2014 yil

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» ОАЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб рақами 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарори
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 20.03.2014 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 20.03.2014 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1942916 овоз(98,8)
Овоз берш беришга қўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 «Сирдарё вино» ОАЖ нинг Уставига ўзгартириш киритиш. 1942916 овоз йўқ  Йўқ
 

Умумий йиғилиш  қарори

1. «Сирдарё вино» ОАЖ нинг  Уставига ўзгартириш  киритилсин.
«Сирдарё вино» ОАЖ  директори в.в.б: Н.Юсупалиев ____________

(имзо,мухр)

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» ОАЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Йиллик умумий йиғилиш қарори
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Йиллик умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 20.06..2014 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 30.06..2014 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1942861 овоз(98,75)
Овоз берш беришга кўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 Жамият директорининг 2013йилга тасдиқланган бизнес режасини асосий параметрларини бажарилиши бўйича хисоботини  тасдиқлаш 1942861 овоз  (100%) йўқ  Йўқ
2.Жамият Кузатув кенгашининг 2013 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш. 1942861 овоз (100%) йўқ йўқ.
3.Жамиятнинг 2013 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит «Осиё аудит» хулосасини тасдиқлаш 1942861 овоз (100%) йўқ йўқ.
4.2014 йилда Жамиятда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унга тўланадиган иш хақи миқдорини      тасдиқлаш
2014 йил молия хўжалик аудиторлик текширувига. «ОSIYO-AUDIT»МЧЖ Аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш. 1003971 овоз (51,035%) 938890 овоз (47,72%) йўқ.
.2014 йил молия хўжалик аудиторлик текширишга «MARIKON-AUDIT»МЧЖ аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш. 938890 овоз (47,72%)  103971 овоз (51,035%) йўқ.
 «MASLAXATAUDIT-M»МЧЖ аудитолрлик ташкилотини тасдиқлаш.         йўқ йўк  Йўк
5.Жамият тафтиш комиссиясининг 2013 йил хўжалик фаолияти якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.  1942861овоз (100%) йўқ йўқ.
6.Жамиятнинг 2013 йилда олинган соф фойда тақсимотини тасдиқлаш
Соф фойданинг 50% ни Жамият акциядорларига дивиденд тўлашга,

5 % -захира жамғармасига,

45%-корхона модернизациясига йўналтириш.

1942331 овоз  (98,73%)    530 овоз

(0,026)

 Йўқ
 Соф фойданинг 70% ни Жамият акциядорларига дивиденд тўлашга,  15%- захира жамғармасига,

15%-корхона модернизациясига                    йўналтириш.

530 овоз  озоз(0,026%) 1942331овоз (98,73%)

 

йўқ.
7. Жамиятнинг 2013 йил якунлари бўйича молиявий хўжалик фаолияти натижалари бўйича олинган фойда ва зарар тўғрисидаги молиявий хисоботни тасдиқлаш. 1003971 овоз

(51,035%)

йўқ 938890 овоз

(47,72%)

8.Жамиятнинг 2014 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш-хамма солиқ ва мажбурий тўловлар амалга ошгандан кейин соф фойда 850 милион сўм  соф фойдани ташкил этадиган бизнес режа. 1942861 овоз (100%) йўқ  Йўқ
9.2014 йил учун Кузатув кенгаши аьзоларини қайта сайлаш. .
  1. Бийназов Музаффар Нематуллаевич 1504920овоз .
  2. Хақбердиев Алишер Режаббоевич 1504920 овоз
  3. Ишметов Данияр Бахтиярович 1408335 овоз
10.2014 йил  учун тафтиш комиссияси аьзоларини қайта сайлаш.
Низамходжаев Асрор Аскарович 1473309 овоз (74,89%) йўқ  Йўқ
Холдорбекова Мамура Махмудовна 1473309 овоз  (74,89%) йўқ йўқ.
Хасан-Охунов Рустам Рузи-Охунович 1472886овоз (74,87%) йўқ йўқ.
11.Жамиятда 2013 йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари тўғрисидаги хисоботни тасдиқлаш.     470138 овоз (23,89%)    йўқ

 

1472725овоз (74,86%)
12.Жамиятда 2013 йилда узум ва виноматериал таёрлаш режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиқлаш. 939581 овоз  (47,76%)  йўқ

 

1003280 овоз (51%)
13. «Сирдарё вино»ОАЖ га банкдан  500,0 млн сўм кридит гаров таьминланган холда олиш. 939581 овоз (47,76%) йўқ 1003280 овоз (51,%)

 

                                                          Умумий йиғилиш  қарори
1.Жамият директорининг 2013 йилга тасдиқланган бизнес режасини асосий параметрларини бажарилиши бўйича хисоботи тасдиқлансин.
2. Жамият Кузатув кенгашининг 2013 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.
3. Жамиятнинг 2013 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудитор «OSYO-AUDIT»МЧЖ хулосаси тасдиқлансин.

