktori vazifasini vaktincha bajaruvchini tayinlash;
– Jamiyatning direktoriga tulanadigan xak va kompensatsiyalar mikdorini belgilash;
– Jamiyatning ijroiya organi faoliyatiga daxldor xar kanday xujjatdan erkin foydalanish va ijroiya organidan Jamiyat Kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun ularni olish. Olingan xujjatlardan Jamiyat Kuzatuv kengashi va uning a’zolari fakat xizmat maksadlarida foydalanishlari mumkin;
– aksiyalar buyicha dividendlar mikdori va ularni tulash tartibi yuzasidan tavsiyalar
berish;
– Jamiyatning zaxira va boshka fondlaridan foydalanish;
Jamiyatning ijroiya organi faoliyatining tartibini belgilab beruvchi xujjatlarni
tasdiklash;
– Jamiyatning filiallarini tashkil etish xamda vakolatxonalarini ochish va tugatish;
– Jamiyatning shu’ba va tobe korxonalarini tashkil etish, ularning xujalik faoliyatini moliyalashtirish, ustav fondi mikdorini belgilash va sarmoyalash;
– uz vakolati doirasida mol-mulkni sotib olish va mol-mul kni boshka shaxsga utkazish bilan boglik yirik bitimlar (umumiy kiymati karor kabul kilingan sanada Jamiyat aktivlarining 25 foizidan 50 foizgacha tashkil etadigan bitimlar yoki uzaro boglik bir kancha bitimlar) tuzish (yirik bitim tuzish masalasida Jamiyat Kuzatuv kengashining yakdilligiga erishilmagan xollarda yirik bitim tuzish tugrisidagi masala Jamiyat Kuzatuv kengashi karoriga muvofik Aksiyadorlar umumiy yigilishi xukmiga xavola etilishi mumkin);
– konunchilikda nazarda tutilgan xollarda sodir etilishidan manfaatdorlik mavjud bulgan b itimlarni tuzish;
– Jamiyatning boshka xujalik jamiyatlaridagi ishtiroki bilan boglik bitimlar tuzish;
– Jamiyat obligatsiyalari va boshka karz majburiyatlarini chikarish tugrisida karor kabul
kilish;
– Jamiyat nomidan Ijroiya organi raisini yollash tugrisida mexnat shartnomasi tuzish;
– Jamiyat Ijroiya organi a’zolarining soni va shaxsiy tarkibini belgilash;
– ushbu Ustav va amaldagi konunchilikka muvofik Jamiyat Kuzatuv kengashi vakolatlariga kiritilgan boshka masalalarni xam xal etish.
11.3. Jamiyat Kuzatuv kengashi uz ishini amaldagi konunchilik, ushbu ustav va aksiyadorlar umumiy yigilishi tomonidan tasdiklangan «Kuzatuv kengashi tugrisida»gi Nizom asosida amalga oshiradi.
11.4. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlariga kiritilgan masalalar xal kilish uchun Jamiyat Ijroiya organiga utkazilishi mumkin emas.
11.5. Jamiyat Kuzatuv kengashining a’zolari aksiyadorlarning umumiy yigilishi tomonidan bir yillik muddatga saylanadilar. Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining soni 3 kishidan iborat.
11.6. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan shaxslarning kayta saylanishlari cheklanmaydi.
11.7. Jamiyat ijroiya organining a’zolari jamiyat Kuzatuv kengashiga saylanishlari, tayinlanishlari mumkin emas.
11.8. Jamiyatda mexnat shartnomasi (kontrakt) buyicha ishlayotgan shaxslar Jamiyat Kuzatuv kengashining a’zolari bulishi mumkin emas. Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga saypanadigan shaxslarga nisbatan kuyiladigan boshka talablar aksiyadorlar umumiy yigilishida tasdiklangan
Jamiyat Kuzatuv kengashi tugrisidagi Nizomi»da belgilab kuyiladi.
