2015 yil

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ  
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй  
Маьлумотнинг тартиб раками 09  
Мухим фактни номи Йиллик умумий йиғилиш қарори  
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Йиллик умумий йиғилиш  
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ  
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 13.05..2015 йил  
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 18.05..2014 йил  
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй  
Мажлис кворуми 1943236 овоз(98,8)  
Овоз берш беришга кўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)  
        Ха  Қарши Бетараф
1 Жамият директорининг 2014йилга тасдиқланган бизнес режасини асосий параметрларини бажарилиши бўйича хисоботини  тасдиқлаш  

1943236 овоз  (100%)

 

йўқ

 

Йўқ

2.Жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш. 1943236 овоз (100%) йўқ йўқ.
3.Жамиятнинг 2014 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит «Осиё аудит» хулосасини тасдиқлаш 1943236 овоз (100%) йўқ йўқ.
 
 

 

 
   
  4.Жамият тафтиш комиссиясининг 2014 йил хўжалик фаолияти якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.  

1943236 овоз

(100%)

 

йук

 

Йук

  5.Жамиятнинг 2014 йилда олинган соф фойда тақсимотини тасдиқлаш     .
  .  Соф фойданинг  50% ни Жамият акциядорларига дивиденд тўлашга, 5%

захира фондига, 45 % корхонани ривожланти ришга,  хукумат қарорларини бажаришга йўналтириш.

 

1004346 овоз (51,5%)

 

йўқ

 

йўқ.

  Соф фойдани тўлиқ  Жамият хисобига қолдирилдириш. 938890 овоз

(47,72 %)

1004346 овоз

(51,5 %)

 Йўк
   

6.Жамиятнинг 2013 йил якунлари бўйича молиявий хўжалик фаолияти натижалари бўйича олинган фойда ва зарар тўғрисидаги молиявий хисоботни тасдиқлаш.

 

 

1943236 овоз

(100%)

 

 

йўк

 

 

Йўк

  7.Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган соф фойдани 1 035 663 000 сўмлик бизнес режаси тасдиқлаш. 1942861 овоз

(100%)

      йўқ     Йўқ
  Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган соф фойдани  1 590 028 000 сўмлик бизнес режаси тасдиқлаш.      йўқ  1943236овоз

(100 %)

    йўқ
  8.2015 йил Жамиятда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини  ва унга тўланадиган иш хақи миқдори тасдиқлаш…      
  2015 йил молия хўжалик аудиторлик текширишига

«HOMBUR AUDIT» МЧЖ  Аудиторлик ташкилоти тасдиқлаш.

 

йўқ

 

йўқ

 

йўқ.

  2015йил моля хўжалик аудиторлик текширишига

«Prom-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш.

 

йўқ

 

йўқ

 

Йўқ

  2015 йил  молия хужалик аудиторлик такширишига

«MASLAXATAUDIT-M» МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш.

 

йўқ

 

йўқ

 

 

Йўқ

  2015 йил  молия хужалик аудиторлик текширишга

«Buxgaiter-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик ташкилоти тасдиқлаш.

 

1943236 овоз

(100 %)

 

йўқ

 

йўқ.

 

  2015йил моля хўжалик аудиторлик текширишига

«FТF-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш.

 

йўқ

 

йўқ

 

Йўқ

  2015йил моля хўжалик аудиторлик текширишига

«Назорат-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик  ташкилоти тасдиқлаш.

 

йўқ

 

йўқ

 

Йўқ

  9.2015 йил учун Кузатув кенгаши аьзоларини қайта сайлаш.     .
    1. Абдужалилов Абдухамид 1504920овоз   .
    2. Раджабоев Шерзод Абдимуратович 1504920 овоз    
    3. Ишметов Данияр Бахтиярович 2816670 овоз    
  10.2015 йил  учун тафтиш комиссияси аьзоларини қайта сайлаш.      
  Борисова Раниля Хасановна 1004346 овоз (51,05%)      йўқ      Йўқ
  Алиева Дилдора  Шухратовна 1004346 овоз  (51,05%)     йўқ      Йўқ
  Хасан-Охунов Рустам Рузи-Охунович 939952овоз (47,78%)     йўқ      Йўқ
  11. Жамиятда 2014 йилда узум ва виноматериал таёрлаш режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиқлаш.  1943236 овоз (100 %)     йўқ

 

     Йўқ
  12.Жамиятда 2014 йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари  тўғрисидаги хисоботи  тасдиқлансин.  

1943236 овоз  (100 %)

 

йўқ

 

 

йўқ

         

 

                                                          Умумий йиғилиш  қарори
1.Жамият директорининг 2014 йилга тасдиқланган бизнес режасини асосий параметрларини бажарилиши бўйича хисоботи тасдиқлансин.
2.Жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.
3 Жамиятнинг 2014 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудитор «OSYO-AUDIT»МЧЖ хулосаси тасдиқлансин.

 

4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2014 йилда хўжалик фаолияти якунлари бўйича хулосаси  тасдиқлансин.

 

5.   Жамиятнинг 2014 йилда олган соф фойдаси 660957,0  минг. сўм соф фойда тақсимоти

қуйидагича тақсимлансин: соф фойданинг 50 %ни яьни  330478,5 сўми   Жамият акциядорларига дивиденд  тўлашга, соф фойданинг  5 %ни  яьни  181763,2 сўми захира фондига, соф фойданинг 45 %ни яьни 148715,3 минг суми корхонани ривожлантиришга,  хукумат қарорларини бажаришга йўналтирилсин.