 

4.«OSYO-AUDIT »МЧЖ аудиторлик ташкилотини 2014 йил учун Жамият аудитори сифатида ва унга тўланадиган иш хақи 5000 000 сўм миқдорида тасдиқлансин.
5. Жамият тафтиш комиссиясининг 2013 йилда хўжалик фаолияти якунлари бўйича хулосаси  тасдиқлансин.
6. Жамиятнинг 2013 йилда олинган641,869 млн.сум соф фойда тақсимоти қуйдагича тақсимлансин:  Соф фойданинг 50%  яьни 320934500 сўми дивиденд тўлашга; соф фойданинг 5% яьни 32093450  сўми захира фондига; соф фойдани 45% яьни 288841050 суми   Жамиятни модернизация қилишга.

 

7.Жамиятнинг 2013 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси,молиявий хўжалик натижалари бўйича олинган фойда ва зарар тўгрисидаги молиявий хисоботи тасдиқлансин.
8.Жамиятнинг 2014 йилга мўлжалланган хамма солиқ ва мажбурий туловлари тўлангандан кейин соф фойда 850 милион сўмни ташкил этадиган бизнес-режаси тасдиқлансин.
9.2014 йил учун Кузатув кенгаши аьзолари қўйидаги тартибда қайта сайлансин.

1.Бийназов Музаффар Нематуллаевич      -1504920 овоз;

2.Хақбердиев Алишер Режаббоевич-         -1504920 овоз;

3.Ишметов Данияр Бахтиярович                  -1408335 овоз;

10.Жамият тафтиш комиссияси аьзолари қуйдаги тартибда қайта сайлансин.

1.Низамходжаев Асрор Аскарович 1473309 овоз (74,89%)

2.Холдорбекова Мамура Махмудовна  1473309 овоз (74,89%)

3.Хасан-Охунов Рустам Рўзи-Охунович  1472886 овоз (74,87%)

11.Жамиятда 2013 йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари тўгрисидаги хисоботи кўрмасдан қолдирилсин.
12. 2013 йилда узум ва вино материал таёрлаш ражасини бажарилиши юзасидан хисоботини қабул қилиш масаласи бўйича қарор қабул қилинмади.

 

13. «Сирдарё вино» ОАЖ га банкдан 500,0 млн. сўм кридит гарови таьминланган холда олиш масаласи кун тартибидан олиб ташлансин.
«Сирдарё вино» ОАЖ  директори в.в.б: Н.А.Юсупалиев ____________

(имзо,мухр)

 

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» ОАЖ  
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй  
Маьлумотнинг тартиб раками 09  
Мухим фактни номи Навбатдан ташари умумий йиғилиш қарори  
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташкари умумий йиғилиш  
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ  
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 22.09..2014 йил  
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 02.10..2014 йил  
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй  
Мажлис кворуми 1942861 овоз(98,75)  
Овоз берш беришга кўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)  
        Ха  Қарши Бетараф
1 Жамият уставининг янги тахририни  тасдиқлаш 1942861 овоз  (100%) йўқ  йўқ
2.Акциялар чикарув карорига киритилган кушимча ва узгартиришларни тасдиқлаш. 1942861 овоз (100%) йўқ йўқ.
3.Эмиссия рисоласига киритилган кушимча ва  узгартиришларни тасдиқлаш 1942861 овоз (100%) йўқ йўқ.
 
  4. Жамиятнинг бурчакли штамп ва мухрини тасдиқлаш      
  5. Акционерларни умумий йиғилиш низоми, кузатув кенгаши низоми, тафтиш комиссияси низоми, ички аудит тўғрисидаги низом ва ижроия орган тўғрисидаги низомлар тасдиқласин.      

 

  Жамиятнинг 2014 йилга мўлжалланган хамма солиқ ва мажбурий туловлари тўлангандан кейин соф фойда 850 милион сўмни ташкил этадиган бизнес-режаси тасдиқлансин.
1.2014 йил учун Кузатув кенгаши аьзолари қўйидаги тартибда қайта сайлансин.

1.Бийназов Музаффар Нематуллаевич      -1504920 овоз;

2.Хақбердиев Алишер Режаббоевич-         -1504920 овоз;

3.Ишметов Данияр Бахтиярович                  -1408335 овоз;

2.Жамият тафтиш комиссияси аьзолари қуйдаги тартибда қайта сайлансин.

1.Низамходжаев Асрор Аскарович 1473309 овоз (74,89%)

2.Холдорбекова Мамура Махмудовна  1473309 овоз (74,89%)

3.Хасан-Охунов Рустам Рўзи-Охунович  1472886 овоз (74,87%)

3.Жамиятда 2013 йилда инвестиция лойихаси бўйича қилинган ишлар ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари тўгрисидаги хисоботи кўрмасдан қолдирилсин.
4. 2013 йилда узум ва вино материал таёрлаш ражасини бажарилиши юзасидан хисоботини қабул қилиш масаласи бўйича қарор қабул қилинмади.

 

5. «Сирдарё вино» ОАЖ га банкдан 500,0 млн. сўм кридит гарови таьминланган холда олиш масаласи кун тартибидан олиб ташлансин.
«Сирдарё вино» ОАЖ  директори в.в.б: Н.А.Юсупалиев ____________

(имзо,мухр)