Emissiya risolasi

 

«ТАСДИҚЛАНГАН»

«Сирдарё вино» очиқ акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг
2013 йил
9 декабрдаги мажлис қарори билан

Кузатув кенгаши раиси

 

___________________ М.Бийназов

 

«_09» декабр 2013 й.

 

М.Ў.

 

 

 

 

«Сирдарё вино» очиқ акциядорлик жамияти

(эмитентнинг тўлиқ номи)

 
   

             ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ

   
Идентификация рақами берилди:                                        

 

эгасининг номи ёзилган 1 966 783 дона оддий ва 431 дона имтиёзли хужжатсиз акциялар

 

(қимматли қоғозларнинг кўриниши, тури, серияси, шакли ва сони)

 

 

 

 

 

 

Эмитентнинг раҳбари: М.Ш.Акбаров
  (Ф.И.Ш., имзо)
 

Бош бухгалтер:

 

Б.К. Хамидов

  (Ф.И.Ш., имзо)
 

Муҳр

   

“09” декабр 2013й.

сана

 

 

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗУВЧИ ОРГАН УШБУ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ЭМИССИЯСИ РИСОЛАСИДАГИ АХБОРОТНИНГ ТЎҒРИЛИГИ УЧУН ЖАВОБГАР БЎЛМАЙДИ ВА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ЧИҚАРИЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРОРНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ФАКТИ БИЛАН ЖОЙЛАШТИРИЛАЁТГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРГА НИСБАТАН ЎЗ МУНОСАБАТИНИ БИЛДИРМАЙДИ.

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ «ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИ ТЎҒРИСИДА»ГИ ҚОНУНИ 58-МОДДАСИГА МУВОФИҚ, ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИ ИНВЕСТИЦИЯ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА ТАНЛАШ ВА МУВОФИҚ РАВИШДА УШБУ ТАНЛОВНИНГ ОҚИБАТЛАРИ ИНВЕСТОРНИНГ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИДИР.

 

 

 1. ЭМИТЕНТ ТЎҒРИСИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР

 

 1. Эмитентнинг тўлиқ ва қисқартирилган номи:

Тўлиқ – «Сирдарё вино» очиқ акциядорлик жамияти

Қисқартирилган «Сирдарё вино» ОАЖ

Тармоқ – Алкогол маҳсулотлари ишлаб чиқариш

Юқори турувчи ташкилот – «O’zvinosanoat-xolding» AK

Эмитент раҳбарининг фамилияси, исми, шарифи – Акбаров Мухтор Шамбекович.

Бош бухгалтернинг фамилияси, исми, шарифи – Хамидов Ботирали Қамбаралиевич.

 1. Эмитентнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли – Очиқ акциядорлик жамияти.
 2. Жойлашган жойи ва банк реквизитлари:

Тўлиқ почта манзили – Узбекистон Республикаси, Сирдарё шахри, К.Муллаев кучаси, 11 а уй.

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи ва жойлашган жойи: ОАТБ “Узпромстройбанк” Сирдарё вилоят бўлими, Банк жойлашган манзили: Гулистон шахри, Навоий кучаси, 48 уй.

х/р: 20210000900204781001, банк коди: 00855.

Эмитент солиқ органининг номи ва СТИР: Сирдарё вилояти, Сирдарё тумани давлат солиқ инспекцияси, СТИР 201290655.

 1. Рўйхатдан ўтказувчи органнинг номи, эмитентнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Сирдарё вилоят ҳудудий бошқармаси, 1995 йил 28 феврал, 1-Г-177-сон билан.

Давлат статистика органи томонидан берилган кодлар:

Юридик шахс коди КТУТ (ОКПО) – 15157245;

Тармоқ коди ХХТУТ (ОКОНХ) – 18142;

Мулкчилик шакли коди МШ (ФС) – 144;

Почта манзили коди МХОВТ (СОАТО) – 1724231811;

Ташкилий – ҳуқуқий шакли  коди ТҲШ (ОПФ) – 1150.

 1. Асосий фаолият турлари ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг (хизматнинг) турлари:

-товар ишлаб чиқариш ва сотиш, фуқароларга, корхона ва ташкилотларга  хизмат    кўрсатиш, иш бажариш;

-ташқи иқтисодиёт фаолияти Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига  мос келади.

-чет эл сармоясини олиб келиб, чет элга экспорт қилинадиган товарлар ишлаб чиқариш.

ўзига мулк қилиб берилган жихозларни кўнгилдагидек қилиб сақлаш ва ундан самарали фойдаланиш;

-табиат ва атроф мухитга  салбий  таъсир кўрсатувчи  омилларни камайтириш, табиат ва атроф мухитни гуллатиши ва мухофазалашга  қаратилган  чора тадбирларни   ўз вақтида  амалга ошириш;

-вино ва спиртли ичимликларни ишлаб чиқариш ва аҳолига сотиш;

-корхона ишчи ва хизматчиларни мехнат, яшаш  шароитларни яхшилаш хамда фаровонлигини ошириш, ижтимоий мухофаза қилиш бўйича амалий ишлар олиб бориш;

-фаолият хисоб китоби ва натижаларини, статистик хисоботларни давлат статистик идораларига белгиланган тратибда ва муддатларда  топширишни амалга ошириш;

-солиқ ва бошқа  тўловларни ўз вақтида  тўлик тўланишини таъминлаш;

қин ва узоқ шарқ мамлакатлари билан  товар айирбошлаш, махсулот олиш ва махсулотларни чет эл валюталарига  сотиш;

            -Ўзбекистон Республикасининг харакатдаги қонунчилигига  таянган ҳолда  шартнома  асосида  чет эл инвесторлари  билан қўшма корхоналари ташкил этиш ва тузиш.

