2014 yil

«Сирдарё вино » очиқ акциядорлик  жамияти   акциядорларининг

Фавқулотда(навбатдан ташқари) умумий йиғилишининг

 

1- сонли  БАЁННОМАСИ

 

2014 йил  20 март                                     Сирдарё  шахри

 

«Сирдарё вино» очиқ акциядорларни  умумий йиғилишини  «Сирдарё вино» ОАЖ кузатув кенгаши  раиси  М.Бийназов олиб борди.

Хурматли  Акциядорлар

Бугунги йиғилишимиз  акциядорлик жамияти  Кузатув кенгашини 2014 йил 11 феврал  кунидаги  қарорига   асосан «Биржа» рўзномасининг  2014 йил  15 феврал  кунидаги  № 19 сонида чоп этилиб, унда қонун талабига жавоб берадиган  барча  маьлумотлар келтирилган.

Кузаув кенгаши  раиси  М. Бийназов  акциядорлар  умумий йиғилишининг Саноқ  комиссиясини сайлаш тўғрисида таклиф киритди.

Йиғилиш Кузатув кенгаши  раисининг  таклифига биноан 3-кишидан иборат қуйдаги  Саноқ комиссияси таркиби  аьзоларини таклиф қилди.

 1. Ф. Қўчқоров –саноқ комиссияси раиси
 2. У.Умаров-   саноқ комиссияси аъзоси
 3. М.Аллазов –   саноқ комиссияси аъзоси

Ушбу таклиф  овозга қўйилди

Таклиф  бир овоздан  қабул  қилинди.

Саноқ комиссияси раиси Ф.Қўчқоров  сўзга чикиб, Умумий йиғилишда жамиятнинг  овоз  берувчи акцияларининг  умумий сони 1966 783 доналиги, шундан  умумий  йиғилишда 1942 607 дона  акцияларнинг эгалари (9 та акциядор), яьни умумий  овоз  берувчи  акциялар  сонининг  98,77 фоизи  миқдорида  рўйхатдан  ўтиб, ушбу йиғилишда иштирок этаётганлиги, бу билан  Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари  ва акциядорларнинг  хукуқларини химоя килиш  тўғрисида»ги конунига  асосан  кворум  мавжуд  эканлигини билдирди.

Йиғилиш  раиси М. Бийназов  йиғилишни ўтказиш бўйича қандай таклифлар  борлигини   сўради.

Йиғилишни  очиқ  деб эьлон қилиш   тўгрисида  таклифлар тушди.

Йиғилиш раиси бу таклифни ўз овозлари билан тасдиқлаб беришни сўради.

Йиғилиш иштирокчилари   йиғилишни очилишини бир овоздан тасдиқлашди

 

Йиғилиш  раиси М.Бийназов  «Сирдарё вино» очиқ акциядорлик жамияти акциядорларнинг  2014 йил  20  март  кунги йиғилишини  очиқ деб эълон  қилди.

Умумий йиғилиш  раиси М.Бийназов   йиғилиш  раёсати сайланишни таклиф

қилди.  Йиғилиш раёсатига  куйдаги номзодлар таклиф килинди.

 1. А. Хакбердиев – Кузатув кенгаши аъзоси
 2. Д. Ишметов –     Кузатув  кенгаши  аъзоси
 3. М. Акбаров – «Сирдарё вино»  ОАЖ директори в.в.б.

Йиғилиш  раиси  Раёсатга  таклиф қилинганларни сайлаш учун  йиғилиш қатнашчиларидан овоз  беришни сўради.

Йиғилиш қатнашчилари раёсатга сайланган номизодларни бир овоздан сайлашди

.           Йиғилиш  раиси  йиғилиш котибини сайлашни таклиф  қилди.

Йиғилиш  котиблигига  қимматли қогозлар бўйича мутахасис А.Холиқов  номзоди таклиф қилинди.

Йиғилиш раиси  йиғилиш котиблик номзодига А.Холиковни  сайлаш  учун овоз  беришни сўради.

Кўпчилик овоз  билан А.Холиқов  йиғилиш котиблигига  сайланди.

Йиғилиш  раиси умумий  йиғилишни олиб бориш регламентини   тасдиқлаб  олишни таклиф қилди.

Маърузачилар  учун   _ 15 минутгача

Сўзга чиқадиганларга—5 минутгача

Саволлар  учун –3  минут.

