2015 yil

«СИРДАРЁВИНО»  АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ акциядорларининг навбатдаги 2014 йил натижалари бўйича йиллик умумий Ҳисобот йиғилишининг

БАЁННОМАСИ

 

2015 йил 13 май                                             соат 10.00

Ўтказилган жойи:                        Жамият мажлислар зали

 

Қатнашдилар:

 

т/р

Ф.И.Ш. Акционернинг номи Акциялар сони (дона) улуши (%)
1  Абдужалилов А.

(ишончнома   115.05.2015й. №11-12-364)

«Ўзвиносаноат-холдинг» Холдинг Компанияси вакили. 1 003 280 51%
2 Ишметов Д.Б. (ишончнома 18.05.2014й. №891) Акциядор Алимходжаева А.Э. вакили 469 445 23,86%
3 Юлдашев А.А. Акциядор 469 445 23,86%
4 Жисмоний шахслар «Сирдарёвино» АЖ меҳнат жамоаси аъзолари ва бошқа жисмоний шахслар 1 011 0,049%
ЖАМИ: 1 943 181 98,8%

 

Таклиф қилинганлар:

 1. Юсупалиев.Н.А. – “Сирдарёвино” АЖ директори в.в.б.;
 2. Хамидов Б. – “Сирдарёвино” АЖ бош бухгалтер в.в.б;
 3. Қўчқоров Ф. – “Сирдарёвино” АЖ иқтисодчиси;
 4. Джуманов Т – “Сирдарёвино” АЖ бош шаробсоз
 5. Холмирзаев А.- «Осиё-Аудит»МЧЖ аудитории,жамиятнинг ташки аудитори

Жамият кузатув кенгашининг аьзоси Д.Ишметов сўзга чиқиб, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларни қутлади ҳамда йиғилишда қатнашиш учун таклиф этилганлар билан таништирди.

Сўнгра Д.Ишметов йиғилишда қатнашиш учун ташриф буюрган акциядорларни рўйхатга олиш натижалари билан таништириш учун сўзни саноқ комиссиясининг раисига берди.

Саноқ комиссиясининг раиси овоз бериш хукукига эга булган 1 943236 та овозга эга бўлган 10 та акциядор қатнашаётганлигини, яъни кворум 98,8% ни ташкил қилганлигини маълум қилди.

Д.Ишметов «йиғилиш очиқ деб эълон қилинсин» деган таклиф тушганини маълум қилиб, ушбу таклифни овозга қўйди. Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Шундан сўнг Д.Ишметов ишчи хайьатини сайлаш бўйича таклиф сўради.

Билдирилган таклифлар овога қўйилди.

Йиғилиш раиси: А.Абдужалилов

аъзолари:  Н.Юсупалиев,Д.Ишметов. А.Юлдашев

йиғилиш котиби: А.Холиқов.

Таклифлар бир овоздан кабул қилинди.

Йиғилиш раиси А.Абдужалилов йиғилишда овоз бериш натижаларини хисоблаш учун саноқ комитссиясини сайлашни таклиф қилди. Саноқ комиссиясига қуйдаги номзодлар кўрсатилди.

З.Юлдашев,Ф.Қўқоров. Ж.Камолов.

Саноқ комиссияси бир овоздан сайланди.

Йиғилиш раиси саноқ комиссиясига ишга киришиш мумкинлигини такидлади ва кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган қуйидаги йиғилиш кун тартибини    эьлон қилди:

 

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ

 

 1. Жамият директорининг 2014 йилга тасдиқланган бизнес режасинининг асосий параметрлари бажарилиши бўйича ҳисоботни тасдиқлаш.
 2. Жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
 3. Жамиятнинг 2014 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит “Осиё аудит” ҳисоботини тасдиқлаш.
 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2014 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2014 йилда олинган соф фойда тақсимотини тасдиқлаш.
 6. Жамиятнинг 2014 йил якунлари бўйича молиявий хўжалик фаолияти натижалари бўйича олинган фойда ва зарар тўғрисидаги молиявий ҳисоботи тасдиқлаш.
 7. Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш.
 8. 2015 йилда Жамиятда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унга тўланадиган иш хақи миқдорини тасдиқлаш.
 9. 2015 йил учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.
 10. 2015 йил учун тафтиш комиссияси аъзоларини қайта  сайлаш.
 11. Жамиятда 2014 йилда узум ва виноматериал тайёрлаш режаси бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
 12. Жамиятда 2014 йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.

Йиғилиш раиси  А.А.дужалилов йиғилишни олиб бориш бўйича  қуйдаги

регламентни таклиф қилди ва овозга қўйди:

Маърузалар учун кун тартибидаги масаллар бўйича 10 минутгача, мухокамага чиқувчилар учун эса 5 минутгача. Шунингдек,кун тартибидаги барча масалалар кўриб бўлингач, овоз бериш натижаларини хисоблаш учун 20 митутгача танаффус эълон қилинади.

Регламент овозга қўйилди ва бир овоздан қабул қилинди.

Шундан сўнг йиғилиш кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга ўтилди.

 

 

Сўзга чиқдилар:

 

Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича жамият директори в.в.б. Н.Юсупалиев сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига 2014 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди ва қуйидагиларни маълум қилди (хисоботнинг тўлиқ матни илова қилинди).

«Сирдарё вино» АЖ да 2014 йил 1 январь холатига 0,6 минг спирт қолдиғи мавжуд бўлиб 2014 йилда Спирт ишлаб чикарувчи корхоналардан, яъни «Андижонбиокимёзавод» АЖ, «Кукон спирт» АЖ ва ДП «Магнит комбинат» лардан наряд асосида 110,8 минг дал а/а спирт олинди, меъёр буйича 1,2 минг дал спирт тратага сарфланиш белгиланган бўлиб хақиқитда 1,2 минг дал сарфланган 2015 йилнинг 1 январь холатига 4,9 минг дал спирт қолдиғи қолган. Колган 105,3 минг дал а/а спиртдан 263,0 минг дал арок ишлаб чикариб, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган иҳтисослаштирилган база унитар корхоналарига 258 минг дал  арок  24 173 070 минг сўмга сотилди ва 11,0 минг дал виноматериал 129 334,0 минг сўмга сотилиб махсулот сотиш 24 302 404 минг сўмни ташкил этди.

Махсулот натура шаклида ишлаб чиқариш 263 минг дални ташкил этиб 2013 йил якунига ва бизнес режага нисбатдан 100,4 фоизни ташкил этди.

Махсулот ишлаб чиқариш  24755096,0  минг  сўмни  ташкил  этиб    2013 йилга нисбатдан 121,5 фоизни ва бизнес – режага нисбатан 100,1 фоизни ташкил этди.

Ароқ ва ликер ароқ махсулотлари натура шаклида 258,0 минг дал сотилиб  2013 йилдаги кўрсаткичга эришилди.

24302404 минг сўмга махсулот  сотилиб  2013 йилга нисбатдан  119,2 фоизни ва бизнес – режага нисбатан 98,3 фоизни ташкил этди.

