Ichki hujjatlar

 1. Sirdaryo Vino AJning 2013 yil 9-dekabrdagi «Yangi aksiyalarni chiqarish to’g’risida»gi qarori. Yuklab olish
 2. Sirdaryo Vino AJning 2014 yil 20 oktabrdagi 11 son qarori. Yuklab olish
 3. Sirdaryo Vino AJning 2013 yil 9-dekabrdagi Emissiya risolasi. Yuklab olish
 4. Mavjud fakt Yuklab olish
 5. Yillik xisobot 2013 Yuklab olish
 6. Uzoq muddatli kreditlash shartnomasi Yuklab olish
 7. Uzoq muddatli kreditlash shartnomasi 2 Yuklab olish
 8. Ijobiy auditorlik xulosasi Yuklab olish
 9. ЭМИТЕНТНИНГ 2014- ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БУЙИЧА ЙИЛЛИК ХИСОБОТИ Yuklab olish
 10. Мух им факт хакида маьлумот Yuklab olish
 11. Киска муддатли кредитлаш шартномаси Yuklab olish
 12. Мухим факт хакида маьлумот  Yuklab olish
 13. Узок муддатли кредитяаш шартномаси Yuklab olish
 14. Qolgan boshqa xujjatlar Yuklab olish
 15. Muhim fakt (09.02.2016) Yuklab olish
 16. Muhim fakt (04.03.2016) Yuklab olish
 17. Muhim fakt (29.04.2016) Yuklab olish
 18. Muhim fakt (14.06.2016) Yuklab olish
 19. Jamiyat aksiyadorlarining navbatdagi 2015 yil natijalari bo’yicha hisobot yig’ilishi 3-bayonnomasi Yuklab olish
 20. Jamiyatning 2015 yil moliyaviy faoliyati bo’yicha hisoboti Yuklab olish
 21. Sud qarori Yuklab olish
 22. Audit xulosasi Yuklab olish
 23. Emissiya risolasi Yuklab olish