Йиғилиш  раиси ушбу регламентга овоз  беришни сўради.

Кўпчилик овоз  билан регламент  бир овоздан тасдиқланди.

Йиғилиш  раиси  саноқ комиссиясига ишга киришиш  мумкинлигини таъкидлади ва кузатув кенгаши томонидан  тасдиқланган қуйидаги   йиғилиш кун тартибини  эьлон  қилди:

 

Кун  тартиби

 

Жамият уставига  ўзгартириш   киритиш.

 

Кун тартибидаги масала юзасидан умумий йиғилиш раиси М.Бийназов  сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги  ва «Акциядорлик  жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя  қилиш тўгрисида»ги қонунларга мувофиқ Жамиятнинг янги тахрирдаги Устав лойихаси  «Сирдарё вино» ОАЖ акциядорларининг 2013 йил 26 ноябр куни навбатдан ташқари  умумий йиғилишида    қабул қилинган эди. “Сирдарё вино”ОАЖ нинг янги  тахриридаги уставининг 3 моддаси 3,2 бандига ўзгартириш киритиш: 1967214 дона акциялардан 1966783 дона оддий, 431 дона имтиёзли  деган  сўз  киритилиши лозим эканлигини айтди.

 

Йиғилиш раиси  М.Бийназов  «Сирдарё вино» ОАЖ нинг янги таҳрирдаги уставига киритилган  ўзгартиришларни тасдиқлашни  таклиф  этди.

Овоз бериш  натижалари:

Тарафдорлар: 100 фоиз,   Қаршилар:  йўк-0 %,  Бетарафлар: йўк-0 %.

 

Йиғилиш  раиси акциядорлардан кўрилган масала  юзасидан овоз  беришларини  ва бюллетенларни  саноқ  комиссиясига топширишларини  сўради.

(Танаффусдан  сўнг)

 

Йиғилиш  раиси  овоз  бериш натижаларини эьлон қилиш  учун  сўзни саноқ  комиссиясининг  раисига  берди.

Саноқ комиссияси  раиси  саноқ комиссияси  мажлиси баённомасини  ўқиб  берди (Баённома илова қилинади).

Йиғилиш  раиси саноқ комиссиясининг  баённомасини тасдиқлаш учун  овозга кўйди. Баённома  бир овоздан  тасдиқланди.

Йиғилиш  раиси акциядорлардан йиғилишни олиб  бориш  юзасидан ўз фикр  ва мулохазаларини билдиришни  сўради.

Фикр  ва мулахазалар  билдирилмади.

 

Шу билан «Сирдарё вино»  ОАЖ  акциядорларининг навбатдан  ташқари умумий  йиғилиши  ўз  ишини якунлади.

Кун тартибига қўйилган масала  юзасидан   «Сирдарё вино» ОАЖ  акциядорларининг фавқулотда (навбатдан  ташқари)  умумий  йигилиши

 

ҚАРОР  ҚИЛАДИ

 

«Сирдарё вино» ОАЖ нинг янги таҳриридаги уставига 1966783 дона оддий, 431 дона имтиёзли деб киритилган ўзгартиришлар тасдиқлансин ҳамда  уставни белгиланган тартибда давлат  органларидан рўйҳатдан ўтказиш жамият  директори  зиммасига  юклатилсин.

 

 

Йиғилиш  раиси                                                 М. Бийназов

 

 

Котиб                                                                   А. Холиқов

 

 

 

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Сирдарё вино»

 

«20» июня 2014 года                                  10-00 часов                                   г.Сирдарья

 

Всего зарегистрировано акций в уставном фонде – 1 967 214  штук.

Всего размещенных голосующих акций – 1 966 783 штук.

 

Для оглашения кворума очередного общего собрания акционеров, слово предоставили члену счетной комиссии прошлого созыва С. Озбеков, который огласил данные регистрации участников собрания акционеров:

 • В собрании участвуют акционеры и их представители в количестве 6 человек;
 • Участники собрания обладают в совокупности 1942861 голосами.
 • Кворум составляет 98,75 % от общего количества размещенных голосующих акций.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.

 

Было предложено избрать рабочий президиум в составе:

 

 • Председатель –   М.Бийназов;
 • Вр.и.о. директора ОАО – Н.Юсупалиев;
 • Член наблюдательного совета ОАО – Д.Ишметов.