-Махсус рухсатнома (лицензия) талаб килинадиган фаолият турлари тегишли рухсатнома (лицензия) олингандан сунг амалга оширилади.

Жамият юкорида курсатилган фаолият турларидан ташкари узига карашли булинмалар, Жамиятлар ишини яхшилаш хамда уларни куллаб-кувватлаш учун конунчиликка зид келмайдиган бошка ишларни хам бажариши мумкин.

 1. Устав фондининг 5 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилаётган барча эмитент акциядорларининг рўйхати (биринчи эмиссияда тўлдирилмайди):

 

 Акциядорлар – юридик шахсларнинг тўлиқ номи ёки акциядорлар – жисмоний шахсларнинг Ф.И.Ш. Акциядорлар – юридик шахсларнинг жойлашган жойи ёки акциядорлар – жисмоний шахсларнинг паспорт маълумотлари Акциядорнинг эмитент

устав фондидаги улуши

Сони

доналарда

улуш % да
1 2 3 4
«O’zvinosanoat-xolding» AK Тошкент шаҳри,
Абай кўчаси, 6 уй
1 003 280 51,0
Алимхаджаева Асалатхон Эркиновна Паспорт № АА 0239468, 11.09.2012 йилда Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани ИИБ томонидан берилган 469 445 23,86
Юлдашев Абдурашид Абдунасирович Паспорт № СА 1805518, 11.12.2002 йилда Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани ИИБ томонидан берилган 469 445 23,86

 

 1. Эмиссия рисоласи тасдиқланган пайтдаги эмитентнинг бошқарув ижроия органи барча аъзоларининг рўйхати:
 Ижроия органи

аъзосининг Ф.И.Ш.

 

Ҳозирги вақтда ва охирги 3 йилдаги эгаллаган лавозимлари

 

Эмитентнинг устав фондидаги улуши
сони доналарда улуш % да
1 2 3 4
Акбаров Мухтор Шамбекович 2007-2013 йил «O’zvinosanoat-xolding» AK да бошқарма бошлиғи, 2013 йил 5 августдан “Сирдарё вино” ОАЖ директори вазифасини бажарувчи. 0 0

 

8.Эмиссия рисоласи тасдиқланган пайтдаги эмитент кузатув кенгаши барча аъзоларининг рўйхати:

Кузатув кенгаши

аъзосининг Ф.И.Ш.

Ҳозирги вақтда ва охирги

3 йилдаги эгаллаган

Лавозимлари

Эмитентнинг устав

фондидаги улуши

сони доналарда улуш % да
1 2 3 4
Бийназов Музаффар Нематуллаевич 2008-2011 йил “Мирзаобод шароб савдо” ихтисослаштирилган база унитар корхонаси бўлим бошлиғи, 2011 йилдан хозирги кунга қадар «O’zvinosanoat-xolding» AK мониторинг шўъбаси мудири 0 0
Ишметов Данияр Бахтиярович 2008-2010 йил “Сирдарё вино” ОАЖда молиявий масалалар бўйича директор муовини, 24.12.2010 йилдан “Олимп ковер” МЧЖ директори 0 0
Хакбердиев Алишер Режаббоевич 2009 йилдан хозирги кунга кадар «O’zvinosanoat-xolding» AK Молия ва бухгалтерия хисоби бошкармаси бош мутахассиси 0 0

 

9.Эмитент таъсисчиларининг рўйхати (фақат қимматли қоғозларнинг биринчи чиқарилишида тўлдирилади):

 

Таъсисчилар – юридик шахсларнинг тўлиқ номи ёки таъсисчилар – жисмоний шахсларнинг Ф.И.Ш. Таъсисчилар – юридик шахсларнинг жойлашган жойи ёки таъсисчилар – жисмоний шахсларнинг паспорт маълумотлари Эмитент устав

капиталидаги улуши

сони доналарда улуш % да
1 2 3 4
Ушбу акциялар чиқарилиши биринчи чиқарилиш эмас.

 

 

 1. Эмитент аффилланган шахсларининг рўйхати:
Аффилланган – юридик шахсларнинг тўлиқ номи ёки аффилланган – жисмоний шахсларнинг Ф.И.Ш. Аффилланган шахс деб ҳисобланишининг асоси Аффилланган шахснинг эмитент устав капиталидаги улуши
сони доналарда улуш % да
оддий имтиёзли
1 2 3 4 5
«O’zvinosanoat-xolding» AK Жамия овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортик фоизига эга 1 003 280 0 51,0
Алимходжаева Асалатхон Эркиновна

 

Жамия овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортик фоизига эга 469 445 0 23,86
Юлдашев Абдурашид Абдунасирович Жамия овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортик фоизига эга 469 445 0 23,86
Бийназов Музаффар Нематуллаевич Кузатув кенгаши раиси 0 0 0
Ишметов Данияр Бахтиярович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Хакбердиев Алишер Режаббоевич Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Акбаров Мухтор Шамбекович Жамият директори в.б. 0 0 0
 1. Устав капиталида эмитент 5 ва ундан ортиқ фоиздаги улушга эга бўлган барча юридик шахсларнинг рўйхати: Мавжуд эмас
 Тўлиқ фирма номи Ташкилий-ҳуқуқий шакли Жойлашган жойи Эмитентнинг юридик шахс устав капиталидаги улуши
сони доналарда улуш %да
2 3 4 5

 

 1. Эмитентнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида жойлашган саноат, банк, молиявий гуруҳлар, холдинглар, концернлар, уюшмалар, қимматли қоғозлар бозори иштирокчиларига тегишлилиги, товар, валюта, фонд, бошқа биржалардаги аъзолиги, уларнинг тўла номлари ва манзиллари кўрсатилган ҳолда:

Эмитент Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида жойлашган саноат, банк, молиявий гуруҳлар, холдинглар, концернлар, уюшмалар, қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиларига тегишлилигига, товар, валюта, фонд, бошқа биржалардаги аъзолигига эга эмас.

