2016 yil

ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ   1ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

 

 1. Эмитентнинг номи:
  тўлиқ “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти
  қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилоят,Сирдарё шахри Қ.Муллаев кўчаси 11 “а” уй
3. Банк реквизитлари: х/р 20210000900204781001, МФО 00855, “Ўзсаноат қурилиш банк” Сирдарё филиали
4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
рўйхатдан ўтказувчи орган

№ 00208

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН 201290655

Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, ОКОНХ 18142,

СОАТО 1724231811

 

5.Бухгалтерия баланси

6.Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

 

ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ   2ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

 

 1. Эмитентнинг номи:
  тўлиқ “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти
  қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилоят,Сирдарё шахри Қ.Муллаев кўчаси 11 “а” уй
3. Банк реквизитлари: х/р 20210000900204781001, МФО 00855, “Ўзсаноат қурилиш банк” Сирдарё филиали
4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
рўйхатдан ўтказувчи орган

№ 00208

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН 201290655

Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, ОКОНХ 18142,

СОАТО 1724231811

 

5.Бухгалтерия баланси

6.Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

 

ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ   3ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

 

 1. Эмитентнинг номи:
  тўлиқ “Сирдарё вино” акциядорлик жамияти
  қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилоят,Сирдарё шахри Қ.Муллаев кўчаси 11 “а” уй
3. Банк реквизитлари: х/р 20210000900204781001, МФО 00855, “Ўзсаноат қурилиш банк” Сирдарё филиали
4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
рўйхатдан ўтказувчи орган

№ 00208

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН 201290655

Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, ОКОНХ 18142,

СОАТО 1724231811

 

5. Бухгалтерия баланси

6.Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

 

ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

“Сирдарё вино” акциядорларнинг 2017 йил  30  май  куни бўлиб  ўтган йиллик умумий йиғилиш томонидан тасдиқланган.

 

 
(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади)

 

 1. Эмитентнинг номи:
Тўлиқ “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти
Қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилояти Сирдарё шахри

Қ. Муллаев кучаси 11 а уй.

3. Банк реквизитлари: Ўзсаноат қурилиш банк Сирдарё филиали

х/р 20210000900204781001, МФО 00855.

4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
  рўйхатдан ўтказувчи орган

№386.29.09.2014 й

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН  201290655

  Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, оконх 18142,

СОАТО 1724231811

5. Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот

 

5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти _0,62__%. 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати-2,63_% .
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти _2,63__%. 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами  330478,5 минг сўм ва акция номиналига нисбатан  25.8 %).
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти -0,62 %.

 

5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз:4817,0 минг сум

акциялар бўйича ҳисобот даврида:330478,5 минг сўм;

акциялар бўйича бошқа давр учун: йўқ сўм (ҳисобланган сана кўрсатилади _   );

бошқа қимматли қоғозлар бўйича: йўқ  сўм (ҳисобланган сана ___йўқ ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади__йўқ_).

 

5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти _2,59__%.

 

5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти _0.66.%.
6. Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:

 

N Ўзгартириш

санаси

 

Бошқарув

органи

 

Мансабдор

шахснинг

Ф.И.О.

 

Асос

 

Сайланган (тайинланган)

таркибдан чиқарилган

(бўшатилган)

 

   1 2017 йил

30 май

Кузатув кенгаши Абдижалилов А. 2017 йил

30 май куни. Умум.йиғилиш қарори

 Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

   2 2017 йил

30 май

Кузатув

Кенгаши

Қудратов О.Н. 30.05.2017 й

Умумий йиғ.

Қарори.

Кузатув кенгаши

таркитбига сайланган.

    3 2017 йил

30-май

Кузатув

кенгаши

Ишметов Д.Б. 30.05.2017 й.

Умумий йиғ.

Қарори

Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

    4 2017 йил

30 май

Ижроия орган

бош директор

 Т.С.Джуманов Кузатув кенг

мажлиси кар.

30.05.2017й

Бош директор этиб

тайинланган.

7. Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади):
7.1. Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган Қўшимча қимматли қоғозлар  чиқарилмаган.
7.2. Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси Давлат рўхатидан ўтмаган.
7.3. Қимматли қоғозлар сони (дона) ва чиқарилиш ҳажми (сўм)  Қимматли қоғозлар чиқарилмаган.
7.4. Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули Қимматли қоғозлар жойлаштирилмаган.
7.5. Жойлаштириш муддати: Йўқ
Бошланиш санаси Йўқ
Якунланиш санаси     Йўқ.

 

  1. 8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар.

 

Муҳим факт

 

Юз берган сана

 

Эълон қилинган манба, рақами ва санаси

 

Мухим факт № 09

 

04.03.2016 й. Биржа газетаси  15.03. 2016 й. № 31
Мухим факт  № 09

 

29.04.2016 й. Биржа газетаси 03.05. 2016 й. № 51.
Мухим факт № 09 14.06. 2016 й. Биржа газетаси  30.06.2016 й. № 75.

 

  1. 9. Бухгалтерлик баланси.

 

  1. 10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

 

  1. 11. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси.

 

  1. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.

