2017 yil

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ  
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй  
Маьлумотнинг тартиб раками 06  
Мухим фактни номи Йиллик умумий йиғилиш қарори  
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Йиллик умумий йиғилиш  
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ  
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 30.05.2017 йил  
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 08.06..2017 йил  
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй  
Мажлис кворуми 1942170 овоз(98,72%)  
Овоз берш беришга кўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)  
        Ха  Қарши Бетараф
1 “Сирдарё вино”АЖ акциядорларининг 2016 йил якуни бўйича умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш.  

1942170 овоз  (100%)

 

йўқ

 

йўқ

2.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи рахбарининг  хисоботини тасдиқлаш. 1942170 овоз (100%) йўқ йўқ.
3.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит «Осиё аудит» хулосасини тасдиқлаш. 1942170 овоз (100%) йўқ йўқ.
 
4.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича  тафтиш комиссиясининг  хулосасини эшитиш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йук

 

йук

5.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини,шу жумладан баланс,молиявий натижалар фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларни тасдиқлаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

6.Жамиятнинг 2016 йилда олинган соф фойда тақсимотини тасдиқлаш     .
.  Соф фойданинг  49,4%  яьни 511 475 640 -сўм Жамият акциядорларига дивиденд тўлашга, 17,6 %  ёки 182 550 000 сўм – “Рағбатлантириш ва хомийлик фонди”га 5 %  ёки 51 795 850 сўм- захира фондига 28 %  ёки 290 095 510 сўм- келгусида жамият устав  капиталини оширишга йўналтириш шарти билан жамиятни  ривожлантиришга қолдирилсин.

 

 

1942170овоз (100%)

 

йўқ

 

йўқ.

 

7.”Сирдарё вино”АЖ соф фойданининг 49,4% яьни 511 475 640 сўмдан    жойлаштирган акцияларнинг хар бир оддий акциясига 260 сўм  миқдорида, хамда хар бир дона имтиёзли акциясига 260 сўм  миқдорида акциядорларга  дивидендлар  тўла б бериш,

,дивидендлар пул маблағлари шаклида ёки пул ўтказиш орқали тўлаб беришни   тасдиқлаш.

“Сирдарё вино”АЖ   акциядорларига 2016 йил якунлари бўйича тўланиши лозим бўлган дивидендлар 30.05.2017 йилдан бошланиб 30.07.2017 йилгача (60) кун тўлаб берилишини таьминлаш.

 

 

1942170 овоз

(100%)

 

 

йўк

 

 

Йўк

8”Сирдарё вино”АЖ Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига  кирадиган масалалар  юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларини эшитиш. 194217 овоз

(100%)

      йўқ     йўқ
 9.“Сирдарё вино” АЖ нинг 2017 йилга мўлжалланган соф фойда 1310,0 млн сўмлик  бизнес режасини тасдиқлаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

Йўқ

10.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва кузатув кенгашининг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларни ўрнини қоплаш хамда бундай хақ ва тўловлар миқдорини белгилаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

Йўқ

 

11.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзолари улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аьзоси вазифасини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда  бундай хақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш.

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

Йўқ

12.”Сирдарё вино”АЖ  кузатув кенгаши аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш.  

 

 

 

 

 

 

  1. Абдижалилов Абдухамид 1504920овоз   .
  2. Қудратов Обиджон Нематович 1504920 овоз    
  3. Ишметов Данияр Бахтиярович 2816670 овоз    
13.”Сирдарё вино” АЖ  жамият  тафтиш комиссияси аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш  кунига қадар сайлаш.      
Халдарбекова Мамура  Махмудовна 1942170 овоз (100%)      йўқ      йўқ
 Жиемуратова Гульбахор Ураловна 1942170 овоз  (100%)     йўқ      йўқ
Хасан-Охунов Рустам Рузи-Охунович 1942170овоз (100%)     йўқ      йўқ
 

14.Жамият ижроия органи аьзоларининг янги таркибини  сайлаш.

1.Т.С.Джуманов

А.И.Зокиров

Ф.Қ.Қўчқоров

К.Т.Юлдашев

У.Й.Тешабаев

 

1942170 овоз

(100 %)

 

йўқ

 

йўқ

15.Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 2016 йил 20 декабрдаги 294-мх-сонли  буруғига асосан Жамият Уставининг  янги тахририни  тасдиқлаш.

 

 

 

1942170 овоз

(100 %)

 

йўқ

 

йўқ.

 

16.Жамият корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини  кўриб чиқиш.