Гуруҳларнинг турлари Номи Жойлашган жойи
1 2 3
Саноат гуруҳлари
Банк гуруҳлари
Молиявий гуруҳлар
Холдинг Жамиятлар
Уюшмалар
Қимматли қоғозлар бозори иштирокчилари
Биржалар
 1. Эмитентнинг барча ваколатхоналари ва филиаллари рўйхати: Эмитент ваколатхоналар ва филиалларга эга эмас.
Тўлиқ номи
Жойлашган жойи
Очилган санаси
 1. Эмитентнинг барча шўъба ва тобе жамиятлари рўйхати: Эмитент шўъба ва тобе жамиятларига эга эмас.
Тўлиқ номи Жойлашган жойи Очилган санаси

11, 12, 13 ва 14-бандларини тўлдиришда салбий жавоб берилган ҳолда тўлиқ, тушунарли жавоблар бериш мақсадга мувофиқдир, масалан: эмитент ваколатхоналар, шўъба ва тобе жамиятларга эга эмас.

 1. Ишчиларнинг (одамларнинг) ҳар бир тоифа бўйича охирги уч йил учун ўртача йиллик сони:
Тоифа 2010 й. 2011 й. 2012 й.
1 2 3 4
Ишлаб чиқариш – корхонанинг асосий ишлаб чиқариш фаолиятида банд бўлган ишчилар сони (ишлаб чиқаришдаги ишчилар, сотувчилар) 102 107 107
Маъмурий-бошқарув персонали (бухгалтерия, режалаштириш бўлими, бошқа хизматлар) 8 8 8
Ижтимоий соҳа – болалар боғчалари, дам олиш уйлари, поликлиникалар ва ҳоказоларга хизмат кўрсатиш ва бошқарувида банд бўлган ишчилар 0 0 0
Бошқалар 0 0 0
Жами: 110 116 116
 1. Эмитентда мустақил рейтинг баҳосининг, шунингдек патентлар, лицензиялар ва шартномаларнинг мавжудлиги. Уларнинг қисқача тавсифи келтирилсин:

Эмитент Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 25.02.2004 йилда № АН 277 – рақамли алкогол махсулотларини ишлаб чиқариш учун берилган лицензияга эга, муддати 25.02.2014 йилга қадар узайтирилган.

 

17.Охирги уч йил давомида илмий-тадқиқот ишлаб чиқаришларига воситаларни жойлаштириш, йил якунлари бўйича фойдага нисбатан сумма ва фоизларда:

Эмитент охирги уч йил давомида илмий-изланиш тадқиқотларига пул маблағларини киритмаган.

 

 1. ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.

18.Охирги уч йил мобайнидаги ёки эмитент ташкил топган пайтдан бошлаб, агар бу муддат уч йилдан кам бўлса, ҳар бир тугалланган йил учун эмитентнинг молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботлари ва бухгалтерия баланслари нусхалари.

Эмитентнинг 2010, 2011 ва 2012 йиллар учун тузилган молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботлари ва бухгалтерия баланслари нусхалари илова қилинади.

19.Эмиссия рисоласи тасдиқланишидан олдинги охирги чораклик якуни ҳолати бўйича эмитентнинг молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи ва бухгалтерия баланси нусхалари.

Эмитентнинг 2013 йил 3 чорак учун тузилган молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи ва бухгалтерия баланси нусхаси илова қилинади.

20.Мустақил аудитор тўғрисидаги ахборот:

Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи – Холмирзаев Анвар;

Лицензия рақами ва берилган санаси – 00124, 29 феврал 2008 йил;

Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи – «OSIYOAUDIT» масъулияти чекланган жамияти, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, А.Темур 1-тор кўчаси, 2-уй.

 

21.Олдинги мустақил аудиторлар тўғрисидаги ахборот (охирги тугалланган уч йил учун).

2010 йил якуни бўйича.

Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи – Шайхиисламова Зулъфия Фаридовна;

Лицензия рақами ва берилган санаси – 0035, 25 феврал 2008 йил;

Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи – «BUXGALTERAUDIT» масъулияти чекланган жамияти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, ц-5, 54-уй, 1-хонадон.

 

2011 йил якуни бўйича.

Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи – Тўйчиев Норбой;

Лицензия рақами ва берилган санаси – № 00067, 28 феврал 2008 йил;

Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи – «NAZORATAUDIT» масъулияти чекланган жамияти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Гавхар кўчаси, 124-уй.

2012 йил якуни бўйича.

Аудиторнинг фамилияси, исми, шарифи – Холмирзаев Анвар;

Лицензия рақами ва берилган санаси – 00124, 29 феврал 2008 йил;

Аудиторлик фирмаси номи ва унинг жойлашган жойи – «OSIYOAUDIT» масъулияти чекланган жамияти, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, А.Темур 1-тор кўчаси, 2-уй.