11.9. Jamiyatning Kuzatuv kengashi a’zolari saylovi kumulyativ ovoz berish orkali amalga oshiriladi. Kumulyativ ovoz berishda xar bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni Jamiyatning Kuzatuv kengashiga saylanishi lozim bulgan shaxslar soniga kupaytiriladi va aksiyador shu tarika olingan ovozlarni bitta nomzodga tulik berishga yoki ularni ikki va undan ortik nomzodlar urtasida taksimlashga xaklidir. Eng kup ovoz tuplagan nomzodlar Jamiyat Kuzatuv kengashi tarkibiga saylangan deb xisoblanadi.
11.10. Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi Kuzatuv kengash a’zolari tomonidan ularning Z^lari orasidan Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolari umumiy soniga nisbatan kupchilik ovoz bilan saylanadi. Jamiyat Kuzatuv kengashi uz raisini jami a’zolarining kupchilik ovozi bilan kayta saylashga xaklidir.
11. 11 . Jamiyat Kuzatuv kengashining raisi uning ishini tashkil etadi, Kuzatuv kengashi chajlislarini chakiradi va ularda raislik kiladi, majlisda bayonnoma yuritilishini tashkil etadi.
11.12. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi yuk bulgan xollarda uning vazifasini Kuzatuv kengash a’zolaridan biri bajarib turadi.
11.13. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlislari uning raisi tomonidan xar chorakda kamida bir marta chakiriladi. Zaruriyat kura Jamiyat Kuzatuv kengashining navbatdan tashkari majlislari xam utkazilishi mumkin.
11.14. Jamiyat direktorini tayinlash bilan boglik masala kurilmagan takdirda Jamiyat Kuzatuv kengashining karori Kuzatuv kengashga saylangan a’zolarning kamida yetmish besh foizi ishtirok etganida konuniy xisoblanadi. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida a’zolari 100 foiz ishtirok etganda 100 foizlik ovoz bilan jamiyat direktori tayinlanadi xamda 100 foizlik ovoz bilan uning vakolatlarini muddatidan ilgari tuxtatiladi. Boshka masalalar buyicha jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida karorlar majlisda xozir bulganlarning kupchilik ovozi bilan kabul kilinadi. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisida masalalar xal etilayotganda Kuzatuv kengashning xar bir a’zosi bitta ovozga ega. Jamiyat Kuzatuv kengashining bir a’zosi uz ovozini Kuzatuv kengashning boshka a’zosiga berishiga xakli emas. Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolarining ovozlari teng bulgan xolda, Jamiyat Kuzatuv kengashi Raisining ovozi xal etuvchi xisoblanadi.
11.15. Jamiyat Kuzatuv kengashining majlisida bayonnoma yuritiladi va u majlis utkazilganidan sung 10 kundan kechiktirmay tuziladi. Jamiyat Kuzatuv kengashi majlisining bayonnomasi majlisda ishtirok etayotgan Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zolari tomonidan imzolanadi, ular majlisning bayonnomasi tugriligi uchun javobgardir.[/toggle][toggle title=»XII. JAMIYATNING IJROIYA ORGANI» open=»no»]12.1. Jamiyatning kundalik faoliyatiga raxbarlik yakkaboshchilik asosidagi ijroiya organi – •-rektor tomonidan amalga oshioiladi.
12.2. Jamiyat ijroiya organi (direktor) jamiyatning ijro etuvchi organi xisoblanib, uning k> ndalik faoliyatini boshkaradi va operativ raxbarlikni Uzbekiston Respublikasi konunchiligi, ‘Jamiyat Ustavi, aksiyadorlar umumiy yigilishi va Jamiyat Kuzatuv kengashining karorlariga «■’lvofik amalga oshiradi.