Сотилган махсулотнинг акциз солиғи 8440276 минг сўм ҳисобланди  2013 йилга

нисбатдан 124.9 фоизни ва бизнес – режага нисбатан 98.5 фоизни    ташкил этди.

Ҳудди шунингдек қўшилган қиймат солиғи 4050401 минг сўм ҳисобланди, 2013 йилга нисбатдан 119.2 фоизни ва бизнес – режага нисбатан 98.3 фоизни ташкил этди.

Сотилган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннарҳи 9045709 минг сўмни ташкил этди.

Маҳсулотнинг сотишдан ялпи фойдаси 2766018 минг сўм бўлиб, 2013 йилга нисбатдан  102,7 фоизни ва бизнес – режага нисбатан 92 фоизни ташкил этди.

Давр ҳаражатлари  1928103 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

– сотиш ҳаражатлари  95818 минг сўм

– маъмурий ҳаражатлар  794387  минг сўм

– бошқа операцион ҳаражатлар 1037898 минг сўм

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 25702 минг сўм бўлиб, шу жумладан:

Металлолом  19 559,8 минг сўм,

Шиша синиқлари 2806,5 минг сўм,

Бошқа сотувдан тушган тушум 3086,5 минг сўм.

Асосий фаолиятнинг молиявий натижаси (фойда, зарар) 863617 минг сўм фойда билан якунланди.

Молиявий фаолиятнинг харажатлари (банкга кредит учун тўланган фоизлари) 70596 минг сўм ташкил этди.

Умумхўжалик молиявий фаолиятнинг фойдаси (зарари) 793137 минг сўм бўлиб, 2013 йилга нисбатдан 96.2 фоизни ва бизнес – режага нисбатан 76.6 фоизни ташкил этди.

Жамиятнинг соф фойдаси 660957 минг сўм бўлиб, 2013 йилга нисбатдан  101,5 фоизни ташкил этди.

Рентабеллик даражаси 7,3 фоизни ташкил этади.

 

Рентабеллик даражаси

 

 

Солик тулагунга 10,9 11,4 8,7
Соф

фойда

 

8,6 9,4 7,3

 

Ишчи ва ҳизматчиларнинг ўртача сони 120 тани ташкил этиб 2014 йил  давомида 1 222 903 минг сўм иш ҳақи хисобланган, ўртача ҳар бир ишчи ва хизматчиларга  849,2 минг сўмни ташкил этади. Мустақиллик байрамининг 23 йиллиги муносабати билан ишчи ва хизматчиларга 79 857 минг сўм мукофот пуллари ажратилди. Ходимларга 18 382 минг сўм моддий ёрдамлар ажратилди. Пособия ва кассаллик варақаларига 22 351 минг сўм маблағлар сарфланди.

2014 йил давомида жамият томонидан 109.3 минг сўмлик хайрия ишлари амалга оширилди.

Жамиятда 2014 йилнинг 1 январ холатига  1 225 391 минг сўм дебитор қарзлар мавжуд бўлиб, 2015 йил 1 январ холатига 2 459 444 минг сўмни ташкил этди. Дебитор қарздорликнинг асосий ўсиши 514 900 минг сўм пул маблағи 10 та наъмунавий уй-жойлар харид қилиш учун дастлабки ва якуний баддаллар тўловига сарфланган.

 • Жамиятда 2014 йилнинг 1 январ холатига 776 341 минг сўм кредитор қарзлар мавжуд бўлиб, 2015 йил 1 январ холатига 2 284 837 минг сўмни ташкил этди. Кредитор қарздорликнинг асосий ўсиши бюджет корхоналари олдида 410 898 минг сўм, нафақа жамғармасига 73 035 минг сўм, йўл фондига 29 252 минг сўм, мактаб фондини ривожлантириш учун 10 447 минг сўм хамда иш хақи олдида 104 756 минг сўм жорий қарздорликлар хисобига шакилланган.
 1. Д.Ишметов саволи:  Аров ва ликер арок махсулотлари  натура шаклида 258,0 минг дал сотилиб 2013 йилдаги курсаткичларга эришилди.                                              24302404 минг сўмга махсулот сотилиб 2013 йилга нисбатан 119,2 фоизни ва  бизнес-ражага нисбатан 98,3 фоизни ташкил этди
 2. Хисоботни тасдиклаш овозга куйилди.                                                                                                                 Биринчи масала, яъни жамиятнинг 2014 йилга бизнес режасининг асосий параметралари бажарилиши буйича хисоботи бўйича овоз бериш натижалари:

“Ха”1943236 –   (100%) овоз, “Қарши” – йук , “Бетараф” – йўқ.

 

Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни бўйича хисоботи бўйича  Кузатув Кенгаши аъзоси Ишметов Д  сўзга чиқиб ўтган даврда кузатув кенгаши мажлиси 10 маротаба чақирилиб, мажлислар ўтказилиб ва тегишли баённомалар рамийлаштирилган.

(хисоботнинг тўлиқ матни илова қилинди).

Кузатув кенгашининг 2014 йил 09 январдаги 1-сонли мажлиси бўлиб ўтиб,

унда жамият ишчи-ходимларнинг  ижтимоий химоя қилиш мақсадида  корхона ишчи ходимлари учун қишлоқ жойларда 5-та намунавий уйлар қуриш  ва  ушбу уйларга биринчи бадал 200,0 млн сўм тўлаб бериш масаласи кўрилиб кузатув кенгаши Корхонани   бизнес-режани  бажарилиши ва молиявий ахволдан келиб

чикиб ижроий органнни ўз ихтиёри билан биринчи бадални тўлаш масаласи юклатиш туғрисда карор кабул килган.

Кузатув кенгашининг 2014 йил 10 февралдаги 2-сонли мажлиси бўлиб ўтиб унда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 24 январдаги 16-сонли қарорига асосан Сирдарё туман ИИБ нинг қурилаш бўлинмасининг 2014 йил 3-февралдаги 31/551-сонли хати орқали корхонани қўриқлаш хизматига ўтказиш таклиф мурожатини кўрилиб кузатув кенгаши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 24 январьдаги 16-сонли карори,Давлат Ракобат  қўмитасининг 2014 йил 22-январдаги 236/02-39сонли ва Ўзвиносаноат-холдинг ХКнинг 2014 йил 28-январдаги  кўрсатмасига биноан хозирги вақитда корхонани қўриқлашни амалга ошираётган «BRAVER STRONGLY SECURITY»МЧЖ билан тузилган шартнома бекор қилишга ва янги иш ўринларни яратиш жамоат хафсизлигини куриб чикитш режимини таьминлашни корхона узининг ички

резервлар орқали қўриқлаш бўлимини ташкил этиш ўрин штат жадвалига киритишга рухсат беришга кузатув кенгаши қарор кабул килган..

Кузатув кенгашининг  3-сонли мажлиси 2014 йил 11 февралда  бўлиб ўтиб,унда «Сирдарё вино» АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари мажлисни

чақириш. Жамият уставига ўзгартиш киритиш хақидаги масалани кўриб кузатув кенгаши  Жамият уставига ўзгартиш киритиш учун  «Сирдарё вино» АЖ нинг

навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2014 йил 20 март кунига чақирилиши учун карор кабул килган.