 1. Эмитент мол-мулкининг қисқача тавсифи, минг сўм:
Асосий фондлар гуруҳининг номи Бошланғич қиймат (бухгалтерия балансининг асосий воситаларни охирги қайта ҳисоблаш бўйича маълумотларига кўра) Эскириш суммаси

 

Қолдиқ қиймати
1 2 3 4
1. Бинолар 416 468,7 153 309,6 263 159,1
2. Иншоотлар 103 192,3 51 409,5 51 782,8
3. Узатиш мосламалари 64 191,2 47 272,8 16 918,4
4. Машина ва ускуналар 801 861,7 588 947,1 212 914,6
5. Бошқалар 228 129,0 107 933,5 120 195,5
Жами: 1 613 842,9 948 872,5 664 970,4

 

 1. Балансида бўлган ер участкасининг ўлчами (га) – 1,915 га.

 

 1. Эмитентнинг балансида бўлган ижтимоий-маданий-маиший объектларнинг қисқача рўйхати (масалан: болалар боғчалари, турар жойлар, дам олиш уйлари, шифохоналар ва ҳоказо), минг сўм:

 

Ижтимоий-маданий-

маиший объектнинг номи

Жойлашган жойи Баланс қиймати,

минг сўм

1 2 3

 

 1. Устав бўйича захира фондининг миқдори, % да – 15% дан кам бўлмаган миқдорда.

Захира фондининг қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадаги ҳақиқий миқдори (бухгалтерия балансининг маълумотлари бўйича), минг сўм: 689 013,0

Бунда, соф фойдадан ажратмалар ҳисобига шакллантирилган фондининг улуши, минг сўм – 1 084,25.

Охирги 3 йил учун захира фонди воситаларидан фойдаланилиши тўғрисидаги ҳисобот, минг сўм:

 

Захира фонди воситаларидан

фойдаланилишнинг йўналиши

2010й. 2011 й. 2012 й.
1 2 3 4
  Захира фонди воситаларидан фойдаланилмаган

 

Агар захира фонди қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор қабул қилинган санада шаклланмаган бўлса, буни жавобда акс эттириш лозим.

Жамият захира фонди қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор қабул қилинган санада тўлиқ шаклланмаган.

 1. Охирги тугалланган уч молиявий йил учун фойда фойдаланилишининг асосий йўналишлари тўғрисидаги маълумотлар, минг сўм:

 

Тоифа 2010й-да 2011 й.да 2012 й.да
1 2 3 4
Ижтимоий соҳа объектларини сақлаш харажатлари 0 0 0
Ишчиларга ёки ишчилар фойдасига тўланган мукофотлар ва бошқа суммалар 0 0 0
Дивидендлар 93 755 118 663 277 693
Фоизларни тўлаш 0 0 0
Фойдадан бошқа йўналишлар бўйича фойдаланилган суммалар (олдинги тоифаларга киритилмаган)  

93 822

257 047 288 090
Жами: 187 577 375 710 565 783
 1. Солиқлар тўлаш бўйича муддати ўтказиб юборилган қарзлар миқдори, минг сўм: Эмитент муддати ўтиб кетган солиқ тўловлари бўйича қарзи мавжуд эмас.
Солиқ тури Қарз суммаси
1 2

 

 1. Охирги ҳисобот санасидаги бошқа кредиторлар бўйича қарзларнинг умумий суммаси (мол етказиб берувчилар ва бошқа нокредит ташкилотлар қарзларни ўз ичига олади, масалан, электр энергияси, иссиқлик таъминоти, бутловчи деталлар ва ҳоказолар етказиб берувчиларига) сўм – Охирги ҳисобот санасидаги бошқа кредиторлар бўйича қарзларнинг умумий суммаси, мол етказиб берувчилар ва бошқа нокредит ташкилотларга қарзлар 1952 029.0 минг сўмни ташкил этади.

 

 1. Дебитор қарздорлик тўғрисидаги маълумотлар, минг сўм: 2 071 152,0

(энг кам иш ҳақи суммасидан – 1000 баробардан ошган қарз кўрсатилади)

 

 Дебиторнинг

номи

Жойлашган

жойи

Қарз

суммаси, минг сўм

Қайтарилиш

муддатлари

Ундириш самарасиз бўлган

қарздорлик муддатлари

1 2 3 4 5
Гулистон Ш.С. Гулистон шахри 125 561,0 31.12.2013
Жондор Ш.С Бухоро вилояти, Жондор тумани 300 549,0 31.12.2013
Малик Ш.С Гулистон шахри 135 273,0 18.12.2013
“Тошкентвино” ОАЖ Тошкент шахри 202 166,0 20.12.2013

 

 1. Эмитентга ваколатли давлат органи томонидан охирги 3 йил мобайнида қўлланилган иқтисодий санкциялар тўғрисидаги маълумотлар: иқтисодий санкциялар қўлланилмаган.

а) санкция қўлланилган саналар – йўқ;

б) санкцияни қўллаган орган – йўқ;

в) санкция қўллаш сабаблари – йўқ;

г) санкциялар миқдори, сўм – йўқ;

д) қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор қабул қилинган пайтдаги санкциялар ижросининг даражаси – йўқ.

 

 1. Эмитент жавобгар ёки даъвогар сифатида қатнашаётган суд жараёнларининг мавжудлиги тўғрисидаги ахборот – Эмитент жавобгар ёки даъвогар сифатида қатнашаётган суд жараёнлари мавжуд эмас.

