2018 yil

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 06
Мухим фактни номи Йиллик умумий йиғилиш қарори
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Йиллик умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 27.04.2018 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 07.05. 2018 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1768338 овоз(89,8%)
Овоз берш беришга кўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 “Сирдарё вино”АЖ акциядорларининг 2017 йил якуни бўйича умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш.  

1768338 овоз  (100%)

 

йўқ

 

йўқ

2.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи рахбарининг  хисоботини тасдиқлаш. 1768338овоз (100%)  

йўқ

 

йўқ.

3.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича жамият  ташқи аудит «Осиё аудит» мчж аудитрлик ташкилоти аудиторининг хисоботини ва халқаро молиявий хисобот стандартларига (МСФО)мувофиқ ташқи аудиторнинг хисоботини эшитиш. 1768338 овоз (100%)  

йўқ

 

йўқ.

4.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича  тафтиш комиссиясининг  хулосасини эшитиш.  

1768338овоз

(100%)

 

йук

 

йук

5.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2017йил якуни бўйича йиллик хисоботини,шу жумладан баланс,молиявий натижалар фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларни тасдиқлаш.  

1768338 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

6.”Сирдарё вин”АЖнинг 2017 йил якуни билан 1 343 535 050 сўм 20 Т. соф фойда тақсимотини тасдиқлаш .
1.  Соф фойданинг  40%  . Жамият акциядорларига дивиденд тўлашга,

7,52 %  .  ишчи-ходимларни“Рағбатлантириш ”учун,

5 %   захира фондига,

37,48 %  . келгусида жамиятни модернизация  ва устав фондини шакиллатиришга қолдириш, 10%   тийини жамиятдаги инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш фондига қолдириш.

 

 

 

 

1768338овоз

(100%)

 

 

 

йўқ

 

 

 

йўқ.

7. “Сирдарё вино”АЖ жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш,дивиденднинг миқдори,уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
 

1.”Сирдарё вино”АЖ соф фойданининг 40% яьни 537 414 020 сўм 08    тийиндан жойлаштирган акцияларнинг хар бир оддий акциясига 273 сўм  18 тийин хамда миқдорида, хамда хар бир дона имтиёзли акциясига 273 сўм  18 тийин миқдорида акциядорларга  дивидендлар  тўла б бериш,

,дивидендлар пул маблағлари шаклида ёки пул ўтказиш орқали тўлаб беришни   тасдиқлаш.

“Сирдарё вино”АЖ   акциядорларига 2018 йил якунлари бўйича тўланиши лозим бўлган дивидендлар 27.04.2018 йилдан бошланиб 27.06.2018 йилгача (60) кун тўлаб берилишини таьминлаш.

 

 

1763338 овоз

(100%)

 

 

йўк

 

 

йўк

8”Сирдарё вино”АЖ Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига  кирадиган масалалар  юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларини эшитиш.  

 

1768338 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

 

йўқ

 9.“Сирдарё вино” АЖ нинг 2018 йилга мўлжалланган соф фойда 1620,0 млн сўмлик  бизнес режасини тасдиқлаш.  

1768338 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

йўқ

10.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва кузатув кенгашининг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларни ўрнини қоплаш хамда бундай хақ ва тўловлар миқдорини белгилаш.  

1768338 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

 

11.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзолари улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аьзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда  бундай хақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш.

 

1768338 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

12.”Сирдарё вино”АЖ ижроия  органига тўланадиган  хақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдорини белгилаш. 1768338

(100%)

йўқ йўқ
13.”Сирдарё вино”АЖ  кузатув кенгаши аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш.  

 

 

 

 

 

 

  1. Абдижалилов Абдухамид 1504920овоз .
  2. Шукурджанов Даврон Масъудович 1504920 овоз
  3. Ишметов Данияр Бахтиярович 2293504 овоз
14.”Сирдарё вино” АЖ  жамият  тафтиш комиссияси аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш  кунига қадар сайлаш.
Алиқулов Баходир Ўктамович 1768338 овоз (100%)      йўқ      йўқ
 Ишанкулов Ойбек Шавкатович 1768338 овоз  (100%)     йўқ      йўқ
Пўлатов Азим Джўрабаевич 1768338овоз (100%)     йўқ      йўқ
 

15.Жамият ижроия органи аьзоларининг янги таркибини  сайлаш.