12.3. Jamiyat direktori aksiyadorlar umumiy yigilishi va Jamiyat Kuzatuv kengashiga v,-wo6ot beradi.
12.4. Jamiyatning direktori Kuzatuv kengashining majlisida a’zolari 100 foiz ishtirok ■ganda 100 foizlik ovoz bilan tasdiklanadi. Direktor bilan mexnat shartnomasini Jamiyat
– : midan Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi imzolaydi.
12.5. Jamiyat direktorining vakolatlariga Jamiyatning kundalik faoliyatiga raxbarlik
• •■ lishga doyr barcha masalalar kiradi, aksiyadorlar umumiy yigilishining mutlak vakolatlariga yeki Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlariga kiritilgan masalalar bundan mustasno.
12.6. Jamiyat Ijroiya organi aksiyadorlar umumiy yigilishi va Jamiyat Kuzatuv
• yengashining karorlari bajarilishini tashkil etadi.
12.7. Jamiyat direktori mazkur ustav va aksiyadorlar umumiy yigilishi tomonidan -asdiklangan «Ijroiya organi tugrisida»gi Nizom asosida ish olib boradi.
12.8. Jamiyat direktorining vakolatlariga kuyidagilar kiradi:
– mazkur ustav va Jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan uziga berilgan vakolatlarga muvofik Jamiyatning ishiga raxbarlik kilish;
– Jamiyat Kuzatuv kengashining roziligiga kura uning ishida maslaxat ovozi bilan ishtirok
etadi;
– Jamiyat nomidan ishonchnomasiz ish yuritadi, davlat muassasalari, barcha mulk iakllaridagi korxona va tashkilotlarda uning manfaatlarini ximoya kiladi;
– Shtatlarni belgilaydi, Jamiyat xodimlarini ishga kabul kiladi, ular bilan mexmat .artnomalarini tuzadi va bekor kiladi, va ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini kullaydi, odimlar tomonidan mexnat va ijro intizomini saklab turishini ta’minlaydi;
– Jamiyat nomidan amaldagi konunchilikka asosan ishonchnomalarni beradi;
– Jamiyatning barcha xodimlari tomonidan bajarilishi majburiy bulgan buyruk va g armoyishlar chikaradi va kursatmalar beradi;
– Jamiyatning ichki me’yoriy xujjatlarini tasdiklaydi;
– uz vakolatlari doirasida Jamiyatning samarali va barkaror ishlashini ta’minlagan xolda uning joriy faoliyatiga raxbarlik kiladi;
– aksiyadorlar umumiy yigilishi va Jamiyat Kuzatuv kengashi karorlarining bajarilishini
tashkil etish;
– amaldagi konunchilikka muvofik Jamiyatda buxgalteriya xisobi va xisobotining tashkil •pishi, zarur xolati va ishonchliligini, yillik xisobotlar va boshka moliyaviy xisobotlar
■;’ishli organlarga uz vaktida takdim etilishini, shuningdek aksiyadorlarga, kreditorlarga va gsshka oluvchilarga yuboriladigan Jamiyat faoliyati tugrisidagi ma’lumotlar takdim etilishini ■a’minlaydi;
– amaldagi konun xujjatlariga xamda Jamiyat ichki xujjatlariga rioya kiladi.
12.9. Jamiyat direktori uz xukuklarini amalga oshirishda va uz burchlarini bajarishda
– samiyat manfaatlarini kuzlab ish tutishi lozim.
12.10. Jamiyat direktori konun xujjatlariga va ushbu ustavga muvofik jamiyat oldida javobgardir.[/toggle][toggle title=»XIII. JAMIYATNING MOLIYA-XO’JALIK FAOLIYATINI NAZORAT QILISH, VA TAFTISH KOMISSIYASI» open=»no»]13.1. Jamiyatning moliya-xujalik faoliyatini nazorat kilish uchun aksiyadorlarning umumiy yigilishi taftish komissiyasini bir yil muddatga saylaydi. Jamiyat taftish komissiyasi 3 kishidan
nborat.