 

Единогласно проголосовали за весь состав президиума.

Председателем собрания было предложено избрать – М.Бийназова,

Секретарем – Т.Абдуллаева

Участники проголосовали «За» единогласно.

 

Председательствующий предложил утвердить регламент очередного общего собрания акционеров и состав Счетной комиссии.

 

– доклад – до 10 минут;

– выступления в прениях – до 5 минут;

– по остальным вопросам – до 5 минут

 

Предложено избрать в состав счетной комиссии :

– С.Озбеков, З. Юлдашев, М. Мамедова

 

По данному вопросу присутствующим было предложено проголосовать.

Участники проголосовали «За» единогласно.

 

Повестка дня:

 

 1. Отчет исполнительного органа по выполнению основных параметров бизнес-плана утвержденного на 2013г.
 2. Отчет Наблюдательного совета по итогам 2013г.
 3. Отчет внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г. ООО «Осиё аудит».
 4. Утверждения аудиторской организации на 2014г. для проведения внешнего аудита и утверждения предельного размера оплаты.
 5. Заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
 6. Распределения чистой прибыли общества по итогам 2013г.
 7. Утверждения финансового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества, прибыли и убытков за 2013г.
 8. Утверждения бизнес-плана на 2014г.
 9. Перевыборы в состав Наблюдательного совета общества на 2014г.
 10. Перевыборы в состав ревизионной комиссии общества на 2014г.
 11. Отчет о проделанной работе по инвестиционным проектам и модернизации производства предприятия в 2013 году.
 12. Выполнение плана по заготовке винограда и виноматериалов в 2013 году.
 13. О выделении банковского кредита ОАО «Сирдарье – вино» на сумму 500 млн. сум, с оформлением залоговых обязательств.

 

По первому вопросу  повестки дня выступил  в.и.о. директора общества Н.Юсупалиев

Согласно утвержденного бизнес плана по итогам 2013 года  должно произведено всего 260 тыс. дал ликеро-водочной продукции. Выполнение показателей производства составляет 262 тыс. дал ликеро-водочной продукции или 100.7% к бизнес плану.

По итогам 2013 года произведено продукции на 20,39 млрд. сум, себестоимость продукции составила 7,53 млрд. сум. Чистая прибыль по итогам 2013 года составила 651 064,0  млн. сум или 103,3% от запланированного. По сравнению с 2012 годом прибыль Общества возросла на 85,28 млн. сум, что составило 115,1%. (отчет прилагается).

Выступили акционеры у которых имелись вопросы по представленному отчету директора в частности по имеющимся перерасходам средств не целевого использования, а также имеющиеся просроченные дебиторские задолженности.

Выступили Юсупалиев Н. и и.о. главного бухгалтера Хамидов Б.

 

В прениях выступили акционеры, которые предложили представить на голосование представленный отчет в.и.о. директора Юсупалиева Н.

 

На голосование вноситься – утвердить отчет исполнительного органа по выполнению основных параметров бизнес-плана утвержденного на 2013г. с учетом высказанных замечаний.

 

Итоги голосования :

 

За   –         1942861 голосов

Против –  нет

Воздержавшихся – нет

 

Постановили:

 1. Утвердить отчет вр.и.о. Директора ОАО «Сирдарё вино» о результатах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Сирдарё вино», и итогах выполнения бизнес- плана за 2013 год.
 2. Исполнительному органу Общества в своей деятельности добиваться увеличения объемов производства, снижение себестоимости продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, обеспечить рост прибыли и возможность увеличения выплаты дивидендов по итогам 2014 года, своевременно погашать дебиторские и кредиторские задолженности, строго придерживаться сметам расходов утвержденным бизнес-планом на 2014г., а также не допускать затраты средств не целевого использования.

 

По второму вопросу   повестки дня слушали доклад Председателя Наблюдательного совета М.Бийназова.

В 2013 году Наблюдательным советом Общества проведено 11 заседаний, одно годовое общее собрание акционеров и два внеочередных общих собраний акционеров.

На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались отчеты исполнительного органа, внутреннего аудита, а также ряд вопрос касающихся деятельности Общества. В частности рассмотрен вопрос хода модернизации предприятия. Кроме этого, в целях стимулирования высоко производительного труда сотрудникам выделен кредит на покупку новых домов. (полный текст прилагается)

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного Совета по итогам деятельности  ОАО «Сирдарё вино» за 2013 год.