6.Жамиятнинг 2014 йил якунлари бўйича  молиявий хўжалик фаолияти натижалари бўйича олинган фойда ва зарар тўғрисидаги молиявий хисоботи  тасдиқлансин.
7.Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган соф фойдани 1 035 663 000 сўмлик бизнес режаси тасдиқлансин.
8 «Buxgaiter-AUDIT» аудиторлик ташкилотини.2015 йил учун Жамият аудитори сифатида  ва унга тўланадиган иш хақи 5000 000 сўм миқдорида тасдиқлансин.

 

9.2015 йил учун  Жамия кузатув кенгаши аъзолари куйидаги тартибда қайта сайлансин

Абдужалилов Абдухамид                   -1506519 овоз

Раджабов Шерзод Адимуратович    -1506519 овоз

Ишметоа Данияр Бахтиярович       -2816670 овоз

 

10.2015 йил учун Жамият тафтиш комиссияси аьзолари куйдаги тартибда сайлансин.

 Борисова Раниля Хасановна                  -1004346 овоз (51,05 %)

Алиева Дилдора Шухратовна                -1004346 овоз (51,05 %)

Хасан-охунов Русатам Рузи-Охунович  -939952 овоз  (47,78 %)

11.Жамиятда 2014 йилда узум ва виноматериал тайёрлаш режаси бажарилиши юзасидан хисоботи  тасдиқлансин.

 

12.Жамиятда 2014 йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари  тўғрисидаги хисоботи  тасдиқлансин.

 

 
 
«Сирдарё вино» АЖ  директори в.в.б: Н.А.Юсупалиев ____________

(имзо,мухр)

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташқари умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 18.06.2015 й.
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 18.06.2015 й.
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1942170 овоз(98,7)
Овоз берш беришга қўйилган масала Овоз бериш натижалари(овоз бериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги 4720-сонли Фармонини ижросини  таъминлаш. 1942170 овоз (100%)  

йўқ

 

Йўқ

2. Жамиятнинг ташкилий тузулмаси лойихасини тасдиқлаш. 1003280овоз (51%) йўқ 938890

(47,72%)

3.”Сирдарё вино”акциядорлик жамиятнинг номланишидан Жамият уставидан “давлат” деган сўзини чиқарилишини таъминлаш. 1942170 овоз (100%) йўқ йўқ.
4 “Сирдарё вино”.акциядорлик жамияти уставига ижроия органининг рахбарини танлов асосида  тайинлаш деган сўзни киритиш.. 1942170 овоз (100%) йўқ йўқ.
5. “Сирдарё вино”акциядорлик жамиятининг уставига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги 4720-сонли Фармони талабларидан келиб чиққан холда тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш.  

 

1942170 овоз (100%)

 

 

йўқ

 

 

йўқ.

6.”Сирдарё вино” АЖ нинг “ Ижроия органи тўғрисида”ги низомни тасдиқлаш. 1942170 овоз (100%) йўқ йўқ.
 

 

 

                                                          Умумий йиғилиш  қарори
1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги 4720-сонли Фармони ижро учун қабул қилинсин.
2.Жамиятнинг ташкилий тузулмаси лойихаси  тасдиқлансин.
3”Сирдарё вино” акциядорлик жамиятнинг номланишидан Жамият уставидан “давлат”деган сўзни чиқариб ташлансин.  .
4.”Сирдарё вино” акциядорлик жамияти уставига ижроия органининг рахбарини танлов асосида  тайинлансин деган сўз киритилсин.

 

5.”Сирдарё вино” акциядорлик  жамиятнинг уставига  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги 4720 -сонли Фаромони талабларидан келиб чиққан холда  тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар  киритилсин..

 

 

6 “Сирдарё вино” АЖ нинг “Ижроия органи тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин.
«Сирдарё вино» АЖ  директори в.в.б: Н.А.Юсупалиев  

___________

(имзо,мухр)

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 06.11.2015 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 10.11.2015 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1942277 овоз(98,7)
      Ха  Қарши Бетараф
1 “Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ нинг банкдан 5563700 минг сўм кредит маблағини олишга ва кредит таьминоти сифатида “Сирдарё вино”АЖ га 3477300 минг сўмига кафил бўлиш хақида.  

йўқ

1942277(овоз)

(100%)

 

Йўқ

Умумий йиғилиш  қарори

1.”Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ нинг банкдан 5563700 минг сўм кредит маблағини олишга ва кредит таьминоти сифатида “Сирдарё вино” АЖ га 3477300 минг сўмга кафил булиш  учун соф активлари миқдори етарли бўлмаганлиги сабабли, кафиллик беришга молиявий имконияти мавжуд эмаслиги кўрсатиб ўтилсин.

2.Жамиятни ривожлантириш мақсадида олинган кредитлардан қолган 1377,7 млн.сўм қарздорлик тўлиқ  қопланиб,кредитлар таъминоти сифатида қўйилган 3035,5 млн. сўмлик жамият соф активлари  гаровдан тўлиқ  ечилгандан сўнг,  хукумат қарорига асосан, “Сирдарё вино” АЖ  томонидан ”Гулистон шахар дехқон бозори” МЧЖ  га кредит таьминоти сифатида 3 477300 минг сўмга кафиллик бериш масаласини қайта кўриб чиқиш таклифи киритилсин.

 

«Сирдарё вино» АЖ  бош директори в.в.б: Т.С.Джуманов  

___________

(имзо,мухр)