13 .2. Jamiyat taftish komissiyasining vakolatlari amaldagi konunchilik va mazkur ustav 5 -_gan belgilanadi.
13.3. Jamiyat taftish komissiyasi faoliyatining tartibi aksiyadorlar umumiy yigilishi t monidan tasdiklanadigan «Jamiyat taftish komissiyasi tugrisida»gi Nizomda belgilab kuyiladi.
13.4. Jamiyatning moliya-xujalik faoliyatini tekshirish (taftish kilish) bir yillik yoki boshka davr ichidagi faoliyat yakunlari buyicha taftish komissiyasining tashabbusiga binoan, aksiyadorlar umumiy yigilishining, Kuzatuv kengashining karoriga yoki jamiyat ovoz beruvchi aksiyalarining xammasi bulib kamida un foiziga egalik kiluvchi aksiyadorning (aksiyadorlarning) talabiga binoan amalga oshiriladi.
13.5. Jamiyat taftish komissiyasining talabiga binoan jamiyatning Boshkaruv organlaridagi mansabdor shaxslar moliya-xujalik faoliyati tugrisidagi xujjatlarni taftish komissiyasiga takdim etishlari shart.
13.6. Jamiyatning taftish komissiyasi amaldagi konunchilikka muvofik aksiyadorlarning navbatdan tashkari umumiy yigilishi chakirilishini talab kilishga xakli.
13.7. Jamiyat taftish komissiyasining a’zolari bir vaktning uzida jamiyat Kuzatuv kengashining a’zosi bulishlari, shuningdek jamiyatning boshkaruv organlarida boshka lavozimlarni egallashlari mumkin emas.
13.8. Jamiyat Kuzatuv kengashining a’zolariga yoki boshkaruv organlaridagi mansabdor shaxslarga karashli aksiyalar jamiyat taftish komissiyasi a’zolarini saylash chogida ovoz berishda ishtirok etishi mumkin emas.
b)Ichki audit xizmati
13.9. Jamiyat aktivlarining balans kiymati bir milliard sumdan kup bulgan takdirda ichki audit xizmati tashkil etiladi. Ichki audit xizmati jamiyatning Kuzatuv kengashiga xisobdordir.
13.10. Ichki audit xizmati jamiyatning ijroiya organi, vakolatxonalari va filiallari tomonidan konun xujjatlariga, ta’sis xujjatlari va boshka xujjatlarga rioya etilishini, buxgalteriya xisobi va moliyaviy xisobotlarda ma’lumotlarning tulik xamda tugri aks ettirilishi ta’minlanishini, xujalik operatsiyalarini amalga oshirishning belgilangan koidalari va tartib- taomillariga rioya etilishini, aktivlarning saklanishini, shuningdek jamiyatni boshkarish yuzasidan konun xujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishini tekshirish va bu borada monitoring olib borish orkali jamiyatning ijroiya organi, vakolatxonalari va filiallari ishini •azorat kiladi xamda baxolaydi.
13.11. Ichki audit xizmati uz faoliyatini konun xujjatlarida belgilanadigan tartibga mu vofik amalga oshiradi.
v) Auditorlik tashkiloti (tashki auditor)
13.12. Auditorlik tashkiloti jamiyat bilan tuzilgan shartnomaga muvofik konun xujjatlarida belgilangan tartibda jamiyatning moliya-xujalik faoliyatini tekshiradi va unga au ditorlik xulosasi takdim etadi.
13.13. Auditorlik tashkiloti jamiyatning moliyaviy xisoboti va moliyaga doyr boshka axborotlar xakida notugri yakun bayon etilgan auditorlik xulosasi tuzganlik okibatida yetkazilgan zarar uchun jamiyat oldida javobgar buladi.[/toggle][toggle title=»XIV. JAMIYATNING YILLIK HISOBOTLARNI TUZISH, TEKSHIRISH VA TASDIQLASH TARTIBI» open=»no»]14.1. Jamiyat konun xujjatlarida belgilangan tartibda buxgalteriya xisob-kitobini oritishi va moliya xisobotini takdim etishi shart.