 

1942170 овоз

(100 %)

 

йўқ

 

йўқ

17.”Сирдарё вино”АЖ да аудиторлик текширувларини ўтказиш,2017 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган хақ миқдорини белгилаш.      
2016  йилда аудиторлик текширувини ўтказиш учун ”OSIYO-AUDIT” аудиорлик ташкилотини тасдиклаш

10 000 000  сўм.

 

 

1942170 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

 

йўқ.

2016 йилда аудиторлик текширувини ўтказиш учун “MASLAXATAUDIT-М”

Аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш.

10 000 000 сўм.

 

йўқ

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

2016 йил  аудиторлик текширувини

ўтказиш учун«Prom-AUDIT» Аудиторлик ташкилоти тасдиқлаш.

8 000 000 сўм.

 

йўқ

 

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ.

 

 

                                                          Умумий йиғилиш  қарори
1.”Сирдарё вино”АЖ акциядорларининг 2016 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2.”Сирдарё вино”АЖнинг  2016 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия  хўжалик фаолияти юзасидан ижроия орган рахбарининг хисоботи тасдиқлансин.
3.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи “Осиё-AUDIT ”хулосаси тасдиқлансин.
4.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йил якуни бўйича  жамият тафтиш комиссиясининг хисоботи маьқуллансин.

 

5.”Сирдарё вино”АЖнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи, шу жумладан баланс,молия натижалар,фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботи   тасдиқлансин.

 

6.”Сирдарё вино”АЖнинг 2016 йил якуни бўйича олинган 1035 917 000 сўмдан  соф фойда тақсимоти қуйдагича тақсимлансин:

Соф фойданинг 49,4 фоизи яьни 511 475 640  сўми дивиденд тўлашга,

Соф фойданинг 17,6  фоизи яьни 182 550 000  сўми рағбатлантириш ва хомийлик фондига,

Соф фойданинг 5 фоизи яьни 51 795 850 сўми Захира фондига,

Соф фойданинг 28 фоизи яьни  290 095 510  сўми  келгусида жамият устав капиталини оширишга йўналтириш шарти билан жамиятни ривожлантиришга қолдирилсин.

 

7.”Сирдарё вино”АЖ жойлаштирган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивидендларнинг миқдори,уни тўлаш шакли ва тартиби қуйдагича тақсимлансин.

Жамиятнинг 1967214 дона акциянинг хар бир оддий акциясига 260 сўм  хамда хар бир дона имтиёзли акциясига  260 сўмдан дивиденд пуллари нахд ёки пул ўтказиш орқали тўлаб берилсин.

Дивиденд тўлаб бериш муддати 60 кун.

8.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан,шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботлари  маьлумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
9.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2017 йил учун мўлжалланган соф фойдаси 1310,0 млн сўмни такил этадиган бизнес-режаси тасдиқлансин.

 

 

10 “Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларига,улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш, кузатув кенгаши аьзолари вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда бундай хақ тўловларни амалга оширишни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомга асосан тўлаб берилсин.  
11.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аьзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда хақ тўловларнинг миқдорлари  моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низом талабларидан келиб чиқиб тўлаб берилсин.

 

12.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар қуйдаги тартибда сайлансин.

1.Абдижалилов Абдухамид             -1506519 овоз

2.Қудратов Обиджон Нематович    -1506519 овоз

3.Ишметов Данияр Бахтиярович     -2816670 овоз

13.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар куйдаги таркибда сайлансин.

1.Халдарбекова Мамура Махмудовна                              1942170     овоз (100 %)

2.Жимуратова Гульбахор Ураловна                                 1942170      овоз (100%)

3.Хасан-охунов Рустам Рўзи-охунович                            1942170      овоз (100%)

14.”Сирдарё вино” акциядолик жамияти ижроия органи аьзоларининг янги таркиби қуйдагича сайлансин.

1. Т.С.Джуманов.

2. А.И.Зокиров.

3. Ф.Қ.Қўчқоров.

4. К.Т. Юлдашев.

5. У.Й.Тешабоев.

15. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 2016 йил 20 декабрдаги 294-мх-сонли буйруғига асосан Жамият уставининг янги тахрири тасдиқлансин.

 

16. Жамият корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тўғрисидаги хисоботи маьлумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

 

17.”Сирдарё вино”АЖ да 2017 йилда ташқи аудиторлик  текширувини ўтказиш учун

“OSIYO-AUDIT ” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақ миқдори 10 000 000 сўм  миқдорида белгилансин.

«Сирдарё вино» АЖ  бош директори Т.С.Джуманов  

 

——————–

(имзо,мухр)