 

Итоги голосования :

 

За   –         1942861 голосов

Против –  нет

Воздержавшихся – нет

 

Постановили:

1.Утвердить отчет Наблюдательного Совета по итогам деятельности ОАО «Сирдарё вино» за 2013 год.

2.Регулярно контролировать решение вопросов, связанных с важнейшими приоритетами углубления социально-экономических реформ, перспективой развития предприятия, выполнением бизнес-плана, рассматривать отчеты  председателя по вопросам финансового оздоровления, передислокации и освоению новой продукции, модернизации производства, осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров.

 

По третьему вопросу   повестки дня слушали  отчет аудитора ООО «Осиё аудит» по итогам 2013г. финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сирдарьё вино» – О.Исмаилова.

Представлен отчет внешнего аудитора (см. приложение)

В прениях выступили акционеры, которые предложили утвердить отчет внешнего аудитора ООО «Осиё аудит» по итогам 2013г. финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сирдарьё вино».

 

Итоги голосования :

 

За   –         1942861 голосов

Против –  нет

Воздержавшихся – нет

 

Постановили:

«Утвердить итоги аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Сирдарё вино» за 2013 год», с учетом высказанных замечаний.

 

 

По четвертому  вопросу   повестки дня выступил  Председатель собрания.

 Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-475 от 27.09.2006 года установлено, что на предприятиях с пакетом акций государства в уставном капитале свыше 50%, выбор аудиторской организации для проведения внешнего аудита осуществляется на конкурсной основе из перечня, определяемого Госкомимуществом и Министерством финансов Республики Узбекистан.
  Поступили предложения от следующих аудиторских организаций:

–  ООО «Осиё аудит»,

– ООО «Марикон аудит»

– ООО «Маслахат аудит»

Главным критерием отбора при анализе предложений аудиторских компаний были: цена аудиторских услуг, качество, доброе имя организации, наличие квалифицированных аудиторов, включение в перечень аудиторских организаций, допущенных к проведению внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций государства в уставном капитале свыше 50 процентов.  Предложения по ценам поступили от 5,0 млн.сум до 8,0 млн.сум, поэтому из всех предложений предлагается отдать предпочтение аудиторской организации, предложившей приемлемую цену в размере – 5,0 млн.сум, общество с ограниченной ответственностью –  «Осиё – Аудит».

Предложено общему собранию акционеров утвердить на 2014 год аудиторскую организацию – общество с ограниченной ответственностью –  «Осиё аудит»,  которая имеет лицензию на проведение аудита № 04507 от 08.01.2008г., выданную Министерством финансов Республики Узбекистан.

В целях достижения положительного результата аудита, своевременного устранения недостатков, организация предлагает поэтапное проведение аудита и формирование промежуточных отчетов, а также отчет за год.

 

Предложено на голосование две аудиторские компании

 1. ООО «Марикон аудит» – стоимость услуг 8 млн. сум
 2. ООО «Осие аудит» – стоимость 5 млн. сум.

 

Итоги голосования по утверждению ООО «Осиё аудит»

 

               За   –        1003783 голосов 

                            Против –  938890 голосов 

                            Воздержавшихся – нет.

 

Итоги голосования по утверждению  ООО «Марикон аудит»

 

               За   –        938890  голосов 

                            Против –   1003783 голосов 

                   Воздержавшихся – нет

 

По итогам голосования постановили:

 1. Утвердить на 2014 год аудиторскую организацию- компанию ООО «Осиё Аудит»
 2. Утвердить предельный размер оплаты ее услуг- 5,0 млн. сум

 

По пятому вопросу   повестки дня слушали  заключения ревизионной комиссии (отчет прилагается).

 

В отчете также были отражены об имеющихся не погашенной дебиторской задолженности прошлых лет.

 

В прениях выступили акционеры, которые предложили утвердить заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сирдарье вино» по итогам 2013г.

 

Итоги голосования :

 

За   –         1942861 голосов

Против –  нет

Воздержавшихся – нет

 

 

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Сирдарё вино» за 2013 год.