Кузатув кенгашининг  4-сонли мажлиси 2014 йил 20 мартда  бўлиб утиб,

унда «Сирдарё вино АЖ»  директори в.в.б Акбаров М.Ш..нинг берган аризасига асосан  тузилган мехнат шартномасини бекор қилиш ва Юсупалиев Н..ни вақтинча директорлик лавозимига тайинлаш тўғисидаги масалалари  кузатув кенгашида кўриб чиқилиб қарор қабул қилинган.

Кузатув кенгашининг  5-сонли мажлиси 2014 йил 21 май куни  бўлиб ўтиб

унда биринчи масала Жамият директорининг 2014 йилга тасдиқланган бизнес режа параметрларини бажариш бўйича хисоботини тасдиклаш.

Иккинчи масала  Жамиятни 2014 йил молия хужалик  фаолияти якунлари бўйича ички аудит хулосасини тасдиклаш

Учунчи масала  .Жамият акциядорларининг 2014 йил молия хўжали фаолияти якунлари бўйича навбатдаги йиллик умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

Тўртинчи масала Жамият акциядорларининг 2014 йил молия хўжалик

фаолияти якунлари бўйича навбатдаги умумий йиғилишда бюллетен шаклини ва

матнини тасдиқлаш тўғрисидаги масалалар  кузатув кенгаши мажлисида кўрилиб қарор қабул қилинган.

Кузатув кенгашининг  6-сонли мажлисида  2014 йил 22 август куни бўлиб

Утиб, унда «Сирдарё вино» АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш ажлисини чақириш. Жамият уставига ўзгартиш киритиш хақида кузатув кенгаши мажлисида курилиб қарор қабул қилинган.

Жамият уставига ўзгартиш киритиш учун  «Сирдарё вино» АЖ нинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2014 йил 22  сентябр соат 11:00 га Жамият мажлислар залига  чакириш,.

 1. Жамият уставининг янги тахрири тасдиқлаш
 2. Акциялар чиқарув қарорига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни тасдиқлаш
 3. Эмиссия рисоласига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни тасдиқлаш
 4. Жамиятнинг бурчакли штамп ва мухрни  тасдиқлаш
 5. Акционерларни умумий йиғилиш низоми, кузатув кенгаши низоми, тафтиш комиссияси

низоми, ички аудит тўғрисидаги низом ва ижроия орган тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш тугрисда карор кабул килинган.

Кузатув кенгашининг 7 –сонли мажлиси  2014 йил 25 август куни  бўлиб ўтиб, унда

1.Жамиятнинг 2014 йил  6-ойликда ишлаб чиқариш ва молия хўжалик фаолияти бўйича бизнес-режасини бажарилиши юзасидан директор хисобатини тасдиклаш.

2.Жамиятнинг 2014 йил 6-ойликда ишлаб чиқариш ва молия хўжалик фаолияти бўйича бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ички аудит хисобтини тасдиклаш.

3.Кузатув кенгаши аьзоси Ишметов Д.дан тушган аризасини  кўриб  чиқиш. Масаллари кўриб чиқиб кузатув кенгаши тасдиклаб қарор қарор қилган.

Кузатув кенгашининг 8 –сонли мажлиси 2014 йил 25 август куни  бўлиб ўтиб, унда

 1. «Сирдарё вино»АЖ аввал рўйхатдан ўтказилган акциялар чиқарилишига

ўзгартиришлар ва қўшимчаларни киритиш тўгрисида.

 1. «Сирдарё вино» АЖ нинг аввал руйхатдан ўтган ўтказилган акциялар чиқарилиши тўгрисидаги қарорга ўзгартиришлар ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш тўгрисида.
 2. «Сирдарё вино» АЖ нинг авввал руйхатдан ўтказилган акциялар чиқарилишининг эмиссия рисоласига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчаларнинг матнини тасдиклаш.

масаласини кузатув кенгашида куриб чикиб тўлик тасдиклаб қарор қабул қилган..

Кузатув кенгашининг  9-сонли мажлиси  2014 йил 28 ноябрда бўлиб ўтиб,  унда

 1. Жамиятнинг 2014 йил  9-ойликда ишлаб чиқариш ва молия хўжалик фаолияти бўйича бизнес-режасини бажарилиши юзасидан директор хисобати.
 2. Жамиятнинг 2014 йил 9-ойликда ишлаб чиқариш ва молия хўжалик фаолияти бўйича бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ички аудит хисобти.
 3. Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган бизнес-режасини кўриб чиқиш ва мақуллаш.
 4. «Сирдарё вино»акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2015 йилдаги иш режасини кўриб чиқилиб кузатув кенгаши тасдиклаб қарор қабул қилган..

Кузатув кенгашининг  10-сонли мажлиси 2014 йил 01 декабрь  бўлиб ўтиб, унда

Жамият балансида турган 1992 йилда ишлаб чиқарилган КАМАЗ-5320 русумли давлат раками 20 332 САА-хамда 1991 йилдаа ишлаб чикарилган КАМАЗ-53213 русукмли давлат раками 20 335 САА-автомашиналарини сотиш хакидаги масалаб кузатув кенгапшида кўриб чиқилиб , кузатув кенгаши сотишга рухсат бериб қарор қабул қилган.

Хисоботни тасдиклаш овозга куйилди.

Иккинчи масала, яъни жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни  буйича хисоботини тасдиклаш буйича овоз бериш натижаси:

“Ха” – 1943236 (100%) овоз, “Қарши” – йук , “Бетараф” – йўқ.

Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича жамиятнинг 2014 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича ташки аудитор хулосасини жамият ташки  аудитори А. Холмирзаев эшиттириб утди.

(хулосанинг тўлиқ матни илова қилинди).

Жамиятнинг 2014 йил молия хужалик фаолияти хисоб хужжатларини танишиб чикиш натижалари буйича  жамият фаолияти Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги меёрлари доирасида амалга оширилган хамда молиявий хисоботларда акс эттирилган кўрсаткичлар хакконий акс  эттирилган.

Шу сабабли  жамият молиявий хисоботларини ижобий хисобаймиз.

А.Абдужалилов саволи;  Бугалтерия хисобини янада мукаммалаштириш ва камчиликларни тўғирлаш мақсадида тавсиялар қилинган.

Аудит хулосасини тасдиклаш масала овозга куйилди.

Учинчи масала, яъни жамиятнинг 2014 йил молия-хужалик фаолияти якунлари бўйича аудитор хулосасини тасдиқлаш бўйича овоз бериш натижалари:

“Ха” 1943236 (100%) овоз, “Қарши” –йук, “Бетараф” йўқ.

Кун тартибининг туртинчи масаласи бўйича жамият тафтиш комиссияси 2014 йил молия-хужалик фаолияти якунлари бўйича хисоботини   Кузатув кенгаши аьзоси Д. Ишметов сўзга чиқиб ўкиб эшиттирди.

Тафтиш комиссиясининг хулосаси буйича саволлар бўлмади.

Масала овозга куйилди.

Тўртинчи масала, яъни жамият тафтиш комиссияси 2014 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича хисоботини тасдиклаш бўйича овоз бериш натижалари.