 

 1. Эмитентнинг устав капитали тўғрисидаги маълумотлар:

а) уставга кўра устав капиталининг миқдори, сўм 1 278 689 100 сўм;

б) бухгалтерия баланси маълумотлари бўйича устав капиталининг миқдори, сўм
600 000 270 сўм;

в) устав капитали тўланган қисмининг ҳажми, сўм 1 278 689 100 сўм;

г) қимматли қоғозлар бўйича номиналига нисбатан қуйидаги натижалар юзасидан фоиз ҳисобида тўланган даромадлар:

  2010 й. 2011 й. 2012 й.
1 2 3 4
Оддий акциялар бўйича 15,6 19,77 46,28
Имтиёзли акциялар бўйича 25,0 25,0 25,0
Облигациялар бўйича 0 0 0
Қимматли қоғозларнинг бошқа турлари бўйича 0 0 0

 

д) қимматли қоғозларни сўндириш ёки жамиятнинг бошқа қимматли қоғозларга алмаштириш санаси (даври), мавжуд қимматли қоғозларни йириклаштириш ёхуд паст номиналдаги қимматли қоғозларга майдалаш (охирги уч йил учун): Эмитент қимматли қоғозларни сўндириш ёки Жамиятнинг бошқа қимматли қоғозларга алмаштириш, мавжуд қимматли қоғозларни йириклаштириш ёхуд паст номиналдаги қимматли қоғозларга  майдалаш ишларини охирги уч йилда амалга оширмаган.

Сўндириш ёки бошқа қимматли қоғозларга алмаштириш санаси Йириклаштириш Майдалаш
эски баҳоси, сўм янги баҳоси, сўм эски баҳоси, сўм янги баҳоси, сўм
1 2 3 4 5

 

 1. Аввалги акциялар чиқарилишлари тўғрисидаги маълумотлар, ҳар бир чиқарилиш учун алоҳида (биринчи чиқарилишда тўлдирилмайди): Эмитент охирги уч йилда акциялар чиқарилишини амалга оширмаган.

а) акциялар чиқарилиши учун асос;

б) чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ёки идентификация рақами;

в) жойлаштиришни бошлаш санаси;

г) жойлаштиришни тугатиш санаси;

д) акциянинг номинал қиймати, сўм;

е) номинал қиймати бўйича чиқарилиш ҳажми, сўм;

ж) чиқарилган акцияларнинг умумий сони, дона;

з) чиқарилаётган акцияларнинг типлари ва уларнинг типлари бўйича сони:

оддий акциялар, дона;

имтиёзли акциялар, дона;

и) жойлаштирилган қимматли қоғозлар расмий листингига киритилган савдолар ташкилотчисининг номи ва манзили;

к) охирги йил учун қимматли қоғозлар нархларининг тақсимланиши, биржа ёки биржадан ташқарида савдоларда расмий рўйхатдан ўтказилган юқори ва пастки нархлар кўрсатилган ҳолда;

л) акцияларни чиқаришдан мақсад.

 1. Облигацияларнинг аввалги чиқарилишлари тўғрисидаги маълумотлар (охирги уч йил учун), эмитент облигацияларининг ҳар бир рўйхатдан ўтказилган чиқарилишлари бўйича алоҳида, барча облигациялари сўндирилган чиқарилишлар бундан мустасно: Эмитент аввал облигация чиқарилишини амалга оширмаган.

а) облигациялар чиқариш учун асос;

б) чиқарилишдаги облигациялар серияси ва шакли;

в) жойлаштиришни бошлаш санаси;

г) жойлаштиришни тугатиш санаси;

д) чиқарилишдаги облигациялар сони;

е) чиқарилишдаги бир дона облигациянинг номинал қиймати, сўм;

ж) чиқарилишнинг умумий ҳажми (номинал қиймати бўйича) сўм;

з) чиқарилишдаги ҳар бир облигация билан тақдим этиладиган ҳуқуқлар;

и) чиқарилишдаги облигацияларни сўндириш шартлари ва тартиби;

к) чиқарилишдаги облигациялар бўйича таъминот, қуйидагилар кўрсатилади:

таъминот берган юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи;

таъминот тури;

пул кўринишидаги таъминот миқдори;

л) агар облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган бўлса, қуйидагилар кўрсатилади:

облигациялар чиқарилишини амалга ошмаган деб топган рўйхатдан ўтказувчи орган, бундай қарор қабул қилинган сана;

облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилишига асос;

м) облигацияларни чиқаришдан мақсад.

 

 1. КЕЛГУСИ АКЦИЯЛАР ЧИҚАРИЛИШИНИ МУОМАЛАГА КИРИТИШ ШАРТЛАРИ

 

 1. Келгуси акциялар чиқарилишини муомалага киритиш шартлари:

а) чиқарилишдаги акциялар тури: оддий ва имтиёзли.

б) чиқарилишдаги акциялар сони: 1 966 783 дона оддий ва 431 дона имтиёзли акциялар.

в) чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати, сўм – 650 (олти юз эллик) сўм.

г) чиқарилишнинг умумий ҳажми (номинал қиймати бўйича), сўм – 1 278 689 100 (бир миллиард икки юз етмиш саккиз миллион олти юз саксон тўққиз минг бир юз) сўм.

д) чиқарилишдаги ҳар бир акция билан тақдим этиладиган ҳуқуқлар:

-Жамиятнинг акциядорлари реестрига киритилиши;

-ўзи ҳақида депозитарийдаги депо ҳисобварағидан кўчирма олиш;

Жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;

Жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;

Жамиятни бошқаришда иштирок этиш;

Жамиятнинг уставига мувофиқ эмитентнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш;

олган дивидендини эркин тасарруф этиш;

қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;

қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентларнинг уқувсиз ёки ғаразли хатти-ҳаракатлари туфайли кўрган зарарнинг тўланишини талаб қилиш;

-ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш;

қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликни суғурталаш.

 

Жамият акциядорлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва Жамият устави билан белгиланган бошқа ҳуқуқларга эга.