 

По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Председателя Наблюдательного совета М.Бийназова

По итогам 2013 года получено всего 641 869 млн.сум чистой прибыли.  На заседании Наблюдательного совета было внесено два предложения по распределению чистой прибыли:

 1. 70% на выплату дивидендов, 15% в резервный фонд, 15% на развитие производства
 2. 50% на выплату дивидендов, 5% в резервный фонд, 45% на развитие производства

Оба данных решения включены в бюллетень для голосования прошу Вас проголосовать и выразить свое мнение.

Кроме этого, дивиденды должны быть начислены и выплачены в соответствии Законом  РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в течение 60 дней с даты утверждения выплаты дивидендов – до 21.08.2014 года

 

Первый вариант итогов голосования:

 

50% на выплату дивидендов, 5% в резервный фонд, 45% на развитие производства

 

За   –         1942861 голосов

Против –  нет

Воздержавшихся – нет

 

Второй вариант итогов голосования:

 

 70% на выплату дивидендов, 15% в резервный фонд, 15% на развитие производства

 

За   –         нет

Против –  1942861

Воздержавшихся – нет

 

Постановили: Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2013 год.

 

 50% на выплату дивидендов, 5% в резервный фонд, 45% на развитие производства

 

При этом обеспечить выплату дивидендов в течение 60 дней – до 21.08.2014 года.

 

По седьмому  вопросу  повестки дня слушали отчет и.о. главного бухгалтера Б.Хамидова (отчет прилагается).

Б.Хамидова – основные показатели деятельности  были раскрыты руководителем Общества, хочу добавить, что деятельность Общества нормализовалась задолженности по обязательным платежам, акцизу у общества нет.

В прениях выступили акционеры, которые выразили мнения по не погашенным дебиторским задолженностям.

Необходимо принять безотлагательные меры по погашению всей задолженности прошлых лет в полном объеме.

Предложено собранию утвердить бухгалтерский баланс и финансовые результаты Общества за 2013 год, принятый Налоговой инспекцией и подтвержденный результатами аудиторской проверки независимой аудиторской  фирмы «Осиё аудит», при этом принять безотлагательные меры по погашению всей дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме.

 

Итоги голосования :

 

                 За   –        1003971 голосов

                 Против –  нет

                 Воздержавшихся – 938890 голосов

 

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс и финансовые результаты Общества за 2013 год с учетом высказанных замечаний, при этом принять безотлагательные меры по погашению всей дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме.

 

По восьмому вопросу  повестки дня выступил экономист Общества Б.Аликулов. (Бизнес-план прилагается)

В прениях выступили акционеры общества, которые согласились с представленным бизнес-планом на 2014г. с выполнением чистой прибыли на сумму 850 млн. сум.

 

Итоги голосования :

 

                 За   –        1942861 голосов

                 Против –  нет

                 Воздержавшихся – нет

 

Постановили:

Утвердить  Бизнес-план ОАО «Сирдарё вино» на 2014 год, с выполнением чистой прибыли на сумму 850 млн. сум, а также с учетом высказанных замечаний.

 

 

По девятому вопросу  повестки дня выступил Председатель собрания.

В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо переизбрать состав Наблюдательного совета.

В соответствии вышеназванным Законом  члены наблюдательного совета общества утверждаются общим собранием акционеров сроком на один год.

Акционерами предложены следующие кандидаты для введения в состав Наблюдательного совета ОАО:

 

1 Бийназов М. Заведующий сектором управления

ХК «Узвиносаноат холдинг»

2 Хакбердиев А. Главный специалист

ХК «Узвиносаноат холдинг»

3 Ишметов Д. Представитель акционеров Алимходжаевой Асалатхон Эркиновны и Юлдашева Абдурашида Абдунасировича

 

Предлагается на голосование Общему собранию акционеров внести данные кандидаты в состав Наблюдательного Совета ОАО.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Итоги кумулятивного голосования:

 

 Бийназов М. 1504920
 Хакбердиев А. 1504920
 Ишметов Д. 2816670

 

Постановили:

М.Бийназов, А.Хакбердиев, Д.Ишметов – избраны в состав Наблюдательного совета ОАО «Сирдарё вино».

 

По десятому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Ишметов Д.

 

Акционерами были предложены следующие кандидатуры:

1 Низамходжаева А. Замначальник управления

ХК «Узвиносаноат холдинг»

2 Халдарбекову М. Главного специалиста

ХК «Узвиносаноат холдинг»

3

 

Хасан-Охунов Р. Главный бухгалтер ООО «Асл Билур»

 

Итоги голосования:

 

Ф.И. кандидатов за против Воздержались
Низамходжаев А. 1003970 нет Нет
Халдарбекову М. 1003970 нет Нет
Хасан-Охунов Р. 1942861 нет Нет

 

Постановили: 

А.Низамходжаев, М.Халдарбекова, Р.Хасан-Охунов – избраны в Ревизионную комиссию ОАО «Сирдаре вино».

