2020 yil

ЭМИТЕНТНИНГ 2019 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

 “Сирдарё вино”акциядорлик жамиятининг 2020 йил 26 июнь куни бўлиб ўтган

йиллик умумий йиғилини томонидан тасдиқланган.

 
(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади)

 

 1. Эмитентнинг номи:
Тўлиқ “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти
Қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилояти Сирдарё шахри

Қахрамонлар  кучаси 11 а уй.

3. Банк реквизитлари: Ўзсаноат қурилиш банк Сирдарё филиали

х/р 20210000900204781001, МФО 00855.

4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
  рўйхатдан ўтказувчи орган

№386.29.09.2014 й

Давлат хизматлари  маркази

ИНН  201290655

  Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, ОК ЭД 11010

СОАТО 1724231811

5. Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот

 

5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти _0,52__%. 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати-2,09_% .
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти _5,3__%. 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми Жамият зарар билан чиқанлиги сабабли дивидедлар хисобланмаган.
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти -1,0 %.

 

5.8. Даромадни тўлаш бўйича жамият зарар билан чиққанлиги сабабли дивидентлар хисобланмаган.

акциялар бўйича бошқа давр учун: йўқ сўм (ҳисобланган сана кўрсатилади _   );

бошқа қимматли қоғозлар бўйича: йўқ  сўм (ҳисобланган сана ___йўқ ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади__йўқ_

5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти  1,6__%.

 

5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти _0.73%.
6. Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:

 

N Ўзгартириш

санаси

 

Бошқарув

органи

 

Мансабдор

шахснинг

Ф.И.О.

Асос

 

Сайланган (тайинланган)

таркибдан чиқарилган

(бўшатилган)

 

   1 2020 йил

26 июнь

Кузатув кенгаши  А.Тошпулатов 2020 йил

26 июнь  куни. Умум.йиғилиш қарори

 Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

   2 2020йил

26 июнь

Кузатув

Кенгаши

М.Ибрагимов 26.06.2020 й

Умумий йиғ.

Қарори.

Кузатув кенгаши

таркитбига сайланган.

    3 2020йил

26 июнь

Кузатув

кенгаши

Ж.Уринов 26.06.2020 й.

Умумий йиғ.

Қарори

Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

    4 2020 йил

06 март

Ижроия орган

бош директор

 И.С.Саидкамлов Кузатув кенг

мажлиси кар.

06.03.2020й

Бош директор этиб

тайинланган.

7. Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади):
7.1. Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган Қўшимча қимматли қоғозлар  чиқарилмаган.
7.2. Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси      Давлат рўйхатидан ўтмаган.
7.3. Қимматли қоғозлар сони (дона) ва чиқарилиш ҳажми (сўм)  Қимматли қоғозлар чиқарилмаган.
7.4. Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули Қимматли қоғозлар жойлаштирилмаган.
7.5. Жойлаштириш муддати: Йўқ.
Бошланиш санаси Йўқ.
Якунланиш санаси     Йўқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .
  1. 8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар.

 

Муҳим факт

 

Юз берган сана

 

Эълон қилинган манба, рақами ва санаси

 

Мухм факт  №8 15.03.2019 й Опен Инфо  27.03.2019й
Мухим факт  № 6 11.07.2019 й Опен Инфо 23.07.2019й
Мухим факт № 09

 

          15.11.2019й  Опен Инфо 26.11. 2019 й.
  1. 9. Бухгалтерлик баланси.
  2. 10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.
  3. 11. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси.
  4. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.

 

Ижроия органи раҳбари                                                              И.Саидкамолов

Бош  хисобчи                                                                                 С.Хасанов

Бажарувчи               А.Холиқов

 

«Сирдарё вино» АЖ  томонидан хисобот йилида тузилган йирик

битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар

Рўйхати.

1.”Сирдарё вино” АЖ  томонидан  АТБ “Ўзсаноат қурилиш банк”нинг

Сирдарё минтақавий филиалидан 04.04.2019 йилда  №2019/24- сонли узоқ муддатли кредитлаш шартномасига асосан 2020 йил  апрелгача  қайтариш шарти билан   спирт хомашёси харид   қилиш мақсадида 24 % фоиз устама тўлаш шарти билан 1 500 000 000 (Бир млрд беш юз млн.)сўм кредит олиш учун йирик битим тузилган.

2.”Сирдарё вино” АЖ томонидан  АТБ “Ўзсаноат қурилиш банк”нинг

Сирдарё минтақавий филиалидан 03.10.2019 йилда  № 2019/76 сонли қисқа муддатли кредитлаш шартномасига асосан 2020 йил октябргача  қайтариш шарти билан   спирт хомашёси харид қилиш мақсадида 24% фоиз устама тўлаш шарти билан 3100  000 000(уч миллярд юз млн.)  сўм кредит олиш учун йирик битим тузилган.

 

«Сирдарё вино» АЖ

бош директори                                                       И.Саидкамолов

Бош  хисобчи                                                         С.Хасанов

Бажарувчи           А.Холиқов