Umumiy yi’g’ilish to’g’risida e’lon 2016 yil

0
429

                                     «Сирдарё вино» АЖ акциядорларининг диққатига.

 Акциядорларининг 2016 йил 14 июнда навбатдаги йиллик  умумий йиғилиши                                                            тўрисида хабар  қилади.

Кузатув кенгашининг қарорига асосан 2016 йил 14 июнь  куни соат 10:00 да жамият мажлислар залида «Сирдарё вино» АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик  умумий йиғилиши бўлиб ўтади.

Эмитентнинг номи жойлашган манзили «Сирдарё вино» АЖ, Сирдарё вилояти, Сирдарё шахри, Қ. Муллаев кўчаси 11-а уй.

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси, вақти ва жойи: 2016 йил 14 июнь куни соат 10-00 да жамият мажлислар залида.

Акциядорларнингнавбатдаги йиллик умумий йиғилиш кун тартиби

  1.  «Сирдарё вино» АЖ акциядорларининг 2015 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
  2. «Сирдарё вино» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича фаолияти ҳамда молия хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш;

III. «Сирдарё вино» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳисоботини эшитиш;

  1. «Сирдарё вино» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш;
  2. «Сирдарё вино» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар ва фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
  3. «Сирдарё вино» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;

VII. «Сирдарё вино» АЖ жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;

VIII. «Сирдарё вино» АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;

  1. «Сирдарё вино» АЖ жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;
  2. X.«Сирдарё вино» АЖнинг 2016 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш;
  3. «Сирдарё вино» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб

турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари белгилаш;

XII. «Сирдарё вино» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларининг ўрни қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари белгилаш;

XIII. «Сирдарё вино» АЖ ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш;

XIV. «Сирдарё вино» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;

  1. «Сирдарё вино» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш;

XVI. «Сирдарё вино» АЖнинг бош директорини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш);

XVII. «Сирдарё вино» АЖда аудиторлик текширувини ўтказиш,
2016 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

XVIII. «Сирдарё вино» АЖ янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;

IXX. «Сирдарё вино» АЖ ички низомларини (“«Сирдарё вино» АЖ умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “«Сирдарё вино» АЖ кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “«Сирдарё вино» АЖ ижроия органи тўғрисида”ги, “«Сирдарё вино» АЖ тафтиш комиссияси тўғрисида”ги “«Сирдарё вино» АЖ тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “«Сирдарё вино» АЖ кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва жамият ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги) янги тахрирда тасдиқлаш.

  1. «Сирдарё вино» АЖда Комиссия томонидан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларига риоя килиш ва жамиятда жорий этиш ҳамда ва унинг ички меъёрий ҳужжатларни тасдиқлаш.

XXI. «Сирдарё вино» АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;

XXII. «Сирдарё вино» АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.

XXIII. «Сирдарё вино» АЖнинг муддати ўтган умидсиз қарздорлигини ҳисобдан чиқариш

.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан жамият акциядорларини реестрини тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинган сана 2016 йил  30 май.

Умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисида акциядорларга хабар бериш реестрни ёпиш санаси – 2016 йил 31май .

Умумий йиғилишда иштирок этиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш санаси 2016 йил 06 июнь