 

По одиннадцатом вопросу выступил в.и.о. директора Юсупалиев Н.

В соответствии с протокольным решением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 сентября 2013г. №280 «О программе развития промышленного потенциала Сырдарьинской области на 2013-2016 годы» и приказа ХК «Узвиносаноат-холдинг» от 16 октября 2013г. №121 приложением №2 ОАО «Сирдарьё вино» было предусмотрено реализация двух проектов.

 1. Замена технологической линии розлива водки.
 2. Организация производства прохладительных напитков.

За 2013 год был заключен договор и поставлено линия по разливу водки производство компании ««Xinjiang tashbulak Import and Export trade Co. LTD China» (КНР).

По итогам проведенной работы данная линия установлена, произведена государственная приемка и ввод в эксплуатацию. В настоящее время линия готова к производству.

Кроме этого произведен ремонт зданий и сооружений, а также запущена линия по охлаждению.

Общие затраты составили _478,1_ млн.сум.

 

Учитывая требования рынка в настоящее время ведется работа по замене проекта «Организация производства прохладительных напитков» на проект «Установка оборудования по производству коньячного спирта». На сегодняшний день ведутся переговоры с Болгарской и Венгерской компаниями по производству и поставки оборудования коньячного спирта. Прорабатывается вопрос заключения импортного контракта.

 

Итоги голосования :

 

                 За   –   470 138    нет

                 Против –  нет__голосов 

                 Воздержавшихся – 1472725 голосов

 

Постановили: Отчет о проводимой работе по выполнению инвестиционной программы, модернизации производства и наладки новых видов производств признать неудовлетворительной.

 

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Т. Жуманов

Согласно утвержденного бизнес плана, заключенных договоров на 2013 год было запланировано приобретение 800 тонн винограда.

Фактически было закуплено 161 тонна. Причина не выполнения показателя не урожай, а также отсутствие денежных средств  для  финансирования.

Кроме этого в 2013 году Обществом посажены саженцы винограда на 13,4 га.

В настоящее время на данной площади проведены мелиоративные работы, земли на договорной основе переданы арендаторам с условием ухаживания за саженцами.

 

Проголосовали:

«за» – 939 581 голосов

 

«против» – нет «воздержались» 1003280 г.

Постановили:

1.Утвердить отчет о проводимой работе по заготовке винограда, производства виноматериалов за 2013 год.

 1. Поручить вр.и.о. Директора обеспечить выполнению запланированных закупок винограда и производства виноматериала на 2014 год.

 

 1. По тринадцатому вопросу выступил М. Бийназов

Для финансирования закупки винограда, а также пополнения оборотных средств было предусмотрено получение кредита в обслуживающем банке на 500 млн.сум и предоставления соответствующего залога.

В настоящее время данный вопрос решен и предлагается снять данный вопрос с повестки дня общего собрания акционеров.

 

Проголосовали:

«за» – 199 802 голосов

 

«против» – нет «воздержались» – нет

Постановили:

1.Снять вопрос получения кредита на 500 млн.сум и предоставления соответствующего залогового обеспечения с повестки дня собрания акционеров.

 

Председатель собрания акционеров предложил всем участникам собрания сдать бюллетени для голосования, а членам счетной комиссии приступить к своим обязанностям по подсчету голосов. Был объявлен перерыв.

После перерыва счетная комиссия ознакомила участников собрания с итогами голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. Было отмечено, что внеочередное Общее собрание акционеров состоялось, и все вопросы повестки дня большинством голосов были утверждены. Протокол счетной комиссии прилагается.

 

На этом очередное общее собрание акционеров завершило свою работу.