1.Т.С.Джуманов

А.Т.Қуралов

Ф.Қ.Қўчқоров

К.Т.Юлдашев

У.Й.Тешабаев

 

1768338 овоз

(100 %)

 

йўқ

 

йўқ

16. Жамият Уставининг  янги тахририни  тасдиқлаш.

 

 

 

1768338 овоз

(100 %)

 

йўқ

 

йўқ.

17.”Сирдарё вино”АЖ устав фондини қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан кўпайтириш.  

1768338 овоз

(100 %)

18.”Сирдарё вино”АЖ Кузатув  кенгашига янги акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколатини бериш. 1768338 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

 

19.Жамият корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини  кўриб чиқиш.

 

1768338 овоз

(100 %)

 

йўқ

 

йўқ

20.”Сирдарё вино”АЖ да аудиторлик текширувларини ўтказиш,2017 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган хақ миқдорини белгилаш.
2018 йил молия хўжалик  йилида аудиторлик текширувига “ KONSAUDITINFORM” аудиорлик  ташкилотини тасдиқлаш. 11 000 000 сўм  

 

Йўқ

 

1768338 овоз

(100 %)

 

 

йўқ

2018  йилда аудиторлик текширувини ўтказиш учун ”OSIYO-AUDIT” аудиорлик ташкилотини тасдиклаш

11 000 000  сўм.

 

 

1768338 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

 

йўқ.

2018 йилда аудиторлик текширувини ўтказиш учун “BALAS-INFORM-AUDIT”  Аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш.

11 000 000 сўм.

 

Йўқ

 

1768338 овоз

(100%)

 

йўқ

21.”Сирдарё вино”АЖ ички низомларини яьни жамиятнинг ички аудит хизмати тўғрисидаги ва жамиятнинг саноқ комитссия тўғрисидаги низомини яьни тахрирда тасдиқлаш.  

 

1768338 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

 

йўқ

 

                                                          Умумий йиғилиш  қарори
1.”Сирдарё вино”АЖ акциядорларининг 2017 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2.”Сирдарё вино”АЖнинг  2017 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия  хўжалик фаолияти юзасидан ижроия орган рахбарининг хисоботи тасдиқлансин.
3.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи “Осиё-AUDIT ”мчж аудиторлик ташкилоти аудиторининг хисоботини ва халқаро молиявий хисобот стандартларига (МСФО) мувофиқ ташқи аудиторнинг хисоботи тасдиқлансин.
4.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2017 йил якуни бўйича  жамият тафтиш комиссиясининг хисоботи маьқуллансин.

 

5.”Сирдарё вино”АЖнинг 2017йил якуни бўйича йиллик хисоботи, шу жумладан баланс,молия натижалар,фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботи   тасдиқлансин.
6.”Сирдарё вино”АЖнинг 2017 йил якуни бўйича олинган 1 343 535 050 сўм 20 тийиндан  соф фойда тақсимоти қуйдагича тақсимлансин:
1.Соф фойданинг 40 фоизи  дивиденд тўлашга,

Соф фойданинг  7,52% фоизи ишчи-ходимларни  рағбатлантириш  учун.

Соф фойданинг 5 фоизи  Захира фондига,

Соф фойданинг 37,48 фоизи   жамиятни модернизация ва устав фондини шакиллантиришга, 10%  жамиятдаги инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш фондига    қолдирилсин.

 

 

7.”Сирдарё вино”АЖ жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш,дивидендларнинг миқдори.уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

 

 

1. Жамиятнинг  хар бир оддий акциясига 273 сўм 18 тийин хамда хар бир дона имтиёзли акциясига  273 сўм 18 тийиндан дивиденд пуллари нахд ёки пул ўтказиш орқали тўлаб берилсин.

Дивиденд тўлаб бериш муддати 60 кун.

8.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан,шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботлари  маьлумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
9.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2018 йил учун мўлжалланган соф фойдаси 1620,0 млн сўмни такил этадиган бизнес-режаси тасдиқлансин.
10 “Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларига,улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш, кузатув кенгаши аьзолари вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда бундай хақ тўловларни амалга оширишни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомга асосан тўлаб берилсин.
11.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аьзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда хақ тўловларнинг миқдорлари  моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низом талабларидан келиб чиқиб тўлаб берилсин.

 

12.”Сирдарё вино”АЖ ижроия органига тўланадиган хақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдори  белгилансин. Низомга асосан тўлаб берилсин.
13.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар қуйдаги тартибда сайлансин.