 

е) акцияни жойлаштириш усули, шунингдек ёпиқ обуна бўлган тақдирда ушбу чиқарилишдаги қимматли қоғозлар жойлаштирилиши амалга ошириладиган шахслар доираси кўрсатилади – ушбу чиқарилишдаги акциялар Жамият акциядорлари ўртасида ёпиқ обуна орқали жойлаштирилади;

ж) акцияни жойлаштиришнинг муддати ва тартиби:

– акцияларни жойлаштиришнинг муддати – акцияларни айрибошлаш янги акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб 15 календар кунидан кечиктирмасдан амалга оширилади.

акцияни жойлаштиришнинг тартиби – ушбу акциялар чиқарилишини жойлаштириш, аввал паст номинал қийматга эга бўлган жойлаштирилган акцияларни янгидан чиқарилган номинал қиймати оширилган акцияларга айирибошлаш йўли билан амалга оширилади. Акциялар айирбошлаш орқали жойлаштирилганда бирор-бир шартнома тузилиши талаб этилмайди.

з) ушбу чиқарилишнинг акцияларини жойлаштириш баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини аниқлаш тартиби Ушбу чиқарилишдаги акциялар янги номинал қийматда, яъни 650 (олти юз эллик) сўмдан жойлаштирилади.

и) акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби, шу жумладан, ҳисоб-китобларнинг шакли, акциялар тўланишига келиб тушадиган пул воситалари кўчирилиши лозим бўлган банк ҳисобварақлари Жамиятнинг Устав фонди миқдори акцияларининг номинал қийматини 305 сўмдан 650 сўмгача ошириш йўли билан кўпайтирилади. Бунда, акцияларнинг аввалги номинал қиймати ва янги номинал қиймати ўртасидаги фарқ Жамият тақсимланмаган фойдасининг 678 688 830 сўмини капитализация қилиш ҳисобига тўланади ва бухгалтерия ёзувларида тегишли ўтказмалар амалга оширилади.

к) акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорни қабул қилган жамият органи ва қабул қилган санаси – Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори, 2013 йил
26 ноябрдаги       -сонли баённома.

л) эмитент уставида акциялар эмиссиясига ўрнатилган ҳар қандай чеклашлар, жойлаштирилаётган акцияларни сотиб олиши мумкин бўлганларга нисбатан чеклашлар – Жамият уставида акциялар эмиссиясига ўрнатилган чеклашлар, жойлаштирилаётган акцияларни сотиб олиши мумкин бўлганларга чеклашлар мавжуд эмас. Чиқарилаётган акциялар ёпиқ обуна орқали Жамият акциядорлари ўртасида жойлаштирилади.

м) инвестор томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш инвестор томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш, Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги билан белгиланган тартибда амалга оширилади.

н) акцияларни чиқаришдан мақсад –  Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш.

 

 1. КЕЛГУСИ ОБЛИГАЦИЯЛАР ЧИҚАРИЛИШИНИ МУОМАЛАГА КИРИТИШ ШАРТЛАРИ

 

 1. Келгуси облигациялар чиқарилишини муомалага киритиш шартлари: Облигациялар чиқарилиши кўзда тутилмаган.

а) чиқарилишдаги облигациялар серияси ва шакли;

б) чиқарилишдаги облигациялар сони;

в) чиқарилишдаги облигациялар номинал қиймати, сўм;

г) чиқарилишнинг умумий ҳажми (номинал қиймати бўйича), сўм;

д) чиқарилишдаги ҳар бир облигация билан тақдим этиладиган ҳуқуқлар;

е) чиқарилишдаги облигацияларни муомалага киритиш тартиби ва муддатлари;

ж) чиқарилишдаги облигациялар бўйича таъминот:

таъминот берган юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи;

таъминот тури;

пул кўринишидаги таъминот миқдори;

з) облигацияларни жойлаштириш усули, шунингдек ёпиқ обуна бўлган тақдирда ушбу чиқарилишдаги қимматли қоғозлар жойлаштирилиши амалга ошириладиган шахслар доираси кўрсатилади;

и) облигацияни жойлаштиришнинг муддати ва тартиби;

к) облигацияларни жойлаштиришнинг тахминий баҳоси;

л) облигацияларни тўлаш шартлари ва тартиби, шу жумладан, ҳисоб-китобларнинг шакли, облигациялар тўланишига келиб тушадиган пул воситалари кўчирилиши лозим бўлган банк ҳисобварақлари;

м) облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорни қабул қилган эмитент органи ва тасдиқланган санаси;

н) эмитент уставида облигациялар эмиссиясига ўрнатилган ҳар қандай чеклашлар, жойлаштирилаётган облигацияларни сотиб олиши мумкин бўлганларга нисбатан чеклашлар;

о) инвестор томонидан сотиб олинган облигациялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш;

п) облигацияларни чиқаришдан мақсад.

 

 1. Қимматли қоғозларга тўлов пул бўлмаган воситалар билан тўланган тақдирда қимматли қоғозлар тўланиши мумкин бўлган мол-мулкнинг рўйхати кўрсатилсин – акцияларга тўлов пул бўлмаган воситалар билан тўлаш кўзда тутилмаган.

Ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилганда қимматли қоғозлар чиқарилишининг улуши (бундай улуш ушбу чиқарилишдаги қимматли қоғозлар умумий сонининг 60 фоизидан кам миқдорда белгиланиши мумкин эмас). Ушбу чиқарилишдаги акциялар умумий сонининг 100 фоизи жойлаштирилмаса, чиқарилиш амалга ошмаган деб топилади.