“Ха” 1943236 (100 %) овоз, “Қарши” – йук, “Бетараф” йўқ.

 

Кун тартибининг бешинчи масаласи бўйича 2014 йил якуни бўйича олинган соф фойда тақсимотини тасдиқлаш.юзасидан йиғилиш раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб акциядорлардан ўрнатилган тартибда иккита таклиф тушди.

1.2014 йил якуни бўйича олинган 660957,0 минг.сўм соф фойиданинг 50 фоизини яьни 330478,5 минг сўми дивидент тўлашга; 5%ни яьни 181763175 сўми   захира фондига; 45% яьни 148715,3 минг сўми  корхонани  ривожлантиришга хукумат қарорларини бажаришга йуналтириш.

2.2014 йил якуни буйича олинган соф фойидани тулик жамият  хисобига  колдириш.

Масала овозга қўйлди.

Бешинчи масала, яъни 2014 йил якуни бўйича олинган соф фойда тақсимотини тасдиклаш масаласи бўйича овоз бериш натижаси:

натижалари билан олинган соф фойиданинг 50 фоизини дивидент тўлашга; 5%ни –захира фондига; 45%ни- корхонани ривожлантиришга, хукеумат қарорларини бажаришга йўналтирилсин.

“Ха” – 1943236 (100%) овоз, “Қарши” – йук) овоз, “Бетараф” – йўқ.

2014 йил якуни буйича олинган соф фойидани тулик жамият  хисобига

колдириш.

“Ха” – 938890(47,72%) овоз, “Қарши” –1004346(51,5) овоз, “Бетараф” – йўқ.

 

Кун тартибининг олтинчи масаласи бўйича жамиятнинг 2014 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботи билан сўзга бош хисобчи в.в.б  Б. Хамидов чикди.

(хисоботнинг тўлиқ матни илова қилинди).

Жамиятда 2014 йил учун ишлаб чиклган ва макуллаенган бизнес-режа буйича 850 000 минг сум  соф фойда олиш керак эди, хакикатда  660957 минг сум  соф

Фойда олинган. 2013 йилга нисбатан 101,5 фоизни ташкил этади.

Жамиятнинг соф фойдаси 660957 минг сўм бўлиб, 2013 йилга нисбатдан  101,5 фоизни ташкил этди.

Рентабеллик даражаси 7,3 фоизни ташкил этади.

 

Рентабеллик даражаси

 

 

Солик тулагунга 10,9 11,4 8,7
Соф

фойда

 

8,6 9,4 7,3

А.Абдужалилов:  2014 йил учун тасдиқланган бизнес-режани бажараолмадик.

Жорий йилнинг 4-чорагида ГП. Магнитдан давлат захирасидан спирт олиб  келиб ароқ ишлаб чиқардик. Корхонада аксиз ва ққс солиғини махсулолтни тан нарига олиб бориди. Махсулотни тан нархи ортганлиги, хамда 10,7 минг дал арооқ махсулоти сотилмай қолди, шу сабабли режани бажараолмади.

Д.Ишметов: 2014 йилда дебиторлик қарзи хисобдан чикарилмади.

Масала овозга қўйилди.

Олтинчи  масала, яъни жамиятнинг 2012 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботини тасдиклаш бўйича овоз бериш натижалари:

“Ха” – 194346 (100%) овоз, “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ.

Кун тартибининг етттинчи масаласи бўйича жамиятнинг 2014 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш юзасидан жамият бош иқтисодчиси         Ф.Қўқоров сўз олиб,  акциядорлар томонидан бизнес режа юзасидан 2-та таклиф тушганлигини улар куйидагилар эканлигини билдириди.

1.Жамиятнинг 2015 йилга мулжалланган соф фойдани 1035663  минг сўмни           ташкил этадиган бизнес режани тасдиклаш.

2.Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган соф фойдани 1590028 минг сўмни ташкил этадиган бизнес режани тасдиклаш.

Масала овозга қўйилди.

Мухокама натижаси бўйича, 2015 йилда 1035 663 минг.сўм соф фойда олиш режаси билан жамиятнинг 2015 йилга мулжалланган бизнес-планини тасдиклаш овозга кўйилди ва овоз бериш натижалари:

“Ха” – 1943236 (100%) овоз, “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ.

Мухокама натижаси буйича, 2015 йилда 1590 028 минг.сўм соф фойда олиш режаси билан жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган бизнес-режасини  тасдиклаш.

овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари:

“Ха” – йук (0) овоз, “Қарши” – 1943236(100%), “Бетараф” – йўқ.

  Кун тартибининг саккизинчи масаласи бўйича йиғилиш раиси А.Абдужалилов  Жамиячтга 2015 йил учун аудиторлик ташкилотидан аудиторлик хизмати кўрсатиш учун тижорат таклифлари тушганлигини билдирди ва улар билан таништирди.

Масала овозга қўйилди.

 

1 .«HOMBUR AUDIT» МЧЖ  Аудиторлик ташкилоти тасдиқлаш..

2.«Prom-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш..

3.«MASLAXATAUDIT-M» МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш.

4.«Buxgaiter-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик ташкилоти тасдиқлаш.

5.«FТF-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш.

6.«Назорат-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш.

7.«XB FINANSE KONSULTING-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти

тасдиқлаш.

Жамиятдан ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик

ташкилотини ва унга тўланадиган иш хақи миқдорини тасдиқлаш масала овозга қўйилди.

 

1 .«HOMBUR AUDIT» МЧЖ  Аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш..

“Ха” –йук) , “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ.

2.«Prom-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилотини тасдиқлаш..

“Ха” – йук) овоз, “Қарши” –  йук. “Бетараф” – йўқ.

3.«MASLAXATAUDIT-M» МЧЖ Аудиторлик  ташкилотини тасдиқлаш.

“Ха” – йук) овоз, “Қарши” –  йук. “Бетараф” – йўқ.

4.«Buxgaiter-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш.

“Ха” – 1943236 (100%) овоз, “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ.

5.«FТF-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилотини тасдиқлаш.

“Ха” –йук) , “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ.

.«Назорат-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилотини тасдиқлаш.

“Ха” –йук) , “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ.

7.«XB FINANSE KONSULTING-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилотини

тасдиқлаш.

“Ха” –йук) , “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ.

         Кун тартибининг тўқккизинчи масаласи бўйича Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлашда кўратилган номзодлар ўқиб эшиттирилди ва  овоз бериш тартиби тушунтирилди.

Масала овозга қўйилди.

Тўққизинчи масала, яъни жамият Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш бўйича овоз бериш натижалари:

Абдужалилов Абдухамид                             – 1506519 овоз;

Раджабов Шерзод Абдимуратович                   – 1506519 овоз;

Ишметов Дониер Бахтиерович                 – 2816670 овоз;

Кун тартибининг ўнинчи масаласи бўйича жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини кайта сайлашда  кўрсатилган номзодлар ўқиб эшиттирилди. ва овозга қўйилди.

Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш бўйича овоз бериш натижалари:

Борисова Раниля Хасановна:

«Ха» – 1004346 (515%) овоз, «Карши» -йук, «Бетараф» – йук;

Алиева Дилдора Шухратовна:

«Ха» – 1004346 (51,5%) овоз, «Карши» йук, «Бетараф» – йук;

Хасан-Охунов Рустам Рози-Охунович

«Ха» – 939952 (47,78%)  овоз, «Карши» – йук, «Бетараф» – йук.

     Кун тартибининг ун биринчи масаласи бўйича 2014 йилда узум ва

винматериал тайёрлаш режаси бажарилиши юзасидан хисоботи билан жамият бош шоробсош Т.Жуманов сузга чикди.

(хисоботнинг тўлиқ матни илова қилинди)

2014 йилда“Сирдарё вино” АЖ да 800 тонна узумни қайта ишлаш режалаштирилган бўлиб жами 460 тонна   узум махсулотларини кабул қилинган. Режа тўлиқ  бажарилмаслигининг сабаблари 2014 йилда узум кабул қилиш вино пункитининг кечикиб таьмирланиши, мавсумнинг кечикиб бошланиши туфайли бажарилмай қолди.

Жорий йилда “Ўзвиносаноат холдинг” ХК томонидан белгиланган режага асосан 50 минг дал коньякбоп вино хом ашёсини ишлаб чиқариш белгиланган.

2015 йилда 850 тонна узум махсулотларига шартномалар тузилган.

Коньяк спирт ускунасини Болгаря мамлакатининг “Бенковский” фирмаси билан тузилган шартномага асосан жорий йилди ўрнатиш режалаштирилган.    Ушбу шартномага мувофик 500 дал вино махсулотларини қайта ишлаш қувватига эга коньяк спирти ускунаси ишга туширилади.

2015 йил мавсумида 2000  тонна узумни қайта ишлаш линиясини олиш ва 2016 йилда ишга тушириш режалаштирилган.

Хозирги кунда Венгря давлатида ишлаб чиқарилаётган  узумни қайта ишлаш линиясини сотиб олиш учун шартномалар тузилган.

“Сирдарё вино” АЖ да 13,7 га узум майдони бўлиб, 15 га ер майдонига хамкорлик шартномаси асосида фермер хўжаликлари билан ток кўчатлари экилган бўлиб жами 28,7 га ток майдони мавжуд.

Д.Ишметов:  2014 йил учун тузилган шартноммага асосан жамият  фермер хўжаликларидан 800 тонна узум махсулотлари      қабул қилиб олиш керак эди. Лекин 460 тонна узум махсулотлари қабул қилиб олдиқ. Режа бажарилмай қолди. Сабаби узум қабул қилиб олиш пункитлари кечикиб таьмирланиши, мавсумни кеч бошланиши туфайли бажарилмай қолиди.

Масала  овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари:

             “Ха” – 1943236 (100%) овоз, “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ

Кун тартибининг ун иккинчи масаласи бўйича 2014 йилда инвестиция лойихаси буйича килинган ишлар ва ишлаб чикаришни модернизация қилиш ишлари тўғрисидаги хисоботи юзасидан Т.Джуманов сўз олиб  бу йуналишда 2014 йилда қилинган ишлар тўғрисида хисобот берди.

(хисоботнинг тўлиқ матни илова қилинди)

 

2014 йилда  Ўзбекистон Респуликаси Президентининг қарорига асосан кохонада янги технологияни жорий қилиш мақсадида  2013 йилда режалаштирилган Хитой давлатида ишлаб чиқарилган ароқ қуйиш линияси 2014 йил 1-чорагида линия ўрнатилди ва ишлаб чиқариш учун жорий қилинди.

2014 йил фбфолгария давлатида ишлаб чиқарилган вино материалларини қайта ишлайдиган ускуналар сотиб олиш учун 99,0 ақш доларига шартнома тузилди.

2014 йилда узумчиликни ривожлантириш учун  корхонамиз томонидан 16 га ер майдонига узум кўчатлари экилган. Узум кўчатларини сув билан таьминлаш мақсадида Корхонамиз томонидан 34 милионга  электордвигател ва 200 метр кувур  сотиб олинган.

Масала  овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари:

 “Ха” – 1943236 (100%) овоз, “Қарши” – йук, “Бетараф” – йўқ

                  Йиғилиш раиси акциядорлардан кўрилган масалалар юзасидан овоз беришларини ва бюллетенларни саноқ комиссиясига топширишларини сўради.

 

(Танаффусдан сўнг)

 

Йиғилиш раиси овоз бериш натижаларини эълон қилиш учун сўзни саноқ комиссиясининг раисига берди.

Саноқ комиссиясининг раиси саноқ комиссияси мажлиси баённомасини ўқиб берди (илова қилинади).

Йиғилиш раиси саноқ комиссиясининг баённомасини тасдиқлаш учун овозга қўйди. Баённомалар бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси акциядорлардан йиғилишни олиб борилиши юзасидан ўз фикр ва мулоҳазаларини билдиришларини сўради.

Фикр ва мулоҳазалар билдирилмади.

Шу билан «Сирдарёвино» АЖ акциядорлариниг навбатдаги йиллик ҳисобот йиғилиши ўз ишини якунлади.

 

«СИРДАРЁВИНО»  АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ акциДОРЛарининг НАВБАТДАГИ 2014 йил натижалари бўйича йиллик умумийҲисобот йиҒилиш

                                          ҚАРОР ҚИЛаДИ:

 1. Жамиятнинг директорининг 2014 йилга тасдиқланган бизнес режасини асосий параметрларини бажарилиши  бўйича хисоботи тасдиқлансин.
 2. Жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни бўйича хисоботи тасдиклансин.
 3. Жамиятнинг 2014 йил молия-хужалик фаолияти якунлари бўйича ташқи “Осиё аудит” хулосаси тасдиқлансин.

4.Жамият тафтиш комиссияси 2014 йил молия-хужалик фаолияти якунлари бўйича хисоботи тасдиқлансин.

5.Жамиятда 2014йилда олинган соф фойда тақсимоти қуйидагича

тасдиклансин:

соф фойданинг 50 фоизи, яъни 330478,5  сўми  дивидендга;

соф фойданинг 5 фоизи, яъни 181763,2 сўми захира фондига;

соф фойданинг 45 фоизи яьни148715,3 сўми корхонани ривожлантиришга, хукумат қарорларини бажаришга йўналтирилсин.

6.Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фолияти натижалари бўйича олинган фойда ва зарар тўғрисидаги молиявий хисоботи тасдиқлансин.

 1. Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган соф фойдани 1035663 минг сўмни

ташкил этадиган бизнес режаси  тасдиқлансин.

 1. 2015 йилда жамиятда ташқи аудитлик текширувни ўтказиш учун

«Buxgaiter-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин  ва унга тўланадиган иш хақи 500 000 сўм миқдорида  белгилансин.