(Данный протокол очередного общего собрания акционеров ОАО «Сирдарё вино» составлен в г.Сирдарья «_30 » июня 2014 года в 2 (двух) экземплярах на русском языке)

 

Председатель собрания          М.Бийназов                     

Секретарь                                 Т.Абдуллаев

 

 

            “Сирдарё вино”акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилишининг                                                                                № 3-сонли   Баёни

 

  2014 йил 22 сентябрь                            Сирдарё шахри

 

Йиғилиш қатнашчилари  Жамитнинг 1 942 170 дона оддий акцияларига эгалик қилувчи 3-та акциядорлар,акциядорлар номидан ишонч билдирган вакиллар

Йиғилиш кворум                                           98,72 фоиз

Йиғилишга таклиф қилинганлар:      Кузатув кенгаши аьзолари,тафтиш комиссияси  аъзолари, жамият бошқарув орган аьзолари, бўлим бошлиқлари ва мутахассислар.

 

Йиғилишга раислик қилди:         Кузатув кенгаши раиси М.Бийназов

 

Эшитилди:                   Йиғилиш ишчи хайатини сайлаш масласи.

Қарор қилди:                Берилган таклифлар асосида йиғилишнинг ишчи хайати 3-кишидан иборат бўлиб қуйдаги таркибда сайлансин:

 

М.Бийназов                  Кузатув кенгаши раиси.

А.Хақбердиев              Кузатув кенгаши аьзоси.

Д.Ишметов                   Кузатув кенгаши аьзоси.

                     (Қарор бир овоздан қабул қилинди) 

Эшитилди:                    Йиғилиш котибини сайлаш.

 Қарор қилинди:           Жамият қимматли қоғозлар мутахассиси А.Холиқов йиғилиш котиби этиб сайлансин.

                      (қарор бир овоздан қабул қилинди)

Эшитилди:                   Санок комиссиясининг сайлаш масаласи.        

Қарор қилинди:           Берилган таклифлар асосида саноқ комиссияси 3-кишидан иборат қилиб. қуйдаги таркибда сайлансин.

                      П.Мамутова-саноқ комиссиясининг раиси;

Ф.Қўчқоров-саноқ комиссияси аьзоси;

                      М.Мамедова-саноқ комиссияси аьзоси;

                       (Қарор бир овоздан қабул қилинди.)

 

Эшитилди:                 Йиғилишни ўтказиш тартиби регламентини тасдиқлаш масаласи.

Қарор қилинди.         Йиғилишнинг қуйдаги регламенти тасдиқланди.

                                  Маьрузачилар учун 5 дақиқа, қўшимча маьруза учун 3 дақиқа ва

сўзга чиқувчиларга 3 дақиқагача вақт берилсин.

  (қарор бир овоздан қабул қилинди.)

                                              

                                             ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ:

 

 1. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.
 2. Жамиятнинг акциялар чиқарилув қарорига киритилаётган қўшимча ва ўзгаришларни  тасдиқлаш.

3.Жамиятнинг акциялар эмиссия  рисоласига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришларни  тасдиқлаш.

4.Жамиятнинг мухрини ва бурча штампини тасдиқлаш.

5.Жамиятнинг янги тахрирдаги “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги ва “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш.

 

Кун тартибидаги 1 масла юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси М.Бийназов сўзга  чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги янги тахрирдаги Қонунга мувофиқ жамитнинг янги тахрирдаги Устав лойихасини таништирди ва “Ўзвиносаноат-холдинг” компанияси юридик хизмаси томонидан хато камчиликларни инобатга олган холда тасдиқлаш таклифини киритди.

Ушбу таклиф йиғилиш иштирокчилари томонидан бир овоздан  маьқулланди ва овога қўйилди.Овозбериш натижалари қуйдагича:

“Тарафлар”-1942170 дона акция(100%), “Қарши”-0(0%), “Бетараф”-0(0%)

 

Кун тартибидаги 2-масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси, жамиятнинг  янги тахрирдаги Уставда жамиятнинг фирма номига ўзгартиришлар киритилганлиги муносабати билан жамиятнинг авваолги 21.01.2014 йилдаги  №КОО23-7 рақам билан давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилув қарорига ўрнатилган тартибда тегишли қўшимча ва ўзгартиришларни киритилиши лозимлигини гапириб, амалдаги қонунчиликка мувофиқ бу масалани жамият кузатув кенгаши ваколатига бериш таклифини киритди.