Қимматли қоғозлар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан қимматли қоғозлар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби – Акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, Жамият томонидан акцияларнинг номинал қийматини камайтириш йўли билан устав фонди миқдорини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинади ва бухгалтерия ёзувларида тегишли қайта ўтказмалар амалга оширилади.

 

 1. Облигациялар бўйича даромадлар тўлаш ва уларни сўндириш шартлари: Облигациялар чиқарилиши кўзда тутилмаган.

а) облигацияларни сўндириш шакли (пул маблағлари, мол-мулк, конвертация ва ҳоказо);

б) облигацияларни сўндириш тартиби ва шартлари, сўндириш муддати киритилган ҳолда;

сўндириш муддати облигациялар чиқарилишининг жойлаштирилиши бошланган пайтдан бошлаб белгиланади ва қуйидагича белгиланиши мумкин:

календарь сана билан (ушбу календарь санани белгилаш тартиби билан);

муайян давр билан (ушбу муайян даврни белгилаш тартиби билан);

в) облигацияларнинг ҳар бири бўйича тўланадиган даромадни белгилаш тартиби (даромад миқдори ёки уни белгилаш тартиби, шу билан бирга ҳар бир купон бўйича тўланадиган даромад миқдори ёки уни белгилаш тартиби);

г) облигациялар бўйича даромадни тўлаш тартиби ва муддати, ҳар бир купон бўйича даромадни тўлаш тартиби ва муддатини ўз ичига олган ҳолда;

д) облигацияларни муддатидан олдин сўндириш эҳтимоли ва шартлари, хусусан: муддатидан олдин сўндиришнинг баҳоси (қиймати), корпоратив облигациялар муддатидан олдин сўндиришга ундан олдин тақдим этилиши мумкин бўлмаган муддат, шунингдек эмитент томонидан муддатидан олдин сўндириш тўғрисидаги ахборотни ошкор қилиш тартиби.

 

 1. Облигациялар бўйича даромадлар тўлаш ва уларни сўндириш тўғрисидаги ахборот тегишли тўловлар амалга оширилиши назарда тутилган кредит ташкилотлари (тўлов агентлари) тўғрисидаги қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим: тўлиқ ва қисқартирилган фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили – Облигациялар чиқарилиши кўзда тутилмаган.

 

 1. Эмитент облигациялар бўйича мажбуриятларни бажаришни рад этган тақдирда облигациялар эгалари ҳаракатларининг тавсифи, шунингдек бажарилмаган мажбуриятлар ҳажми, мажбуриятларнинг бажарилмаслик сабабларини ўз ичига олиши лозим бўлган облигациялар бўйича даромадлар тўлаш ва уларни сўндириш юзасидан мажбуриятлар бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги тўғрисидаги ахборотни ошкор қилиш тартиби, шунингдек облигациялар эгаларининг ўз талабларини қондириш бўйича тахминий ҳаракатлари рўйхати – Облигациялар чиқарилиши кўзда тутилмаган.

 

 1. Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш ва сақлаш, шу жумладан, ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, эмитентнинг қимматли қоғозлар эгалари реестрини шакллантиришни амалга оширган марказий рўйхатдан ўтказувчининг ва уларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширган депозитарийнинг телефони, шунингдек тегишли фаолиятни амалга оширишга доир лицензия тўғрисидаги маълумотлар (рақами, берилган санаси, лицензияни берган орган, амал қилиш муддати.

 Жамият акцияларига бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш ва сақлаш қонунчиликда белгиланган тартибда депозитарий “TAT-REESTR” МЧЖ томонидан амалга оширилади.

Депозитарий “TAT-REESTR” МЧЖ

Тўлиқ номи: “TAT-REESTR” масъулияти чекланган жамияти;Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Масъулияти чекланган жамияти; Жойлашган манзили – Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, А.Темур кўчаси 1 уй; Почта манзили – Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, А.Темур кўчаси 1 уй,
телефон
: 232-01-45, Факс: 232-01-45, е-mail: tatreestr@mail.ru.Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси: 819, 21.08.2002 йилда Тошкент шаҳар Шайхонтохур туман Хокимияти.Лицензия рақами ва берилган санаси – № 891, 23.11.2001 йил;Лицензия амал қилиш муддати Муддатсиз;Лицензия берган орган Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Маркази.

Реестрларни шакллантириш Марказий рўйхатга олувчи вазифасини бажарувчи қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади.

Марказий Депозитарий ҳақида маълумот:Тўлиқ номи: Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси;Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Унитар корхона; Жойлашган манзили – 100000, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси 10 уй; Почта манзили – 100000, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси 10 уй, телефон: 236-14-34, Факс: 233-13-57. е-mail: info@deponent.uz, вэб манзили: www.deponent.uz.Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси: №000979, 2008 йил 02 сентябрда Тошкент шаҳар Миробод тумани Хокимияти.Лицензия рақами ва берилган санаси – Лицензия мавжуд эмас, Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли қарорига асосан амалага оширади;Лицензия амал қилиш муддати йўқ;Лицензия берган орган йўқ.

 

 1. Ҳисобга олиш тартибига ва қимматли қоғозларга бўлган эгалик ҳуқуқларининг олувчига ўтишига дахлдор асосий маълумотлар келтирилади.

Акцияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни, амалдаги қонунчиликда ўрнатилган тартибда депозитарий томонидан амалга оширилади. Акцияларга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда депозитарий томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.