9.Жамият Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда  қайта сайлансин:

 1. Абдужалилов Абдухамид                     1 506519 овоз;
 2. Ражабев Шерзод Абдимуратович        1 506 519 овоз;
 3. Ишметов Дониер Бахтиерович            2 816670 овоз;

10Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари куйидаги таркибда кайта сайлансин:

 1. Борисова Раниля Хасановна
 2. Алиева Дилдора Шухратовна
 3. Хасан-Охунов Рустам Рози-Охунович

11.Жамиятда 2014 йилда узум ва виноматериал таёрлаш режаси бажарилиши

юзасидан хисоботи тасдиқлансин.

 • йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб

чиқаришни модернизация қилиш ишлари тўғрисидаги хисоботи

тасдиқлансин.

 

Мазкур баённома 2015 йил  18 май   куни икки нусҳада тузилди.

 

Йиғилиш раиси                                      А. Абдужалилов

Йиғилиш котиби                                    А. Холиков

 

 

 

 

 

«СИРДАРЁ ВИНО»  АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ акциЯДОРЛарининг НАВБАТДАН ТАШКАРИ умумий  йиҒилишининг

2-сонли  БАЁННОМАСИ

 

2015 йил 18 июнь                соат 10.00                            Сирдарё  шахри

Ўтказилган жойи:                        Жамият мажлислар зали

 

Қатнашдилар:

 

т/р

Ф.И.Ш. Акционернинг номи Акциялар сони (дона) улуши (%)
1  Абдужалилов А.

(ишончнома   115.05.2015й. №11-12-364)

«Ўзвиносаноат-холдинг» Холдинг Компанияси вакили. 1 003 280 51%
2 Ишметов Д.Б. (ишончнома 18.05.2014й. №891) Акциядор Алимходжаева А.Э. вакили 469 445 23,86%
3 Юлдашев А.А. Акциядор 469 445 23,86%
ЖАМИ: 1 942170 98,7%

 

Таклиф қилинганлар:

 1. Юсупалиев.Н.А. – “Сирдарё вино” АЖ директори в.в.б.;
 2. Хамидов Б. – “Сирдарё вино” АЖ бош бухгалтер в.в.б;
 3. Қўчқоров Ф. – “Сирдарё вино” АЖ иқтисодчиси;

 

Жамият кузатув кенгаши раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларни қутлади ҳамда йиғилишда қатнашиш учун таклиф этилганлар билан таништирди.

Сўнгра А.Абдужалилов йиғилишда қатнашиш учун ташриф буюрган акциядорларни рўйхатга олиш натижалари билан таништириш учун сўзни саноқ комиссиясининг раисига берди.

Саноқ комиссиясининг раиси овоз бериш хукукига эга булган 1 942170 та овозга эга бўлган 3 та акциядор қатнашаётганлигини, яъни кворум 98,7% ни ташкил қилганлигини маълум қилди.

А.Абдужалилов «йиғилиш очиқ деб эълон қилинсин» деган таклиф тушганини маълум қилиб, ушбу таклифни овозга қўйди. Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Шундан сўнг А.Абдужалилов ишчи хайьатини сайлаш бўйича таклиф сўради.

Билдирилган таклифлар овога қўйилди.

Йиғилиш раиси: А.Абдужалилов

аъзолари:  Н.Юсупалиев,Д.Ишметов. А.Юлдашев

йиғилиш котиби: А.Холиқов.

Таклифлар бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси А.Абдужалилов йиғилишда овоз бериш натижаларини хисоблаш учун саноқ комиссиясини сайлашни таклиф қилди. Саноқ комиссиясига қуйдаги номзодлар кўрсатилди.

Ж.Камолов.Ф.Қўчқоров.Марупов Ғ.

Саноқ комиссияси бир овоздан сайланди.

Йиғилиш раиси саноқ комиссиясига ишга киришиш мумкинлигини такидлади ва кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган қуйидаги йиғилиш кун тартибини    эьлон қилди:

 

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ

 

 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги 4720-сонли  Фармонини ижросини таъминлаш.
 2. Жамиятнинг ташкилий тузулмаси лойихасиним тасдиқлаш.
 3. Акциядорлик жамиятнинг номланишда “давлат”деган сўзни чиқарилишини таъминлаш.
 4. Акциядорлик жамияти ижроия органининг рахбарини танлов асосида  тайинлаш.
 5. Акциядорлик жамиятларининг Уставига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги 4720-сонли талабларидан келиб чиққан холда тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш.
 6. “Сирдарё вино” АЖ нинг “Ижроия органи” тўғрисида”ги низомни тасдиқлаш.

Йиғилиш раиси  А.Абдужалилов йиғилишни олиб бориш бўйича  қуйдаги

регламентни таклиф қилди ва овозга қўйди:

Маърузалар учун кун тартибидаги масаллар бўйича 10 минутгача, мухокамага чиқувчилар учун эса 5 минутгача. Шунингдек, кун тартибидаги барча масалалар кўриб бўлингач, овоз бериш натижаларини хисоблаш учун 20 минутгача танаффус эълон қилинади.

Регламент овозга қўйилди ва бир овоздан қабул қилинди.

Шундан сўнг йиғилиш кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга ўтилди.

 

Сўзга чиқдилар:

 

Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича  Кузатув йиғилиш раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги № ПФ-4720-сонли Фармонини ўқиб эшиттириб фармонни мазмун мохиятини  тушунтирди ва ушбу фармонни ижросини таьминлаш тўғрисида таклифини киритди.

24.04.2015 й.№ ПФ-4720-сонли Фармон тасдиклаш учун овозга қўйилди.                                                                                                                                                                                                                                                                              Биринчи масала, яъни 24.04.2015 йилдаги № 4720-сонли ПФ  ижросини таъминлаш бўйича овоз бериш натижалари:

“Ха”1943236 –   (100%) овоз, “Қарши” – йўк , “Бетараф” – йўқ.

 

Кун тартибининг иккинчи масаласи бўйича йиғилиш раиси А.Абдужалилов  сўзга чиқиб йиғилиш қатнашчиларига мазкур фармонга мувофиқ  Жамиятнинг  ташкилий тузулмасини лойихасини  тасдиқлаш тўғрисидаги таклифини киритди.

Жамиятнинг ташкилий тузулмаси лойихасини тасдиқлаш овозга қўйилди.

Иккинчи масла бўйича ташкилий тузулмаси лойихасини тасдиқлаш бўйича овоз бериш натижалари:

“Ха”1943236 –   (100%) овоз, “Қарши” – йўк , “Бетараф” – йўқ.

         Кун тартибининг учинчи масаласи бўйича йиғилиш раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига мазкур Фармонга мувофиқ “Сирдарё вино”акциядорлик жамиятининг номланишида жамият уставидан “давлат” деган сўзни  чиқарилишини таклиф қилди.

Жамият уставидан “давлат” деган сўзни чиқариб ташлаш овозга қўйилди.

Учунчи масала бўйича  “давлат” деган сўзни чиқариб ташлаш бўйича овоз  бериш натижалари.

“Ха”1943236 –   (100%) овоз, “Қарши” – йўк , “Бетараф” – йўқ.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича йиғилиш раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб мазкур Фармонга мувофиқ акциядорлик жамияти ижроия органининг рахбарини  танлов асосида тайинлашни таклиф киритиди.

Масала овозга куйилди.