Ижроия органи раҳбари                                                             Т.С.Джуманов

Бош  хисобчи в.в.б                                                                     Ф..Қ. Қўчқоров

Бажарувчи           А.Холиқов

 

 

ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

  “Сирдарё вино” акциядорларнинг 2017 йил  30  май  куни бўлиб  ўтган йиллик умумий йиғилиш томонидан тасдиқланган.

 

   
  (тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади)

 

   
 1. Эмитентнинг номи:  
  Тўлиқ “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти
  Қисқартирилган “Сирдарё вино” АЖ
2. Жойлашган ери (почта манзили): Сирдарё вилояти Сирдарё шахри

Қ. Муллаев кучаси 11 а уй.

3. Банк реквизитлари: Ўзсаноат қурилиш банк Сирдарё филиали

х/р 20210000900204781001, МФО 00855.

4. Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:
  рўйхатдан ўтказувчи орган

№386.29.09.2014 й

Давлат солиқ хизмати органи

ИНН  201290655

  Давлат статистика органи

ОКПО 15157245, оконх 18142,

СОАТО 1724231811

 
5. Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот

 

5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти _0,62__%. 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати-2,63_% .
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти _2,63__%. 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами  330478,5 минг сўм ва акция номиналига нисбатан  25.8 %).
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти -0,62 %.

 

5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз:4817,0 минг сум

акциялар бўйича ҳисобот даврида:330478,5 минг сўм;

акциялар бўйича бошқа давр учун: йўқ сўм (ҳисобланган сана кўрсатилади _   );

бошқа қимматли қоғозлар бўйича: йўқ  сўм (ҳисобланган сана ___йўқ ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади__йўқ_).

 

5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти _2,59__%.

 

5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти _0.66.%.
6. Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:

 

N Ўзгартириш

санаси

 

Бошқарув

органи

 

Мансабдор

шахснинг

Ф.И.О.

 

Асос

 

Сайланган (тайинланган)

таркибдан чиқарилган

(бўшатилган)

 

   1 2017 йил

30 май

Кузатув кенгаши Абдижалилов А. 2017 йил

30 май куни. Умум.йиғилиш қарори

 Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

   2 2017 йил

30 май

Кузатув

Кенгаши

Қудратов О.Н. 30.05.2017 й

Умумий йиғ.

Қарори.

Кузатув кенгаши

таркитбига сайланган.

    3 2017 йил

30-май

Кузатув

кенгаши

Ишметов Д.Б. 30.05.2017 й.

Умумий йиғ.

Қарори

Кузатув кенгаши

таркибига сайланган.

    4 2017 йил

30 май

Тафтиш комиссияси М.М.Холдарбекова 30.05.2017 й.

Умумий йиғ.

Қарори

Тафтиш комиссияси

таркибига сайланган.

5 2017 йил

30 май

Тафтиш комиссияси Г.У.Жиемуратова 30.05.2017 й.

Умумий йиғ.

Қарори

Тафтиш комиссияси

таркибига сайланган.

6 2017 йил

30 май

Тафтиш комиссияси Р.Р.Хасан-охун 30.05.2017 й.

Умумий йиғ.

Қарори

Тафтиш комиссияси

таркибига сайланган.

7 2017 йил

30 май

Ижроия орган

бош директор

 Т.С.Джуманов Кузатув кенг

мажлиси кар.

30.05.2017й

Бош директор этиб

тайинланган.

8. Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади):
8.1. Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган Қўшимча қимматли қоғозлар  чиқарилмаган.
8.2. Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси Давлат рўхатидан ўтмаган.
8.3. Қимматли қоғозлар сони (дона) ва чиқарилиш ҳажми (сўм)  Қимматли қоғозлар чиқарилмаган.
8.4. Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули Қимматли қоғозлар жойлаштирилмаган.
8.5. Жойлаштириш муддати: Йўқ
  Бошланиш санаси Йўқ
  Якунланиш санаси     Йўқ.

 

  1. 9. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар.

 

Муҳим факт

 

Юз берган сана

 

Эълон қилинган манба, рақами ва санаси

 

Мухим факт № 09

 

04.03.2016 й Биржа газетаси  15.03. 2016 й. № 31
Мухим факт  № 09

 

29.04.2016 й. Биржа газетаси 03.05. 2016 й. № 51.
Мухим факт № 06 14.06. 2016й Биржа газетаси  30.06.2016й № 75.

 

  1. 10. Бухгалтерлик баланси.

 

  1. 11. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

 

  1. 12. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси.

 

  1. 13. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.

 

Ижроия органи раҳбари                                                             Т.С.Джуманов

Бош  хисобчи в.в.б                                                                       Ф..Қ. Қўчқоров

Бажарувчи           А.Холиқов

 

«Сирдарё вино» АЖ  томонидан хисобот йилида тузилган йирик

                битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар

                                                         Рўйхати.

1.”Сирдарё вино” АЖ  томонидан  АТБ “Ўзсаноат қурилиш банк”нинг Сирдарё митақавий филиалидан 11.05.2016 йилда  №2016/24- сонли узоқ муддатли кредитлаш шартномасига асосан 2017 йил 17  ноябргача  қайтариш шарти билан  айланма маблағларни тўлдириш мақсадида спирт хом ашёси ва тайёр шиша идишлари харид  қилиш мақсадида 12% фоиз устама тўлаш шарти билан 1200 000 000 сўм кредит олиш учун битим тузилган.