 

 1. Қимматли қоғозларни жойлаштиришда иштирок этувчи ташкилотлар (андеррайтерлар) тўғрисидаги маълумотлар:

ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, қимматли қоғозларни жойлаштиришда иштирок этувчи ташкилотларнинг жойлашган жойи ва почта манзили, уларнинг вазифалари, жойлаштириш усуллари ва эмитент билан ушбу ташкилотлар ўртасидаги шартноманинг (шартномаларнинг) муҳим шартлари, бадал шартлари, шунингдек қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолиятни амалга оширишга доир лицензияларнинг рақамлари, берилган саналари ва лицензияларнинг амал қилиш муддатлари ва уларни берган орган.

Акцияларни жойлаштиришда андеррайтерлар жалб этилиши кўзда тутилмаган.

 

44.Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва қимматли қоғозлар эмиссия рисоласининг асл нусхаси ва нусхалари билан танишиш тартиби ва жойи тўғрисидаги ахборот.

Қимматли қоғозлар чиқарилишининг шартлари жойлаштириладиган ахборот-маълумот тизимларининг, даврий босма нашрларнинг манзиллари ва номлари.

Эмитент томонидан қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги ахборотни ошкор этилиши, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ амалга оширилади.

Акцияларни янги чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва рисоланинг асл нусхаси ва нусхаси билан Узбекистон Республикаси, Сирдарё шахри, К.Муллаев кучаси, 11 а уй манзилида жойлашган «Сирдарё вино» очиқ акциядорлик жамияти биносида танишиш мумкин. тел: 8-367-357-27-73; факс: 8-367-357-27-73.

 

Акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги ахборот қонун ҳужжатларида белгиланган муддатда Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш марказининг расмий сайтида эълон қилинади.

Маълумотлар-ахборот тизими манзили: www.csm.gov.uz.

 

 1. Қимматли қоғозлар сотиладиган асосий жойлар – ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш, аввал паст номинал қийматга эга бўлган жойлаштирилган акцияларни янгидан чиқарилган номинал қиймати оширилган акцияларга айрибошлаш йўли билан амалга оширилади. Айрибошлаш Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади.

 

 1. Ушбу қимматли қоғозлар чиқарилишининг листингга киритилиши режалаштирилаётган савдолар ташкилотчиси тўғрисидаги ахборот – Чиқарилаётган акциялар савдо ташкилотчиларининг листингига киритилиши режалаштирилмаган.
 2. Гуруҳлар бўйича таваккалчилик омилларини синчиклаб таҳлил этиш:
 Таваккалчилик омиллари Батафсил тавсиф
1 2
Иқтисодий (фаолият соҳасининг инфляцияга мойиллиги, қайта молиялаштириш ставкасининг корхона айланма маблағларига таъсири ва ҳоказо) Арзимаган.
Рақобат (тармоқда худди шундай маҳсулотни пастроқ нархлар бўйича ишлаб чиқараётган корхоналарнинг мавжудлиги) Мавжуд эмас
Ижтимоий (ушбу ҳудудда керакли мутахассисларнинг йўқлиги, ишчилар сонини қисқартириш эҳтимолининг ҳудуддаги вазиятга таъсири, ижтимоий-маданий аҳамиятга молик объектларни сақлашнинг корхона бюджетига таъсири ва ҳоказо) Ижтимоий омиллар таъсир этмайди
Техник (ускуна бир қисмининг эскириши ва ҳоказо) Ишлаб чиқариш ускунаси бир қисмининг эскириши ва  маънавий эскириши
Экологик (экологик меъёрлар бузилганлиги учун корхонани ёпиш эҳтимоли ва ҳоказо) Экологик таваккалчилик мавжуд эмас

 

 1. Мазкур эмиссия рисоласида кўрсатилган барча ҳужжатлар унинг таркибий қисмидир ва улар бириктирилган, рақамланган, тикилган ва эмитентнинг муҳри билан тасдиқланган бўлиши лозим.

Мазкур эмиссия рисоласида кўрсатилган барча ҳужжатлар унинг таркибий қисмидир ва улар бириктирилган, рақамланган, тикилган ва эмитентнинг муҳри билан тасдиқланган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмитент аффилланган шахсларининг рўйхати:

Аффилланган – юридик шахсларнинг тўлиқ номи ёки аффилланган – жисмоний шахсларнинг Ф.И.Ш. Аффилланган шахс деб ҳисобланишининг асоси Аффилланган шахснинг эмитент устав капиталидаги улуши
сони доналарда улуш % да
оддий имтиёзли
1 2 3 4 5
«O’zvinosanoat-xolding» AK Жамия овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортик фоизига эга 1 003 280 0 51,0
Алимходжаева Асалатхон Эркиновна

 

Жамия овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортик фоизига эга 174362 0 8,86
Юлдашев Абдурашид Абдунасирович Жамия овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортик фоизига эга 469 445 0 23,86
Абдижалилов Абдухамид Кузатув кенгаши раиси 0 0 0
Ишметов Данияр Бахтиярович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Қудратов Обиджон Нематович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Джуманов Тахир Саттарович Жамият бош директори 0 0 0

 

Жамият Кузатув кенгаши аьзоларни янги такиби

 

Абдижалилов Абдухамид Кузатув кенгаши раиси 0 0 0
Ишметов Данияр Бахтиярович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0
Қудратов Обиджон Нематович Кузатув кенгаши аъзоси 0 0 0

 

 

Жамият Тафтиш комиссияси аьзоларини янги таркиби

 

 

Борисова Раниля Хасановна Тафтиш комиссияси  раиси 0 0 0
Ниязова Дэрия Оринбосар-қизи Тафтиш комиссия  аъзоси 0 0 0
Хасан-охунов Рустам Рўзи-охунович Тафтиш комиссия аъзоси 0 0 0

 

Жамият ижроия органи

 

 

Джуманов Тахир Саттарович Жамият бош директори 0 0 0