Тўртинчи масала,  бўйича овоз бериш натижалари.

“Ха” 1943236 (100 %) овоз, “Қарши” – йўк, “Бетараф” йўқ.

 

Кун тартибининг бешинчи масаласи бўйича йиғилиш раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб “Сирдарё вино”акциядорлик жамиятининг Уставига Ўзбекистон  Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги №ПФ-4720-сонли Фармони талабларидан келиб чиққан холда тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритишни  таклиф қилди.

Масала овозга қўйилди.

Бешинчи масала бўйича овоз бериш натижалари.

“Ха” 1943236 (100 %) овоз, “Қарши” – йўк, “Бетараф” йўқ.

Кун тартибининг олтинчи масаласи бўйича  йиғилиш раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб, мазкур Фармонга мувофиқ “Сирдарё вино” акциядорлик жамиятининг “Ижроия органи тўғрисида”ги низомни тасдиқлаш таклифини киритди.

Масала овозга қўйилди.

Олтинчи  масала,  бўйича овоз бериш натижалари:

“Ха” – 194346 (100%) овоз, “Қарши” – йўк, “Бетараф” – йўқ.

                 Йиғилиш раиси акциядорлардан кўрилган масалалар юзасидан овоз беришларини ва бюллетенларни саноқ комиссиясига топширишларини сўради.

 

(Танаффусдан сўнг)

 

Йиғилиш раиси овоз бериш натижаларини эълон қилиш учун сўзни саноқ комиссиясининг раисига берди.

Саноқ комиссиясининг раиси саноқ комиссияси мажлиси баённомасини ўқиб берди (илова қилинади).

Йиғилиш раиси саноқ комиссиясининг баённомасини тасдиқлаш учун овозга қўйди. Баённомалар бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси акциядорлардан йиғилишни олиб борилиши юзасидан ўз фикр ва мулоҳазаларини билдиришларини сўради.

Фикр ва мулоҳазалар билдирилмади.

Шу билан «Сирдарё вино» АЖ акциядорлариниг навбатдан ташқари  умумий йиғилиши ўз ишини якунлади.

 

«СИРДАРЁ ВИНО»  АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ акциДОРЛарининг НАВБАТДАН ТАШҚАРИ умумий йиҒилиш

                                          ҚАРОР ҚИЛаДИ:

 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги №ПФ-4720-сонли  фармони ижро учун кабул қилинсин.

2 Жамиятнинг  ташкилий тузулмаси лойихаси тасдиқлансин.

3.”Сирдарё вино”акциядорлик жамиятнинг номланишида жамият уставидан “давлат”деган сўз чиқариб ташлансин.

4.”Сирдарё вино”акциядолрлик жамияти  ижроия ораганининг рахбари танлов асосида тайинлансин.

5.”Сирдарё вино” акциядорлик жамиятининг Уставига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги “4720-сонли Фармон талабларидан келиб чиққан холда тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин.

6.”Сирдарё вино”акциядорлик жамиятнинг “Ижроия органи тўғрисида”ги низом тасдиқлансин.

 

 

Мазкур баённома 2015 йил  18 июнь   куни икки нусҳада тузилди.

 

Йиғилиш раиси                                      А. Абдужалилов

Йиғилиш котиби                                     А. Холиков

 

 

«СИРДАРЁ ВИНО»  АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий  йиғилишининг

3-сонли  БАЁННОМАСИ

 

2015 йил 06 ноябрь               соат 10.00                            Сирдарё  шахри

Ўтказилган жойи:                        Жамият мажлислар зали

 

Қатнашдилар:

 

т/р

Ф.И.Ш. Акционернинг номи Акциялар сони (дона) улуши (%)
1  Абдужалилов А.

(ишончнома   115.05.2015й. №11-12-364)

«Ўзвиносаноат-холдинг» Холдинг Компанияси вакили. 1 003 280 51%
2 Ишметов Д.Б. (ишончнома 18.05.2014й. №891) Акциядор Алимходжаева А.Э. вакили 469 445 23,86%
3 Юлдашев А.А. Акциядор 469 445 23,86%
ЖАМИ: 1 942170 98,7%

 

Таклиф қилинганлар:

 1. Т.С.Джуманов – “Сирдарё вино” АЖ бош директори в.в.б.;
 2. Хамидов Б. – “Сирдарё вино” АЖ бош бухгалтер в.в.б;
 3. Қўчқоров Ф. – “Сирдарё вино” АЖ иқтисодчиси;

 

Жамият кузатув кенгаши раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларни қутлади ҳамда йиғилишда қатнашиш учун таклиф этилганлар билан таништирди.

Сўнгра А.Абдужалилов йиғилишда қатнашиш учун ташриф буюрган акциядорларни рўйхатга олиш натижалари билан таништириш учун сўзни саноқ комиссиясининг раисига берди.

Саноқ комиссиясининг раиси овоз бериш хукукига эга булган 1 942277 та овозга эга бўлган 4 та акциядор қатнашаётганлигини, яъни кворум 98,7% ни ташкил қилганлигини маълум қилди.

А.Абдужалилов «йиғилиш очиқ деб эълон қилинсин» деган таклиф тушганини маълум қилиб, ушбу таклифни овозга қўйди. Таклиф бир овоздан қабул қилинди.

Шундан сўнг А.Абдужалилов ишчи хайьатини сайлаш бўйича таклиф сўради.

Билдирилган таклифлар овога қўйилди.

Йиғилиш раиси: А.Абдужалилов

аъзолари:  Т.С. Джуманов ,Д.Ишметов. А.Юлдашев

йиғилиш котиби: А.Холиқов.

Таклифлар бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш раиси А.Абдужалилов йиғилишда овоз бериш натижаларини хисоблаш учун саноқ комиссиясини сайлашни таклиф қилди. Саноқ комиссиясига қуйдаги номзодлар кўрсатилди.

Ж.Камолов.Ф. Қўчқоров. З. Юлдашев.

Саноқ комиссияси бир овоздан сайланди.

Йиғилиш раиси саноқ комиссиясига ишга киришиш мумкинлигини такидлади ва кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган қуйидаги йиғилиш кун тартибини    эьлон қилди:

 

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ

 

Ўзбекистон   Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  2015  йил  09 сентябрдаги  260- сонли қарарини ижросини таьминлаш мақсадида “Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ нинг банкдан 5563700 минг сўм банк кредити маблағини олишга ва кредит таъминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ га 3477300 минг сўмга кафил бўлиш масаласини мухокома қилиш хақида.

Йиғилиш раиси  А.Абдужалилов йиғилишни олиб бориш бўйича  қуйдаги

регламентни таклиф қилди ва овозга қўйди:

Маърузалар учун кун тартибидаги масала бўйича 10 минутгача, мухокамага чиқувчилар учун эса 5 минутгача. Шунингдек, кун тартибидаги  масала кўриб бўлингач, овоз бериш натижаларини хисоблаш учун 20 минутгача танаффус эълон қилинади.

Регламент овозга қўйилди ва бир овоздан қабул қилинди.

Шундан сўнг йиғилиш кун тартибидаги масалани кўриб чиқишга ўтилди.