Ушбу таклиф йиғилиш иштирокчилари томонидан бир овоздан маьқулланди ва овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари қуйдагича:

           “Тарафлар”-1942170 дона акция(100%), “Қарши”-0(0%), “Бетараф”-0(0%)

 

Кун тартибидаги 3-масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси ўз сўзини давом этиб, жамиятнинг янги тахрирдаги Уставида жамиятнинг фирма номига ўзгартиришлар киритлганлиги муносабати билан жамиятнинг аввалги давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар эмиссия рисоласига ўрнатилган тартибда тегишли қўшимча ва ўзгартиришларни  киритиш амалдаги қонунчиликка мувофиқ бу масалани жамият кузатув кенгаши ваколатига бериш таклифини киритди.

Ушбу таклиф йиғилиш иштирокчилари томонидан бир овоздан маьқулланди ва овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари қуйдагича;

“Тарафлар”-1942170 дона акция(100%), “Қарши”-0(0%), “Бетараф”-0(0%)

Кун тартибидаги 4-масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси, жамиятнинг янги тахрирдаги Уставида жамиятнинг фирма номига ўзгартиришлар киритилганлиги муносабати билан жамиятнинг янги мухрини ва бурча штампини намунаси билан таништирди ва тасдиқлаш таклифини киритди.

         Ушбу таклиф йиғилиш иштирокчилари томонидан бир овоздан маьқулланди ва овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари қуйдагича:

           “Тарафлар”-1942170 дона акция(100%), “Қарши”-0(0%), “Бетараф”-0(0%)

 

         Кун тартибидаги 5 масала юзасидан жамият кузатув кенгаши раиси М.Бийназов ўз  сўзида давом этиб, Ўзбекистон Республикаси  “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқини химоя қилиш тўғрисида”ги янги тахрирдаги Қонун  кучга кирганлиги муносабати билан жамиятнинг амалдаги “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, ”Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, ва “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомларни ушбу қонунга мослаштириш лозимлиги тўғрисида тушунтириш берди. Сўнг жамиятнинг янги тахрирдаги “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш тўғрисида”ги, ва “Ижроия орган тўғрисида”ги Низомлар  лойихасини тушунтирди ва тасдиқлаш таклифини киритди.

Ушбу таклиф йиғилиш иштирокчилари томонидан бир овоздан маьқулланди ва овозга қўйилди.Овоз бериш натижалари қуйдагича:

         “Тарафлар”-1942170 дона акция(100%), “Қарши”-0(0%), “Бетараф”-0(0%)

 

Сўнг саноқ хайьати аьзолари томонидан овоз бериш натижалари бўйича саноқ хайьати баёни қарори саноқ хайьати раиси П.Мамутова томонидан ўқиб эшиттирилди.

(Саноқ хайьати баёни илова қилинади)

Кун тартибидаги масалалар юзасидан бўлиб ўтган бахс-мулохозалардан келиб чиқиб йиғилиш

 

                                                ҚАРОР   ҚИЛАДИ:

1.Жамитнинг янги тахрирдаги Устави Ўзвиносаноат-холдинг компаниясининг юридик хизмати томонидан таклиф  ва хато камчиликларни инобатга олинган холда тасдиқлансин.

Уставни белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш жамият директори зиммасига юклатилсин.

2.Жамиятнинг аввалги 21.01.2014 йилдаги №К0023-7 рақам билан давлат рўйхатидан ўтказилган акциялар чиқарилув қарорига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни тасдиқлаш масаласи жамият кузатув кенгаши ваколатига берилсин.

3.Жамиятнинг аввалги акциялар эмиссия рисоласига киритилаётган қўшимча ва  ўзгартиришларни тасдиқлаш масаласи жамият кузатув кенгаши ваколатига берилсин.

4.Жамиятнинг мухри ва бурчак штампи тасдиқлансин.

5.Жамиятнинг янги тахрирдаги “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш  комиссияси тўғрисида”ги, “Ички аудит тўғрисида”ги ва “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомлар тасдиқлансин.

 

Кун тартибидаги барча масалалар тўлиқ кўриб чиқилгандан сўнг, йиғилиш раиси М.Бийназов жамият акциядорларини умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларни зудлик билан ижро этиш жамият директори Н.Юсупалиев зиммасига юклади.

Сўнг, йиғилиш раиси ушбу мажлисда иштирок этган барча иштирокчиларга миннатдорчилик билдириб, йиғилишни ёпиқ деб эьлон қилди.

 

Йиғилиш раиси:                                    М.Бийназов

Йиғилиш котиби:                                   А.Холиқов