1.Абдижалилов Абдухамид                   -1506519 овоз

2.Шукуджанов Даврон Масъудович    -1506519 овоз

3.Ишметов Данияр Бахтиярович          -2293584 овоз

14.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар куйдаги таркибда сайлансин.

1.Алиқулов Баходир  Ўктамович                                     1942170     овоз (100 %)

2.Ишонкулов Ойбек Шавкатович                                    1942170      овоз (100%)

3.Пўлатов Азим Джўрабаевич                                          1942170      овоз (100%)

15.”Сирдарё вино” акциядолик жамияти ижроия органи аьзоларининг янги таркиби қуйдагича сайлансин.

1. Т.С.Джуманов.

2. А.Т.Қуралов

3. Ф.Қ.Қўчқоров.

4. К.Т. Юлдашев.

5. У.Й.Тешабоев.

16.  Жамият уставининг янги тахрири тасдиқлансин.

 

17.”Сирдарё вино”АЖ  устав фондини қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан кўпайтирилсин.
18.”Сирдарё вино”АЖ  Кузатув кенгашига янги акциялар  чиқарилуви тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш ваколати берилсин.
19. Жамият корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тўғрисидаги хисоботи маьлумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

 

20.”Сирдарё вино”АЖ да 2018 йилда ташқи аудиторлик  текширувини ўтказиш учун

“OSIYO-AUDIT ” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақ миқдори 11 000 000 сўм  миқдорида белгилансин.

21.”Сирдарё вино”АЖ ички низомларни яьни жамиятнинг ички аудит хизмати тўғрисидаги ва жамиятнинг саноқ комиссияси тўғрисидаги низомлари янги тахрири тасдиқлансин.
«Сирдарё вино» АЖ  бош директори Т.С.Джуманов  

 

——————–

(имзо,мухр)

 

 

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 06
Мухим фактни номи Йиллик умумий йиғилиш қарори
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташқари йиллик умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 21.05.2018 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 30.05. 2018 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1768338 овоз(89,8%)
Овоз берш беришга кўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 “Ўзшаробчаноат” акциядорлик жамияти ва шаробсавдо базалари томонидан “YANGIOBOD UZUM SERVIS” агрофирмага киритилган 4280,0 млн.сўмлик таъсис улушларини “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти томонидан 2028 йилга қадар келишилган жадвалга асосан бўлиб тўлаб бериш шарти билан ўрнатилган тартибда сотиб олиш хақида.  

109 овоз  (0,014%)

 

764528

овоз

(99,986)

 

йўқ

 

                                        Навбатдан ташқари умумий йиғилиш  қарори
 

“Ўзшаробсаноат” акциядорлик жамияти ва шаробсавдо базалари томонидан “YANGIOBOD UZUM SERVIS” агрофирмага киритилган 4280,0 млн.сўмлик таъсис улушларини “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти томонидан 2028 йилга қадар келишилган жадвалга асосан бўлиб тўлаб бериш шарти билан ўрнатилган тартибда сотиб олишга  рухсат берилмасин.

«Сирдарё вино» АЖ  бош директори Т.С.Джуманов  

 

——————–

(имзо,мухр)

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.ахрамонлар-11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташқари умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 10.08.2018 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 10.08.2018 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.ахрамонлар -11 уй
Мажлис кворуми 1 767 808 овоз(89,8)
Овоз берш беришга қўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш.  

1 767 808 овоз (100%)

 

йўқ

 

йўқ

2.”Сирдарё вино” акциядорлик   жамияти

нинг  янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.

1 767 808 овоз

(89.8%)

 

йўқ

 

йўқ

3.”Сирдарё вино”акциядорлик жамияти “Ўзсаноатқурилишбанкнинг” Сирдарё минтақавий филиалидан 800 000 000(саккиз юз млн)сўм миқдорида 20 фоиз  устама хақ тўлдаш шарти билан кредит маблағини олишга ва кредит таьминоти сифатида жамиятга тегишли мол-мулкларни гаровга қўйишга рухсат бериш хақида. 1 767 808овоз

(89.8%)

 

йўқ

 

йўқ

 

                                                      Умумий йиғилиш  қарори
1. “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилининг регламенти  тасдиқлансин.
2.”Сирдарё вино” акциядорлик жамиятининг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.
3.”Сирдарё вино”акциядорлик жамияти “Ўзсаноатқурилишбанкнинг”Сирдарё минтақавий филиалидан 800 000 000  сўм миқдорида 20 фоиз устама хақ тўлаш шарти билан кредит маблағини олишга ва кредит таьминоти сифатида жамиятга тегишли мол-мулкларини гаровга қуйишга рухсат берилсин.
«Сирдарё вино» АЖ бош  директори Т.С.Джуманов  

 

(имзо,мухр)

 

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.ахрамонлар-11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташқари умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 27.08.2018 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 30.08.2018 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.ахрамонлар -11 уй
Мажлис кворуми 3 536616 овоз(89,8)
Овоз берш беришга қўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш.  