 

Сўзга чиқдилар:

 

Кун тартибида кўриладиган масаласи бўйича  Кузатув кенгаши раиси А.Абдужалилов сўзга чиқиб, “Сирдарё вино” АЖ   бош директори в.б. Н.А. Юсупалиевнинг  2015 йил 13 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 9 сентябрдаги “Сирдарё вилоят Боёвут туманида замонавий савдо комплекси ва дехқон бозори қуриш” лойихасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 260-сонли қарорини ижросини таъминлаш мақсадида “Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ  банкдан 5563700 минг сўм миқдорида банк кредити маблағини олишга ва кредит таъминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ га 3477300 минг сўмга кафил бўлиш масаласини  навбатдан ташқари умумий йиғилиш мухокомасига киритиб кўриб чиқиш тўғрисидаги  01/01-413-сонли хатини ўқиб эшиттирди.

Йиғилиш раиси  А.Абдужалилов  хозирги кунда “Сирдарё вино” АЖ нинг молиявий холати бўйича маьлумот бериш учун сўзни  жамият бош хисобчиси в.б. Б. Хамидов га берди. У  ўз сўзида “Сирдарё вино” АЖ  ва  “Ўзвиносаноат  холдинг” ХК  ўртасида 2011 йил 25 июлда 161-сонли шартномаси орқали 300 млн сўм қарз олиниб 597,8 млн сўмлик мол мулкни гаровга қўйган. 2015 йил 1-ноябр холатига 220 млн сўм қарздорлик қолган.

2015 йил 13 майда “Ўзсаноатқурилишбанк”нинг Сирдарё вилоят минтақавий филиали билан 2015/13 сонли қисқа муддатли шартнома тузилиб 1200 млн сўм кредит олинган ва 1500,0 млн сўмлик  жамият мулки гаровга қўйилган. 2015 йил 1 ноябрь холатига 920 млн сўм қолган.2014 йил 16 декабрда Ўзсаноатқурилишбанк” нинг Сирдарё вилоят минтақавий филиали билан 014/181 сонли узоқ муддатли шартнома тузилиб 250 млн кредит олинган ва 312,5 млн сўмлик жамият мулки гаровга қўйилган. 2015 йил 1 ноябрь холатига 166,7 млн сўм қолган.

2014 йил 13 июнда “Ўзсаноатқурилишбанк”нинг Сирдарё вилоят минтақавий филиали билан 2014/73 сонли узоқ муддатли шартнома тузилиб 500 млн сўм кредит олинган ва  625,0 млн сўмлик жамият мулки гаровга қўйилган. 2015 йил 1 ноябь холатига 71,0 млн сўм қолган.

Жами 2250,0 млн сўм кредитдан 2015 йил 1 ноябрь холатига 1377,7 млн сўм қарздорлик қолган. Олинган кредитлар учун 3035,3 млн сўмлик жамият мол-мулки  гаровда тўрибди.

2015 йил 1 октябрь холатига баланс соф активлари 3264,2 млн сўмни ташкил этишини такидлади.

А. Абдужалилов  саволи: Жамиятни қанча мол-мулки олинган кредит таьминоти учун гаровда турибди.

Б.Хамидов: Олинган кредитлар учун жамиятнинг 30335,3 млн сўмлик мол-мулклари гаровда турибди.

А.Абдужалилов саволи: Хозирги вақтда жамиятнинг баланс соф активлари

неча сўмни ташкил қилади.

Б.Хамидов: 2015 йил 1 октябрь холатига жамият баланс соф активлари 3264,2 млн сўмни ташкил этади.

Кузатув кенгаши аъзоси Д.Ишметов  сўз олиб, Жамиятни ривожлантириш мақсадида банкдан олган кредитлари учун жамиятнинг 3035,3 млн сўмлик мол-мулклари гаровда  турганлигини, 2015 йил 1 октябрь холатига жамият соф активлари 3264,2 млн сўм бўлганлиги учун“ Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ  банкдан 5563700 минг сўм миқдорида банк кредити маблағини олишга ва кредит таъминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ  га  3477300 минг сўмга кафил бўлишга Жамият соф активлари 3264,2 млн сўмлик мол-мулки етмаслигини такидлади.

Жамиятни ривожлантириш мақсадида  жамиятга олинган кредитларни тўлиқ тўлаб бергандан сўнг “ Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ  банкдан 5563700 минг сўм миқдорида банк кредити маблағини олишга ва кредит таъминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ га 3477300 минг сўмга кафил бўлиш масаласини қайта кўриб чиқиш  таклифини киритди.

Йиғилиш раиси А.Абдужалилов   Д.Ишметовнинг  Жамиятни ривожлантириш мақсадида  жамиятга олинган кредитларни тўлиқ тўлаб бергандан сўнг “ Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ  банкдан 5563700 минг сўм миқдорида банк кредити маблағини олишга ва кредит таъминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ га 3477300 минг сўмга кафил бўлиш масаласини қайта кўриб чиқиш  таклифини  тасдиқлаш учун овозга қўйилди ва овоз бериш натижалари.

 

 “Ха”1943236 –   (100%) овоз, “Қаршилар” – йўк , “Бетараф” – йўқ.

Йиғилиш раиси акциядорлардан кўрилган масала юзасидан овоз беришларини ва бюллетенларни саноқ комиссиясига топширишларини сўради.

(Танаффусдан сўнг)

Йиғилиш раиси овоз бериш натижаларини эълон қилиш учун сўзни саноқ комиссиясининг раисига берди.

Саноқ комиссиясининг раиси саноқ комиссияси мажлиси баённомасини ўқиб берди (илова қилинади).

Йиғилиш раиси саноқ комиссиясининг баённомасини тасдиқлаш учун овозга қўйди. Баённомалар бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш раиси акциядорлардан йиғилишни олиб борилиши юзасидан ўз фикр ва мулоҳазаларини билдиришларини сўради.

Фикр ва мулоҳазалар билдирилмади.

Шу билан «Сирдарё вино» АЖ акциядорлариниг навбатдан ташқари  умумий йиғилиши ўз ишини якунлади.

 

«СИРДАРЁ ВИНО»  АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ акциДОРЛарининг НАВБАТДАН ТАШҚАРИ умумий йиҒилиш

                                          ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 

1.“Сирдарё  вино” АЖ  бош директори в.в.б. Н.Юсупалиевнинг 2015 йил 13 октябрдаги  01/01-413-сонли мурожати маьлумот  учун қабул қилинсин.                       2. Жамиятни ривожлантириш мақсадида  жамиятга олинган кредитларни тўлиқ тўлаб бергандан сўнг ва олинган кредитлар учун 3035,5 млн сўмлик  жамият мол-мулклари гаровдан  ечилгандан сўнг “ Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ  банкдан 5563700 минг сўм миқдорида банк кредити маблағини олишга ва кредит таъминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ га 3477300 минг сўмга кафил бўлиш масаласини мухокомага киритиш қайта кўриб чиқилсин.

 

Мазкур баённома 2015 йил  06 ноябр   куни икки нусҳада тузилди.

  

Йиғилиш раиси                                      А. Абдужалилов

Йиғилиш котиби                                    А. Холиқов