14.2. Jamiyatda buxgalteriya xisob-kitobini tashkil etish, uning xolati va tugri -oritilishi, tegishli organlarga xar yilgi xisobot va boshka moliya xisobotlari, shuningdek aksiyadorlar, kreditorlar va ommaviy axborot vositalariga jamiyat faoliyatiga doyr ma’lumotlar uz zaktida takdim etilishi uchun javobgarlik konun xujjatlariga muvofik Jamiyat direktori zimmasida buladi.
14.3. Jamiyatning aksiyadorlar umumiy yigilishiga takdim etadigan yillik xisobotidagi, buxgalteriya balansidagi, foyda va zararlar xisobvaragidagi ma’lumotlarning tugri ekanligi jamiyatning taftish komissiyasi tomonidan tasdiklanishi lozim.
14.4. Kursatib utilgan xujjatlarni matbuotda e’lon kilishdan oldin jamiyat yillik moliya xisobotini xar yilgi tekshirish va tasdiklash uchun jamiyat yoki aksiyadorlar bilan mulkiy manfaatlar negizida boglik bulmagan auditorlik tashkilotini jalb etishi shart.
14.5. Jamiyatning yillik xisoboti aksiyadorlarning yillik umumiy yigilishi utkaziladigan sanadan kamida 30 kun oldin Kuzatuv kengashi tomonidan dastlabki tarzda tasdiklanishi lozim.
14.6. Jamiyatning moliya yili 1 yanvardan boshlanadi va 31 dekabrda tugaydi.[/toggle][toggle title=»XV. JAMIYATNI QAYTA TASHKIL ETISH VA TUGATISH» open=»no»]a) Jamiyatni kayta tashkil etish tartibi
15.1. Jamiyatni kayta tashkil etish (jumladan: kushib yuborish, birlashtirish, bulish, ajratib chikarish va kayta tuzish) va tugatish aksiyadorlar umumiy yigilishining karori asosida,
suningdek, amaldagi konun xujjatlari bilan belgilangan xollarda va tartibda amalga oshiriladi.
15.2. Kayta tashkil etish tugrisida karor kabul kilingan sanadan e’tiboran Jamiyat 30 kundan kechiktirmay uz kreditorlarini bu xakda yozma ravishda xabardor etadi. Kreditor Jamiyatdan •’ajburiyatlarni tuxtatish yoki muddatidan ilgari bajarishni xamda zararning urnini koplashni k> yidagi muddatlarda yozma ravishda xabar berish yuli bilan talab kilishga xaklidir:
kushib yuborish, birlashtirish yoki kayta tuzish tarzida kayta tashkil etish xakidagi xabarni ‘Jamiyat kreditorga yuborgan sanadan boshlab uzogi bilan 30 kun ichida;
bulish yoki ajratib chikarish tarzida kayta tashkil etish tugrisidagi xabarni Jamiyat
• reditorga yuborgan sanadan boshlab uzogi bilan 60 kun ichida.
Agar bulinish balansi kayta tashkil etilayotgan Jamiyatning xukukny vorisini aniklash •chkonini bermasa, yangi vujudga kelgan yuridik shaxslar kayta tashkil etilgan jamiyatning
• ■ ajburiyatlari yuzasidan uning kreditorlari oldida solidar javobgar buladilar.
15.3. Uz faoliyatini tugatgan ikki yoki bir necha jamiyatning barcha xukuklari va ^jburiyatlarini utkazish yuli bilan yangi jamiyatni vujudga keltirish jamiyatlarning kushib
yuborilishi deb xisoblanadi.
Jamiyat kushib yuborish tarzida kayta tashkil etilgan takdirda Jamiyat kushib yuborish -:buriyatlarini boshka jamiyatga utkazish – jamiyatni birlashtirish xisoblanadi.