3 536 616 овоз (100%)

 

йўқ

 

йўқ

2.”Сирдарё вино”акциядорлик жамияти “Ўзшаробсаноат”АЖ дан 1400 000 000(бир млр тўрт юз млн)сўм миқдорида молиявий қарз маблағини олишга ва молиявий қарз таьминоти сифатида жамиятга тегишли мол-мулкларни гаровга қўйишга рухсат бериш хақида. 3 536 616овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

3.”Сирдарё вино АЖ” Кузатув кенгаши  таркибини қайта сайлаш хақида
1Абдижалилов Абдухамид 3009 840
2.Жураев Рустамжон Мухамедович 3009 840
3.Ишметов Данияр Бахтиярович 4 587 168
4.Кузатув кенгаши аьзоларини ва котибини  мукофотлаш миқдорини белгилаш тартибини янги тахририни тасдиқлаш. 3 536 616 овоз

(100%)

 

                                                      Умумий йиғилиш  қарори
1. “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилининг регламенти  тасдиқлансин.
2.”Сирдарё вино”акциядорлик жамияти “Ўзшаробсаноат”АЖ дан 1400 000 000  сўм миқдорида   молиявий қарз маблағини олишга ва молиявий қарз таьминоти сифатида жамиятга тегишли мол-мулкларини гаровга қуйишга рухсат берилсин.
3.”Сирдарё вино”АЖ Кузатув кенгашининг таркиби  қуйдагича қайта сайлансин.

1.Абдижалилов Абдухамид

2.Жураев Рустамжон Мухамедович

3.Ишметов Данияр Бахтиярович

4.Кузатув кенгаши аьзоларини ва котибини мукофотлаш миқдорини белгилаш тартибини янги тахрири тасдиқлансин.
«Сирдарё вино» АЖ бош  директори Т.С.Джуманов  

 

(имзо,мухр)

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.ахрамонлар-11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташқари умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 23.11.2018 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 03.12.2018 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.ахрамонлар -11 уй
Мажлис кворуми 3 536616 овоз(89,8)
Овоз берш беришга қўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
        Ха  Қарши Бетараф
1 “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш.  

3 536 616 овоз (100%)

 

йўқ

 

йўқ

2.«Сирдарё вино» акциядорлик жамияти нинг алкогол  махсулотларини ишлаб чиқа риш хажмларини режалаштириш, талаб ва таклиф конъюнктураси тахлили, тайёр  махсулотлар қолдиқлари, шунингдек тармоқ

ни ривожлантириш концепциясини ҳисобга олган холда амалга ошириш  хақида

2019 йилда режалаштирилган ишлаб чиқариш хажми

Ликёр-ароқ      300,0 минг дал

Вино ва вино материал  70,0 минг дал

 

 

 

3536616 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

 

йўқ

 

                                                      Умумий йиғилиш  қарори
1. “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилининг регламенти  тасдиқлансин.
2. «Сирдарё вино» акциядорлик жамиятининг алкогол  махсулотларини ишлаб чиқариш хажмларини режалаштириш, талаб ва таклиф конъюнктураси тахлили, тайёр  махсулотлар қолдиқлари,        шунингдек тармоқни ривожлантириш концепциясини ҳисобга олган холда амалга ошириш  хақида«Сирдарё вино» акциядорлик жамиятининг алкогол  махсулотларини ишлаб чиқариш хажмларини режалаштириш, талаб ва таклиф конъюнктураси тахлили, тайёр  махсулотлар қолдиқлари,        шунингдек тармоқни ривожлантириш концепциясини ҳисобга олган холда амалга оширилсин.

Ликёр-ароқ      300,0 минг дал

Вино ва вино материал  70,0 минг дал

«Сирдарё вино» АЖ бош  директори Т.С.Джуманов  

 

(имзо,мухр)