Birlashtirilayotgan jamiyat va birlashtirib olayotgan jamiyat birlashish tugrisida shartnoma ->zadnlar, unda birlashishning tartibi va shartlari, shuningdek birlashtirilayotgan jamiyatning aksiyalarini birlashtirib olayotgan jamiyatning aksiyalari va (yoki) boshka kimmatli kogozlariga
– y irboshlash tartibi belgilab kuyiladi. Xar bir jamiyatning Kuzatuv kengashi birlashishda ishtirok etayotgan uz jamiyatinichg umumiy yigilishi xukmiga birlashish tarzida kayta tashkil etish tugrisidagi va birlashish shartnomasini tasdiklash xakidagi masalani kiritadm. 5. rlashtirilayotgan jamiyat Kuzatuv kengashi utkazish dalolatnomasini tasdiklash tugrisidagi chasalani xam aksiyadorlar umumiy yigilishi xukmiga xavola etadi.
Mazkur jamiyatlar aksiyadorlarining kushma umumiy yigilishi ustavga uzgartirish va kushimchalar kiritish tugrisida karor kabul kiladi. Aksiyadorlarning kushma umumiy yigilishida : aoz berish tartibi birlashish tugrisidagi shartnomada belgilab kuyiladi.
Bir jamiyat boshka jamiyatga birlashganda utkazish dalolatnomasiga muvofik ‘ rlashtirilayotgan jamiyatning barcha xukuk va majburiyatlari kushib olgan jamiyatga utadi.
15.5. Jamiyat faoliyatini tuxtatib, uning xukuklari va majburiyatlarini yangi tuzilayotgan yaamillarga utkazish – jamiyatni bulish xisoblanadi.
Bulish tarzida kayta tashkil etilayotgan jamiyatning Kuzatuv kengashi aksiyadorlarning >mumiy yigilishi xukmiga bulish tarzida jamiyatni kayta tashkil etish tugrisidagi, bu kayta a_:kil etishning tartibi va shartlari xususidagi, yangi jamiyatlar tuzish xamda kayta tashkil ggilayotgan jamiyat aksiyalarini tuzilayotgan jamiyatlar aksiyalariga va (yoki) boshka kimmatli
• –gozlariga ayirboshlash tartibi tugrisidagi masalalarni xavola etadi.
Bulish tarzida kayta tashkil etilayotgan jamiyat aksiyadorlarining umumiy yigilishi -1’ -=tni bulish tarzida kayta tashkil etish tugrisida, yangi jamiyatlar tuzish xamda kayta tashkil –layetgan jamiyat aksiyalarini tuzilayotgan jamiyatlarning aksiyalari va (yoki) boshka kimmatli j :-gozlariga ayirboshlash tartibi tugrisida karor kabul kiladi. Yangi tuzilayotgan xar bir jamiyat axsnadorlarining umumiy yigilishi uning ustavini tasdiklash xamda Kuzatuv kengashini saylash ~ grisida karor kabul kiladi.
Jamiyat bulinganda uning barcha xukuk va majburiyatlari bulish balansiga muvofik yangi tashkil etilayotgan ikki yoki bir necha jamiyatga utadi.
15.6. Kayta tashkil etilayotgan jamiyatning faoliyatini tuxtatmagan xolda, uning xukuklari va majburiyatlarining bir kismini utkazib bir yoki bir nechta jamiyat tuzish jamiyatni ajratib chikarish deb xisoblanadi.
Ajratib chikarish tarzida kayta tashkil etilayotgan jamiyatning Kuzatuv kengashi -ksiyadorlarning umumiy yigilishi xukmiga ajratib chikarish tarzida jamiyatni kayta tashkil :-tish. ajratib chikarishni amalga oshirishning tartibi va shartlari, yangi jamiyatni tuzish, ajralib chikayotgan jamiyatning aksiya va (yoki) boshka kimmatli kogozlarini ayirboshlash imkoniyatlari va nlay ayirboshlash tartibi, bulish bapansini tasdiklash tugrisidagi masalani xavola etadi.
Ajratib chikarish tarzida kayta tashkil etilayotgan jamiyat aksiyadorlarining umumiy yigilishi jamiyatni ajratib chikarish tarzida kayta tashkil etish, ajratib chikarishning tartibi va shartlari, yangi jamiyatni tuzish, jamiyatning aksiyalarini ajralib chikayotgan jamiyatning a:lkining tarkibi, kreditorlar kuygan tapablar, shuningdek ularni kurib chikish natijalari
-~risidagi ma’lumotlar buladi.
Oralik tugatish balansi aksiyadorlarning Umumiy yigilishi tomonidan tasdiklanadi.
15.15. Agar Jamiyatning mavjud pul mablaglari kreditorlarning talablarini kondirish uchun yetarli bulmasa, Tugatuvchi Jamiyatning boshka mol-mulkini sud karorlarini ijro etish uchun belgilangan tartibda kim oshdi savdosida sotishni amalga oshiradi.
15.16. Tugatilayotgan Jamiyat kreditorlariga pul summalarini tulash Tugatuvchi tomonidan oralik tugatish balansiga muvofik konun xujjatlarida belgilangan navbat
tartibida mazkur balans tasdiklangan kun dan e’tiboran amalga oshiriladi.
15.17. Kreditorlar bilan xisob-kitob kilib bulinganidan keyin Tugatuvchi tugatish balansini tuzadi, tugatish balansi aksiyadorlarning Umumiy yigilishi tomonidan tasdiklanadi.
15.18. Kreditorlar bilan xyasob-kitob kilib bulinganidan keyin Jamiyatning kolgan mol- mulki tugatuvchi tomonidan aksiyadorlar urtasida konun xujjatlarida belgilangan navbat buyicha taksimlanadi.
15.19. Mol-mulkni xar bir navbat tartibi buyicha taksimlash avvalgi navbat tartibi buyicha mol-mulk tulik taksimlab bulinganidan keyin amalga oshiriladi.
15.20. Davlat ruyxatidan utkazuvchi organ yuridik shaxslarning yagona davlat reyestriga tegishli yozuvlarni kiritgan paytdan e’tiboran Jamiyatni tugatish tamomlangan, Jamiyat esa faoliyatini tugatgan xisoblanadi.
Yuridik shaxslarni davlat ruyxatidan utkazuvchi organ tomonidan jamiyat tugatilganligi xakidagi tegishli yozuvni Jamiyat kimmatli kogozlari chikarilishlarining davlat ruyxatidan utkazilganligi bekor kilinganidan keyingina kiritiladi.
15.21. Tugatuvchi nokonuniy yoki atayin notugri kilingan xarakatlar (xarakatsizlik) natijasida Jamiyatga keltirilgan zarar uchun javobgardir.[/toggle][toggle title=»XVI. YAKUNIY QOIDALAR» open=»no»]16.1. Ustav buyicha kelib chikadigan barcha nizo va kelishmovchiliklar aksiyadorlarning uzaro kelishuvi yuli bilan amaldagi konun xujjatlari va ushbu ustavga asosan xal kilinadi.
16.2. Nizo va kelishmovchiliklarni muzokaralar yuli bilan xal kilish imkoniyati bulmagan takdirda ular tegishli ravishda sud orkali xal kilinadi.
16.3. Mazkur Ustav Jamiyat Uzbekistan Respublikasining konun xujjatlarida belgilangan tartibda davlat ruyxatiga olingan vaktdan boshlab kuchga kiradi.
16.4. Uzbekistan Respublikasining amaldagi konun xujjatlari bilan tartibga solinmagan masalalar, konunda boshka xollar nazarda tutilmagan bulsa, ushbu Ustavga muvofik tartibga solinadi.
[/toggle][/accordian]